> IKMJ |Przygotowanie procesu produkcyjnego konstrukcji spawanej | IKMJ |Przygotowanie procesu produkcyjnego konstrukcji spawanej | Przygotowanie procesu produkcyjnego konstrukcji spawanej – IKMJ | Przygotowanie procesu produkcyjnego konstrukcji spawanej – IKMJ |

Przygotowanie procesu produkcyjnego konstrukcji spawanej

Przygotowanie procesu produkcji od strony technologicznej jest istotną częścią wytwarzania konstrukcji spawanych. Poprawność tego procesu ma decydujący wpływ na dotrzymanie terminów realizacji z jednoczesnym zachowaniem wymaganego poziomu jakości. Normy, przepisy prawne i warunki zawartej umowy nakładają na wykonawcę obowiązek opracowania szczegółów produkcji.
Wtedy pomocna może okazać się wdrożona dokumentacja spawalniczego systemu jakości, która określa rodzaj wymaganych dokumentów.
Proces przygotowania produkcji powinien składać się z następujących elementów:

 • przeglądu dokumentacji projektowej pod kątem technologii spawalniczej,
 • sporządzenia dokumentacji warsztatowej uwzględniającej ewentualne prace montażowe na placu budowy,
 • określenia zawartych w umowie dokładnych wymagań jakościowych, dotyczących materiałów podstawowych i dodatkowych do spawania,
 • uzgodnienia technologicznego planu spawania,
 • sporządzenia dokładnego harmonogramu wykonania poszczególnych etapów prac spawalniczych,
 • ustalenia wymagań BHP.

Podstawą do uruchomienia produkcji jest dokumentacja konstrukcyjno – technologiczna powstająca w wyniku procesu przygotowania produkcji. Dokumentacja ta powinna opisywać nie tylko przeznaczenie i warunki eksploatacji konstrukcji, ale również jej wymiary gabarytowe, wytrzymałość, sztywność, stateczność i nośność poszczególnych elementów. W następnej kolejności tworzona jest dokumentacja warsztatowa, która obejmuje swoim zakresem wszystkie części składowe konstrukcji, przedstawione najczęściej w postaci rysunków wykonawczych i wykazu materiałów. Zakres dokumentacji warsztatowej powinien obejmować również warunki techniczne wykonania, instrukcje zabezpieczeń antykorozyjnych, warunki odbioru gotowej konstrukcji, kosztorys realizacji prac i spis elementów przeznaczonych do wysyłki.
Sporządzona dokumentacja warsztatowa powinna uwzględniać również warunki wynikające z technologii wytwarzania konstrukcji, organizację zakładu produkcyjnego lub wytwórni oraz dostępności i czasu dostarczenia niezbędnych materiałów do produkcji.

W następnym kroku gotowa dokumentacja warsztatowa zostaje przekazana do komórki odpowiedzialnej za produkcję.
W dziale produkcyjnym dokumentacja poddawana jest analizie w celu ustalenia technicznych możliwości wykonania konstrukcji z uwzględnieniem podziału na poszczególne etapy realizacji. Analizowane są m.in.:

 • materiały do budowy konstrukcji,
 • grubość materiału oraz grubość złączy spawanych,
 • techniczne możliwości wykonania złączy pod kątem ich dostępności,
 • wymagania konstrukcyjne określone przez projektanta konstrukcji takie jak normy
  i warunki odbioru,
 • możliwości produkcyjne zakładu.

Przegląd materiałów wykorzystanych do budowy spawanej konstrukcji stalowej daje możliwość ustalenia podstawowych operacji zawartych w planie technologicznym. Operacje te mogą obejmować obok spawania: podgrzewanie wstępnie przed spawaniem, obróbkę cieplną połączeń spawanych po spawaniu oraz szczególne środki ostrożności podczas spawania.
Konieczna jest analiza wyrobu, metody spawania i rodzaju materiałów dodatkowych. Uwzględniając rodzaj użytego materiału, grubość poszczególnych elementów wchodzących w skład konstrukcji oraz rodzaj połączeń spawanych można określić metody przygotowania materiału podstawowego do spawania oraz  technologię wykonania poszczególnych spoin.
Przed przystąpieniem do realizacji wykonania konstrukcji niezbędna jest analiza wszystkich wymagań, które powinna ona spełniać.

 

Autor: Tomasz Groń

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ