IKMJ » Przegląd Zarządzania w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 – cześć 3 – ostatnia IKMJPrzegląd Zarządzania w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 – cześć 3 – ostatnia | Przegląd Zarządzania w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 – cześć 3 – ostatnia – IKMJ Przegląd Zarządzania w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 – cześć 3 – ostatnia – IKMJ

Przegląd Zarządzania w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 – cześć 3 – ostatnia

Z każdego Przeglądu Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 50001 oprócz odpowiednich danych wejściowych muszą być udokumentowane wyniki i dane wyjściowe jako jeden z integralnych elementów przeglądu w formie tzw. Raportu z Przeglądu Zarządzania. Wyniki i dane wyjściowe według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 powinny obejmować wszelkie decyzje i działania związane z:

 • Doskonaleniem skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ISO 9001),
 • Doskonaleniem wyrobu w powiązaniu z wymaganiami klienta (ISO 9001),
 • Zmianami w polityce jakości (ISO 9001),
 • Potrzebnymi zasobami (ISO 9001),
 • Możliwymi zmianami polityki środowiskowej (ISO 14001),
 • Zmianami celów i zadań oraz innych elementów związanych z zarządzaniem środowiskowym Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ISO 14001),
 • Zobowiązaniem się do ciągłego doskonalenie (ISO 14001),
 • Zmianami wyniku energetycznego organizacji (ISO 50001),
 • Zmianami w polityce energetycznej (ISO 50001),
 • Zmianami we wskaźnikach wyniku energetycznego – WWE (ISO 50001),
 • Zmianami w celach, zadaniach lub innych elementach związanych z zarządzaniem energią, które są spójne ze zobowiązaniem organizacji do  ciągłego doskonalenia (ISO 50001),
 • Zmianami w alokacji zasobów (ISO 50001).
Zobacz podobne  Zaczynamy odliczanie! Jesteś gotowy na zmiany?

Z Raportem z Przeglądu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, jego wynikami i zaleceniami do realizacji należy zapoznać każdego członka najwyższego kierownictwa jak i każdego pracownika średniego szczebla firmy, jak kierownicy działów czy brygadziści w przypadku gdy ich to faktycznie bezpośrednio lub pośrednio dotyczy.

 

Ponieważ normy ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 mają wiele cech wspólnych, ułatwia to wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami tych trzech wymienionych norm. Pod  względem kosztowym, organizacyjnym i nakładu pracy wdrożenie takiego rozwiązania jest zdecydowanie korzystniejsze dla firmy niż miało by to miejsce w przypadku wdrożenia wymagań każdej z tych norm oddzielnie.

 

Źródło:

 • Norma PN-EN ISO 9001:2009; Systemy zarządzania jakością – Wymagania,
 • Norma PN-EN ISO 14001:2005; Systemu zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania,
 • Norma PN-EN ISO 50001:2012; Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania,
 • Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości.
Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

Autor: Bartosz Gamza

Poprzednie części niniejszego artykułu znajdziesz tutaj:

Przegląd Zarządzania w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 – część 1

Przegląd Zarządzania w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 – część 2

 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków