> Bezpieczeństwo a stabilność organizacji | IKMJ | IKMJ |Stabilność organizacji przedsiębiorstwa | Stabilność organizacji przedsiębiorstwa – IKMJ | Stabilność organizacji przedsiębiorstwa – IKMJ |
Wpłysystemu bezpieczeństwa na stabilność organizacji

Stabilność organizacji przedsiębiorstwa

Najlepsze światowe praktyki w zapewnieniu ciągłości funkcjonowania organizacji!

Dlaczego należy zwrócić uwagę na standardy obejmujące swoim zakresem ciągłość, bezpieczeństwo oraz stabilność, a mianowicie na serię norm ISO 22300?

Poruszaliśmy już temat ciągłości działania, ale rozważaliśmy tylko niewielką część tego ogromnego tematu.
W poniższym artykule omówimy całkiem nowy standard ISO 22316: 2017, który jest zbiorem zaleceń dotyczących poprawy stabilności organizacji. Wdrożenie tego standardu może znacząco wpłynąć nie tylko na postrzeganie samej organizacji, ale przede wszystkim pozwoli usprawnić procesy, dzięki czemu zwiększy ich efektywność.
Podobnie jak większość międzynarodowych norm ISO, standard ten może zostać zastosowany w organizacji każdej wielkości i zasięgu oraz o dowolnym zakresie działalności. Oczywiście z uwzględnieniem, że każda organizacja będzie musiała dostosować do własnych potrzeb i możliwości zalecenia normy, ustalając konkretne cele i sposoby ich wdrożenia.
Stabilność przedsiębiorstwa jest dziś bardzo ważną kwestią, ponieważ świat ciągle zmienia się w bardzo szybkim tempie. Prowadzi to do sytuacji, w której organizacje często nie są gotowe do zmierzenia się z wciąż nowymi wymaganiami, odpowiadającymi zmieniającym się warunkom i pojawiającym się wyzwaniom. Brak szybkiej reakcji oraz zaniechanie dostosowania pociąga za sobą niedopełnienie celów strategicznych, które zagrażają rozwojowi i istnieniu organizacji.
Można stwierdzić, że sukces organizacji zależy bezpośrednio od jej stabilności, umiejętności prognozowania zagrożeń, zarządzania ryzykiem wynikającym z nagłych lub stopniowych zmian w ich zewnętrznym lub wewnętrznym kontekście.
Standard, który jest omawiany w niniejszym artykule, ustanawia zasady stabilności organizacyjnej. Definiuje atrybuty i działania, które wspierają organizację w zwiększaniu jej stabilności.

Wspomniany dokument zawiera:

  • zasady będące podstawą do zwiększania stabilności organizacji;
  • atrybuty charakteryzujące organizację, które pozwalają na stosowanie wspomnianych wyżej  zasad;
  • działalność ukierunkowana na wykorzystanie, ocenę i ulepszenie atrybutów.

Niestety, nie ma jednego słusznego podejścia do poprawy stabilizacji w organizacji. Istnieją ustalone dyscypliny zarządzania, które pomagają zrównoważyć rozwój, ale same w sobie nie są wystarczające, aby zapewnić pełną stabilność. Osiągnięcie stabilizacji jest wynikiem interakcji zasad, atrybutów i działań, a także wkładu innych zagadnień technicznych i naukowych. Wpływ na nie ma: sposób eliminowania niepewności, sposób tworzenia i podejmowania decyzji oraz współpraca czynnika ludzkiego.

Zaangażowanie w zwiększenie i utrzymanie stabilności organizacyjnej przyczynia się do:

  • lepszej zdolności przewidywania i eliminowania ryzyka, zagrożeń i słabych punktów;
  • wzmocnienia koordynacji i integracji dyscyplin menedżerskich w celu zwiększenia spójności i skuteczności;
  • głębsze zrozumienie interesariuszy i zależności, które wspierają strategiczne cele i zadania organizacji.

W związku z powyższym, radzimy dobrze przyjrzeć się standardowi ISO 22316, a także pozostałym standardom, w tym ISO 22301 
Eksperci z Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości są zawsze gotowi pomóc w wdrożeniu i dostosowaniu standardu, którego potrzebujesz. To u nas otrzymujesz gwarancję pomyślnego podejścia do audytu oraz uzyskania certyfikatu i w dowolnej jednostce certyfikującej.
 

Autor: Maryna Kuczyńska (2303)

Tłumaczenie: AM

 

 

Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków