IKMJ » Nieuczciwa konkurencja a bezpieczeństwo organizacji IKMJNieuczciwa konkurencja a bezpieczeństwo organizacji | Nieuczciwa konkurencja a bezpieczeństwo organizacji – IKMJ Nieuczciwa konkurencja a bezpieczeństwo organizacji – IKMJ
procedury ISO a nieuczciwa konkurencja

Nieuczciwa konkurencja a bezpieczeństwo organizacji

Objawy nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej jako zagrożenie bezpieczeństwa organizacji

 

Konkurencja to rywalizacja przedsiębiorców, gdy samodzielne działania każdego wpływają na ogólne warunki realizacji towarów lub usług na rynku.

Konkurencja stymuluje produkcję tych towarów lub usług, których potrzebuje konsument. Ogólnie konkurencję można określić jako proces, w którym uczestnicy rynku dążą do realizacji swoich interesów poprzez przedstawienie jak najkorzystniejszej oferty dla konsumenta. Konkurencja jest ważnym instrumentem rynku, najsilniejszym środkiem obniżenia cen i zadowolenia popytu.
Nieuczciwa konkurencja jest zakazana, ponieważ niszczy przedsiębiorstwa i wyrządza szkody konkurentom i konsumentom. Ona określona jako działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, które zagrażają lub naruszają interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Czyny określane jako nieuczciwa konkurencja w Polskim prawie są opisane w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W działalności gospodarczej nieuczciwa konkurencja jest inicjowana ze strony klientów, partnerów oraz przestępców (grup przestępczych) i skierowana przeciw konkretnej firmie (grupy firm).

Zobacz podobne  Bezpieczeństwo fizyczne a incydenty

Rozpatrzymy możliwe objawy nieuczciwej konkurencji w stosunku do firm, i środki przeciwdziałania takim atakom.

Ze strony klientów w stosunku do firm lub banków mogą mieć miejsce działania, takie jak:

  • Wywieranie wpływu przez klienta na pracowników. Działanie to polega na tym, że klient chce otrzymać dla siebie najlepsze warunki. Na przykład w banku może być to udzielenie kredytu lub deponowanie środków na specjalnych warunkach, które narażają bank na brak zysku lub straty, częściej jest to wyłudzenie kredytu (brak spłaty kredytu lub wydanie kredytu na podstawie fałszywych dokumentów). Takim działaniom ze strony klientów często towarzyszą łapówki dla pracownikowi.
  • Zdobywanie/ wyłudzenie informacji o interesach osób trzecich.
  • Rozpowszechnienie nieprawdziwych wiadomości lub nieprawdziwych informacji. Działanie to może występować w postaci płotek, komeraży lub wystąpień i oświadczeń w mediach.
Zobacz podobne  Samokontrola – cecha prawdziwego przywódcy

W celu nie dopuszczenia takich działań organizacja powinna wnikliwie dobierać pracowników na każde stanowisko. Dobór personelu powinien zawierać testy dotyczące szczerości і uczciwości; powinny również być opracowane zasady (dokumentacja w postaci udokumentowanej), która reguluje stosunki personelu ze środowiskiem zewnętrznym, z którą jest zapoznany każdy pracownik (oświadczenie o przestrzeganiu zasad musi być podpisane własnoręczne przez każdego pracownika). Do obowiązkowych dokumentów należą polityka bezpieczeństwa oraz oddzielne procedury, instrukcji postępowania w zakresie obowiązków pracowników. Zaleca się, aby polityka kadrowa prowadzona przez kierownictwo promowała i wpajała personelowi pragnienie stabilności pracy i wpływów środków materialnych (w porę wypłaca się pensja, sumienni pracownicy otrzymują premie).

W celu zapobiegania zdobywania lub wyłudzania informacji poufnej personel musi być świadom i mieć jasną wytyczną jaki rodzaj informacji mogą udzielać klientom, dostawcom.
Rozpowszechnienie nieprawdziwych informacji neutralizuje się w pierwszej kolejności poprzez zaprezentowanie pozytywnego i stabilnego wizerunku organizacji. W przypadku pojawienia się informacji w mediach należy wystosować sprostowanie i/lub zaprzeczenie. W przypadku wyrządzenia szkody wizerunkowej lub szkody finansowej służba bezpieczeństwa organizacji musi znaleźć źródło nieprawdziwej informacji, udowodnić je i skierować pozew do sądu o pomówienie i wyrządzenie szkód finansowych i moralnych. Wystąpienie takie (pozew) musi zawierać również żądanie sprostowania.

Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

Należy pamiętać, że bardzo ciężko jest usunąć szkody związane z zepsuciem wizerunku i należy dołożyć wszelkich starań, żeby zapobiec pojawieniu się takiej sytuacji.

W drugiej części artykułu rozpatrzymy objawy nieuczciwej konkurencji ze strony partnerów i przestępców (elementów kryminalnych).

 

Autor: Maryna Kuczyńska

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków