IKMJ » Początki Jakości w Polsce IKMJPoczątki Jakości w Polsce | Początki Jakości w Polsce – IKMJ Początki Jakości w Polsce – IKMJ

Początki Jakości w Polsce

Temat zarządzania jakością jest zagadnieniem stosunkowo młodym w Polsce. Przed przemianami ustrojowymi był u nas prawie nieznany. Na początku lat 90-tych systemami zarządzania jakością zainteresowały się pierwsze polskie przedsiębiorstwa, które kierowały swą ofertę do klienta zachodniego.

Rozwój polskiej gospodarki w okresie ostatnich 15 lat spowodował stopniowy wzrost zasobności portfela polskiego klienta i zmianę nastawienia do dóbr konsumpcyjnych.

Na początku okresu transformacji polski konsument (dotyczy to również konsumenta organizacyjnego) podejmował decyzję zakupową wyłącznie na podstawie ceny, a rynek przyjmował każde ilości dóbr bez względu na ich jakość. W chwili obecnej polski konsument zwraca baczną uwagę na cenę jak i na jakość oferowanych dóbr, w szczególności można to zaobserwować na przykładzie przetargów ogłaszanych przez organy administracji państwowej i przedsiębiorstwa. Jeszcze w pierwszym roku XXI wieku w dużej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jedynym warunkiem była cena! Dodatkowym impulsem do zmiany kryteriów wyboru dostawców, dostarczyły przedakcesyjne i poakcesyjne programy pomocowe Unii Europejskiej. Otwarcie polskiej gospodarki na świat zaowocowało również stopniowym zwiększaniem eksportu do Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, gdzie kryteria jakościowe stanowią podstawę podejmowania decyzji zakupowych. W związku z koniecznością położenia dużego nacisku na jakość oferowanego produktu lub usługi, polski przedsiębiorca zainteresował się systemami zapewnienia i zarządzania jakością.

Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

 

autor: Mariusz Mazur

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków