IKMJ » Opłaty środowiskowe – obowiązek czy fikcja? IKMJOpłaty środowiskowe – obowiązek czy fikcja? | Opłaty środowiskowe – obowiązek czy fikcja? – IKMJ Opłaty środowiskowe – obowiązek czy fikcja? – IKMJ

Opłaty środowiskowe – obowiązek czy fikcja?

Przedsiębiorcy mają obowiązek płacić za korzystanie ze środowiska, jeśli prowadzona przez nich działalności w negatywny sposób oddziałuje na środowisko, jeżeli w wyniku prowadzonych działań do atmosfery, wody lub gleby przedostają się jakiekolwiek zanieczyszczenia.

Obowiązek składania sprawozdania środowiskowego i opłat środowiskowych nie ciąży tylko i wyłącznie na przedsiębiorcach wykorzystujących w prowadzonej działalności pojazdy samochodowe. Wg ustawy konieczność ponoszenia opłat środowiskowych spoczywa na przedsiębiorcach, którzy emitują gazy lub pyły do powietrza, wprowadzają ścieki do wód lub do ziemi, pobierają wodę oraz składują odpady.

Oznacza to, że jeżeli firma eksploatuje samochód, używa pieca opalanego np. węglem lub wykorzystuje wodę gruntową na potrzeby firmy, to prawo nakłada na przedsiębiorcę obowiązek płacenia za korzystanie ze środowiska.

Wysokość opłat środowiskowych zależy od kilku czynników i tak na przykład w przypadku emisji gazów i pyłów do atmosfery opłata uzależniona jest od ilości i rodzaju gazów wprowadzonych do powietrza. W przypadku poboru wody wpływ na wysokość opłaty środowiskowej ma więcej czynników, a mianowicie czy pobrano wodę powierzchniową czy podziemną, a także jej zastosowanie. W przypadku emitowania ścieków do środowiska wielkość opłaty jest uzależniona od ich ilości, składu i stanu. W przypadku przedsiębiorcy, który prowadzi działalność w postaci składowiska odpadów opłata środowiskowa zależy od ilości i rodzaju zeskładowanych śmieci.

Przedsiębiorca ma obowiązek samodzielnego rozliczenia sprawozdania środowiskowego i złożenia deklaracji do właściwego urzędu marszałkowskiego. Sprawozdanie to ma ściśle określony wzór, który określa rozporządzenie ministra środowiska z dn.18 czerwca 2009 r. i jednocześnie wymusza na przedsiębiorcy przedstawienie w deklaracji konkretnych danych.  I tak  przedsiębiorca, który wprowadza gazy lub pyły do powietrza, musi przedstawić w ewidencji informację o ilości i rodzaju spalanego paliwa przez poszczególne typy samochodów, ilości i rodzaju opału spalanego w kotłowniach, ilości i rodzaju przeładowanego paliwa na własnych stacjach benzynowych, ilości i rodzaju zanieczyszczeń powstających podczas innych procesów technologicznych taki jak spawania, malowanie i lakierowanie. W przypadku, gdy przedsiębiorca pobiera wody opadowe lub roztopowe ma obowiązek poinformować o wielkości terenu, z którego odprowadzane są wody, o typie terenu i rodzaju zagospodarowania.

 

 Autor: AJ

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków