IKMJ » Sterowanie operacyjne wg ISO 14001 IKMJSterowanie operacyjne wg ISO 14001 | Sterowanie operacyjne wg ISO 14001 – IKMJ Sterowanie operacyjne wg ISO 14001 – IKMJ

Sterowanie operacyjne wg ISO 14001

Norma środowiskowa ISO 14001 w punkcie 4.4.6 stawia przed nami wymaganie opracowania i stosowania sterowania operacyjnego w organizacji.

Mówiąc krótko sterowaniem operacyjnym są wszystkie podjęte działania mające na celu zminimalizowanie negatywnych skutków naszego oddziaływania na środowisko. Sterowanie operacyjne polega na kierowaniu głównymi procesami w firmie, które są ściśle powiązane ze zidentyfikowanymi znaczącymi aspektami środowiskowymi, w taki sposób, aby związane z tymi procesami niekorzystne wpływy na środowisko były nadzorowane lub zmniejszane.  Norma ISO 14001 narzuca, aby w zakresie sterowania operacyjnego zostały ustanowione, wdrożone i utrzymywane udokumentowane procedury w celu kontroli nad sytuacjami, w których brak jasno określonych procedur postępowania prowadziłby do odstępstw od ustanowionych celów i zadań środowiskowych. Procedury te mają na celu określenie sposobu realizowania działań tak, aby zminimalizować możliwość wyniknięcia niezgodności w systemie zarządzania środowiskowego. Dodatkowo norma ISO 14001 wymaga, aby w procedurach określić kryteria operacyjne, tj. kryteria oceny wykonywanych działań. Parametry te będąc nadzorowane mogą posłużyć do sterowania znaczącymi aspektami środowiskowymi.

Autor: AJ

 

Źródło:

Norma PN-EN ISO 140001:2005

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków