IKMJ » PDCA – Cykl Deminga IKMJPDCA – Cykl Deminga | PDCA – Cykl Deminga – IKMJ PDCA – Cykl Deminga – IKMJ

PDCA – Cykl Deminga

Jeżeli przedsiębiorca w dzisiejszych czasach chce utrzymać się na rynku, wśród wszechobecnej konkurencji, ciągłego rozwoju i postępujących nowoczesnych technologii jest on niejako zmuszony do poszukiwania oraz wdrażania skutecznych metod w zarządzaniu. Obecnie jednym z najpowszechniej stosowanych rozwiązań, wykorzystujących podejście procesowe,  jest cykl Deminga, znany również jako koło Deminga, cykl PDCA lub też schemat PDCA. Model ten znalazł zastosowanie w normach ISO określających systemy zarządzania takich jak,  między innymi:

 

 

Schemat cyklu PDCA. (opracowanie własne)

Rys. Schemat cyklu PDCA. (opracowanie własne)

Cykl PDCA to schemat ilustrujący podstawową zasadę ciągłego doskonalenia i składa się z następujących po sobie w porządku logicznym działań:

  • PLAN (planuj) – na tym etapie zaplanuj działania, które mają doprowadzić do osiągnięcia celu.
  • DO (wykonaj) – zrealizuj próbnie  (na mniejszą skalę) zaplanowane wcześniej działania.
  • CHECK (sprawdź) – zbadaj czy zaplanowane działania przynoszą odpowiednie rezultaty, sprawdź stopień realizacji celu.
  • ACT (działaj) – jeżeli działania się sprawdziły to zrealizuj ten proces i doskonal go poprzez ciągłe monitorowanie.

 

Cykl PDCA jest schematem opisującym ciągłą pracę nad doskonaleniem  systemu zarządzania oraz jakości wyrobów lub usług, ma on wiele postaci zależnie od celu planowanych działań, ale też od uczestników samego procesu. Na zakończenie każdego cyklu proces ulega standaryzacji i jest doskonalony lub się go koryguje i wdraża od nowa co powoduje, że cykl trwa nadal.

 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków