IKMJ » OHSAS 18001, PN-N 18001, SCC/VCA – porównanie systemów zarządzania BHP IKMJOHSAS 18001, PN-N 18001, SCC/VCA – porównanie systemów zarządzania BHP | OHSAS 18001, PN-N 18001, SCC/VCA – porównanie systemów zarządzania BHP – IKMJ OHSAS 18001, PN-N 18001, SCC/VCA – porównanie systemów zarządzania BHP – IKMJ

OHSAS 18001, PN-N 18001, SCC/VCA – porównanie systemów zarządzania BHP

SCC, OHSAS, PN-N 18001

 

 

 

 

 

Poniżej prezentujemy porównanie systemów zarządzania opartych o wymagania norm i standardów:
1. OHSAS 18001: 2007 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – norma
2. PN-N 18001:2004 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania
3. SCC/VCA 2008/05 Bezpieczeństwo, Zdrowie, Środowisko.

W tabeli prezentujemy syntetyczne porównanie najważniejszych elementów systemów zarządzania opartych o standardy z zakresu BHP (i Ochrony Środowiska), mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników.

Zastosowanie /wymaganie
OHSAS 18001
PN-N 18001
SCC/VCA
Cel systemu
Identyfikacja i kontrola ryzyk występujących w organizacji w zakresie BHP
Wytyczne krajowe dla systemu zarządzania BHP z uwzględnieniem prawnych wymagań krajowych w zakresie BHP
Wytyczne w zakresie zapobiegania urazom, zanieczyszczaniu i niszczeniu środowiska
Czy w systemie uwzględnione są polskie wymagania prawne w zakresie BHP?
Nie
Tak
Nie
Czy w systemie jest uwzględnione zarządzanie procesami w zakresie BHP
Tak
Nie
Tak
Czy w zakresie systemu uwzględniono zadania z zakresu ochrony środowiska?
Nie
Nie
Tak
Czy w systemie jest ustalony wymóg nadzorowanie dokumentacji i zapisów?
Tak
Tak
Tak
Czy w organizacji jest wymóg podejmowania działań korygujących i zapobiegawczych?
Tak
Tak
Tak
Czy w organizacji jest wymóg przeprowadzania audytów wewnętrznych?
Tak
Tak
Tak
Czy w organizacji jest wymóg przeprowadzania przeglądów zarządzania?
Tak
Tak
Tak
Czy w organizacji jest wymóg prowadzenia ciągłego doskonalenia?
Nie
Tak
Nie
Czy w organizacji jest wymóg identyfikacji ryzyk BHP i zarządzania ryzykami?
Tak
Tak
Tak
Czy w organizacji jest wymóg przygotowania organizacji do wystąpienia poważnych awarii?
Tak
Tak
Tak
Czy w organizacji należy badać sytuacje wypadkowe i potencjalnie wypadkowe?
Tak
Tak
Tak
Czy w organizacji należy ustalić cele w zakresie BHP i monitorować ich wykonanie?
Tak
Tak
Tak
Czy organizacja musi posiadać specjalistę ds. BHP?
Tak
Tak
Tak
Czy organizacja musi posiadać specjalistę ds. Ochrony Środowiska?
Nie
Nie
Tak
Czy w organizacji należy zidentyfikować potrzeby szkoleniowe w zakresie BHP i ustalić plan szkoleń?
Tak
Tak
Tak
Czy w organizacji należy zidentyfikować potrzeby szkoleniowe w zakresie OŚ i ustalić plan szkoleń?
Nie
Nie
Tak
Czy w organizacji należy przeprowadzać analizy trendów wypadkowości?
Nie
Nie
Tak
Czy w organizacji należy przeprowadzić analitykę ryzyka LMRA?
Nie
Nie
Tak
Czy należy powodzić konsultacje z pracownikami w zakresie BHP?
Tak
Tak
Tak
Czy system podlega akredytowanej certyfikacji prze jednostkę certyfikującą?
Tak
dowolna posiadająca akredytację w zakresie
Tak
Dowolna, posiadająca akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji
Tak
DNV
W jakiej części globu uznawany jest certyfikat?
Globalnie
Polska
Może być uznany na terenie innego kraju
Głównie Europa z wyjątkami (np. Szwecja)
Czy trzeba spełnić inne wymagania w celu posiadania certyfikatu?
Tak
Wymagania prawne państwa na terenie którego organizacja jest zarejestrowana
Tak
Polskie wymagania prawne
Tak
Posiadać personel posiadający certyfikaty SCC/VCA
autor: Mariusz Mazur

Zobacz również:

Szkolenia otwarte Pełnomocników i Audytorów Wewnętrznych OHSAS 18001 oraz PN-N 18001 z cyklu: „Jak samodzielnie wdrożyć ISO?”
Wdrożenie Zintegrowanych Systemów Zarządzania BHP i …
Wdrożenie Systemu Zarządzania BHP wg OHSAS 18001 i/kub PN-N 18001 …
Wdrożenie SCC

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków