> Standardy - akredytacja szpitali - część 2 | IKMJ | IKMJ |Standardy akredytacyjne dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień | Standardy akredytacyjne dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień – IKMJ | Standardy akredytacyjne dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień – IKMJ |

Standardy akredytacyjne dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień

Prezentujemy kolejną część serii artykułów: Standardy akredytacyjne dla szpitali.

 

Zewnętrzna  ocena jakości została po raz pierwszy  zapoczątkowana dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej w  2004 roku kiedy opracowano Zestaw Standardów Akredytacyjnych dla POZ. Standardy zostały opracowane przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kolegium Lekarzy Rodzinnych  w Polsce i Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej. Kolejna edycja standardów została wydana obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej  Dz.Urz.MZ.11.4.42 z dnia 14 kwietnia 2011 r.

 

Jednostka podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)  może ubiegać się o akredytację, czyli  wyróżnienie, z uwagi na jej jakość. Akredytacja jest procesem dobrowolnym, polega na złożeniu wniosku przez jednostkę Podstawowej Opieki Zdrowotnej  do Ośrodka Akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

 

Rada Akredytacyjna po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i po dokonaniu oceny przez Wizytatorów zewnętrznych nadaje status jednostki akredytowanej:

  • przyznaje pełną akredytacje na okres 3 lat (konieczność otrzymania minimum 75% możliwych do uzyskania punktów w trakcie oceny);
  • odmawia przyznania akredytacji.

 

Ocena dokonywana przez Wizytatorów opiera się na porównaniu faktycznie stwierdzanej praktyki postępowania i stanu jednostki z wzorcami jakie stanowią standardy akredytacyjne.

Ośrodek Akredytacyjny dokonując oceny opiera się na:

  • wynikach przeglądu jednostki prowadzonego przez wizytatorów akredytacyjnych w czasie ich pobytu w jednostce. Podczas przeglądu dokonuje się do oceny stopnia spełniania przez jednostkę standardów akredytacyjnych,
  • wynikach ankietyzacji pacjentów jednostki, przeprowadzonej przez Ośrodek w zakresie określonym niektórymi, stosownymi standardami.

Potwierdzeniem przyznania statusu jednostki akredytowanej jest certyfikat akredytacyjny.

Certyfikat jest potwierdzeniem spełnienia standardów i pozytywnego wyniku procesu oceny.

 

Jednostce wraz z certyfikatem i na okres obowiązywania certyfikatu przyznawane jest:

Logo akredytacja szpitaliprawo posługiwania się symbolem – logiem jednostki akredytowanej oraz
możliwość zaopatrzenia nazwy jednostki certą (specyficzny znak A w indeksie górnym na końcu ostatniego słowa nazwy własnej jednostki) wskazującą, iż jest to jednostka akredytowana.

 

 

Autor: Adriana Pawlas

Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków