IKMJ » Polityka jakości IKMJPolityka jakości | Polityka jakości – IKMJ Polityka jakości – IKMJ

Polityka jakości

System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 wymaga od nas ustanowienia polityki jakości (pkt. 5.1 normy).

Polityka jakości jest podstawowym dokumentem, który wytycza dalsze działania na rzecz jakości w firmie.  Najwyższe kierownictwo powinno w niej zapewnić, że jest ona odpowiednia do celu istnienia organizacji i zawiera zobowiązania do spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością. Powinna być też jasna, zrozumiała i zakomunikowana w całej organizacji.

Najważniejsze funkcje polityki jakości:

 • Wytycza kierunki i metody zarządzania w sprawach jakości.
 • Jest podstawą do tworzenia planów operacyjnych.
  • Jest drogowskazem kierunków działań, które zostaną rozwinięte w Księdze Jakości i uszczegółowione w procedurach.
 • Jest ogólną wskazówką przy podejmowaniu decyzji.
  • Jest środkiem komunikacji pomiędzy wszystkimi pracownikami przedsiębiorstwa, ma budować wewnętrzną kulturę przedsiębiorstwa.
  • Polityka Jakości po opublikowaniu jest elementem marketingowym, cennym przy prezentacji przedsiębiorstwa i budowie zaufania u Klientów zewnętrznych.
 • Jest zawsze umieszczana w Księdze Jakości.
 • Stanowi podstawę zarządzania przez cele.
  • Powinna tworzyć formalną podstawę i bazę systemu zapewnienia jakości w przedsiębiorstwie.
Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

 

 Autor: Edyta Gajda

Źródło:

PN-EN ISO 9001:2001, Systemy zarządzania jakością – Wymagania

J. Chabiera, S. Doroszewicz, A. Zbierzchowska, Zarządzanie jakością. Poradnik menedżera

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków