> IKMJ |Program CyberOchrony | | IKMJ | IKMJ |Program CyberOchrony | Program CyberOchrony – IKMJ | Program CyberOchrony – IKMJ |

Program CyberOchrony

CyberOchrona

zgodnie z:

Ustawą o ochronie danych osobowych

Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności

PN-ISO/IEC 27001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

 

Spis treści:
Cyberprzestrzeń – co to jest?
Poziom cyberbezpieczeństwa na świecie
Poziom cyberbezpieczeństwa w urzędach w Polsce
Cyberbezpieczeństwo w Polsce – statystyki
Cyberprzestrzeń – strefa wojny!
Cyberzagrożenia, czyli ile możesz stracić?
Cyberbezpieczeństwo
Program CyberOchrony
Co zyskasz dzięki Programowi CyberOchrony?
 
 

Program CyberOchrony składa się z następujących elementów:

Cyber Cerber

 • Stała, kompleksowa ochrona systemu teleinformatycznego (przed atakami, przed zagrożeniami, nadzór legalności oprogramowania, nadzór poprawności działania aplikacji, nadzór poprawności działania użytkowników)

Cyber Defence

 • Stała ochrona systemu teleinformatycznego (przed atakami, przed zagrożeniami)

Cyber Legaly

 • Stała ochrona systemu teleinformatycznego (nadzór legalności oprogramowania)
Zobacz podobne  ​Zabezpiecz się przed cyberatakiem

Cyber Lawfully

 • Stała ochrona systemu teleinformatycznego (nadzór poprawności działania aplikacji)

Cyber Correct

 • Stała ochrona systemu teleinformatycznego (nadzór poprawności działania użytkowników)

Wdrożenie Polityk Bezpieczeństwa

 • Polityka bezpieczeństwa informacji (System zarządzania bezpieczeństwem informacji KRI)
 • Polityka bezpieczeństwa informacji (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  ISO/IEC 27001)
 • Polityka bezpieczeństwa danych osobowych (System Zarządzania Bezpieczeństwem Danych Osobowych)
 • Polityka zarządzania ryzykiem (System Zarządzania Ryzykiem w Bezpieczeństwie Informacji ISO/IEC 27005)
 • Polityka zarządzania ryzykiem (System Zarządzania Ryzykiem ISO 31000)
 • Polityka ciągłości działania (System Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301)
 • Polityka usług IT (System Zarządzania Systemami IT ISO/IEC 20000-1)

Stały kompleksowy nadzór nad działaniem Polityk Bezpieczeństwa

 • Polityki bezpieczeństwa informacji (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji KRI)
 • Polityki bezpieczeństwa informacji (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001)
 • Polityki bezpieczeństwa danych osobowych (System Zarządzania Bezpieczeństwem Danych Osobowych)
 • Polityki zarządzania ryzykiem (System Zarządzania Ryzykiem w Bezpieczeństwie Informacji ISO/IEC 27005)
 • Polityki zarządzania ryzykiem (System Zarządzania Ryzykiem ISO 31000)
 • Polityki ciągłości działania (System Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301)
 • Polityki usług IT (System Zarządzania Systemami IT ISO/IEC 20000-1)
Zobacz podobne  ​Zabezpiecz się przed cyberatakiem

Audyty Polityk Bezpieczeństwa

 • Polityka bezpieczeństwa informacji (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji KRI)
 • Polityka bezpieczeństwa informacji (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001)
 • Polityka bezpieczeństwa danych osobowych (System Zarządzania Bezpieczeństwem Danych Osobowych)
 • Polityka zarządzania ryzykiem (System Zarządzania Ryzykiem w Bezpieczeństwie Informacji ISO/IEC 27005)
 • Polityka zarządzania ryzykiem (System Zarządzania Ryzykiem ISO 31000)
 • Polityka ciągłości działania (System Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301)
 • Polityka usług IT (System Zarządzania Systemami IT ISO/IEC 20000-1)

Audyty techniczne

 • Audyt penetracyjny infrastruktury teleinformatycznej
 • Audyt legalności oprogramowania
 • Audyt polityki bezpieczeństwa danych osobowych
 • Audyt legalności publikacji
 • Audyt przestrzegania zasad tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Audyt przestrzegania zasad ustawy o nieuczciwej konkurencji

Audyty socjotechniczne

 • Audyt socjotechniczny użytkowników
 • Audyt socjotechniczny administratorów
 • Audyt socjotechniczny kierujących (Dyrektorzy i Kierownicy)
 • Audyt socjotechniczny zarządzających (Władze Urzędu, Władze Spółki)
 • Audyt socjotechniczny nadzorujących (Rad Nadzorczych)
Zobacz podobne  ​Zabezpiecz się przed cyberatakiem

Ze względów na złożoność materii oraz konieczność zachowania dyskrecji udzielamy porad oraz dokonujemy wycen indywidualnych. Porady w zakresie bezpieczeństwa są bezpłatne.

 

Co zyskasz dzięki programowi CyberOchrony?

Cyberbezpieczństwo, co zyskasz?

 
 
 

Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków