IKMJ » Przegląd systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 przed certyfikacją IKMJPrzegląd systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 przed certyfikacją | Przegląd systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 przed certyfikacją – IKMJ Przegląd systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 przed certyfikacją – IKMJ

Przegląd systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 przed certyfikacją

Ocena gotowości systemu do certyfikacji stanowi ostatni etap procesu wdrożenia systemu zarządzania jakością. Prawidłowo przeprowadzony przegląd pozwala na „wyłapanie” istniejących niedociągnięć oraz dokonanie odpowiednich działań w systemie.

 

Przegląd systemu przed jego certyfikacją powinien być przeprowadzony z udziałem kierownictwa organizacji, właścicieli procesów, Pełnomocnika. Przegląd powinien stwierdzić gotowość systemu do certyfikacji, a to oznacza, że:

  • system w organizacji funkcjonuje zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001,
  • przeprowadzono audyty wewnętrzne wszystkich procesów,
  • przeprowadzono działania korygujące, jeśli była taka potrzeba,
  • przeprowadzono przegląd systemu przez kierownictwo, uwzględniając politykę i cele jakości

Autor: Edyta Gajda

Normy przywołane w publikacji:
ISO 9001:2009 -  Systemy zarządzania jakością. Wymagania
Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków