> IKMJ |SZBI jako kluczowy czynnik sukcesu organizacji | | IKMJ | IKMJ |SZBI jako kluczowy czynnik sukcesu organizacji | SZBI jako kluczowy czynnik sukcesu organizacji – IKMJ | SZBI jako kluczowy czynnik sukcesu organizacji – IKMJ |
Doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO IEC 27001

SZBI jako kluczowy czynnik sukcesu organizacji

System zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) – to część całościowego systemu zarządzania, oparta na podejściu wynikającym z ryzyka biznesowego. SZBI odnosi się do:
 • ustanawiania,
 • wdrażania,
 • eksploatacji,
 • monitorowania,
 • utrzymywania
 • i doskonalenia bezpieczeństwa informacji.
System zarządzania bezpieczeństwem informacji składa się z wielu elementów, w tym:
 • działania z planowania,
 • określenie organizacyjnych struktury,
 • obowiązków,
 • zdefiniowanie polityki bezpieczeństwa,
 • procedur,
 • ustalenie procesów i przydzielenie zasobów.
Najbardziej znaczącymi celami większości systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji jest:
 • ochrona biznesu i wiedz kompanii od wycieku i/lub  zniszczenia oraz
 • gwarancja majątkowych praw i interesów.
Środki zapewniające bezpieczeństwo informacji nie mogą ograniczać oraz komplikować biznesowych  procesów przetwarzania informacji, ani obiegu informacji, ponieważ może to  zagrozić osiągnięciu celów biznesowych i rozwój organizacji.
System zarządzania bezpieczeństwem informacji musi zagwarantować osiągnięcia takich celów jak:
 • zapewnienie poufności,
 • uniemożliwienie niesankcjonowanego dostępu do informacji krytycznej,
 • integralność informacji i związanych z nią procesów (stworzenie, wprowadzenie,obróbki, wycofywania, niszczenia) oraz dostępności informacji itp.
Ustalone cele można osiągnąć przy udanym rozwiązaniu takich głównych zadań, jak:
wyznaczenie odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji,
zdefiniowanie i zastosowanie oceny ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa informacji,
przeprowadzenia szacowania ryzyka,
opracowanie systemu zarządzania ryzykami bezpieczeństwa informacji,
opracowanie polityk i procedur dostępu do zasobów informacyjnych (w tym metody ich oceny), nadzoru bezpieczeństwa informacji w organizacji.
Budowa SZBI pozwala wyraźnie wyznaczyć wzajemnie powiązania procesów i podsystemów bezpieczeństwa informacji, a przy tym: kto za nich odpowiada, jakie zasoby finansowe i ludzkie są konieczne dla ich efektywnego funkcjonowania, itd.
Główne funkcje systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji:
 • wykrycie i analiza ryzyk związanych z  bezpieczeństwem informacji,
 • planowanie i praktyczna realizacja procesów, skierowanych na minimalizację ryzyk,
 • kontrola tych procesów,
 • ciągle wprowadzenie do procesów minimalizacji ryzyk (poprzez działania korygujące).
Skuteczne  zarządzanie bezpieczeństwem informacji bazuje się na zasadach:
 • podejścia kompleksowego – zarządzanie bezpieczeństwem informacji powinno ogarniać wszystkie elementy systemu informacyjnego i uwzględniać wszelkie aktualne czynniki stwarzające ryzyko, które mogą wystąpić w systemie przebiegu informacji przedsiębiorstwa (zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz),
 • koordynacji z zadaniami biznesowymi i strategią przedsiębiorstwa,
 • wysokiego poziom sterowności,
 • adekwatnśoci generowanej i wykorzystywanej informacji,
 • efektywności (skuteczności) – optymalnego bilansu między możliwościami, wydajnością i kosztami SZBI,
 • ciągłości działania,
 • podejścia procesowego – powiązania procesów zarządzania do zamkniętego cyklu planowania, wykonania, sprawdzenia, audytu i korygowania (PDCA) oraz utrzymania nierozerwalnego związku między etapami.
Jednym z kluczowych czynników skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji organizacji jest jego budowa w oparciu o normę międzynarodową ISO/IEC 27001.
Wymagania normy ISO 27001 stanowią narzędzie do:
 • opracowania,
 • wdrażania,
 • utrzymania,
 • monitoringu,
 • wsparcia
 • i doskonalenia dobrze udokumentowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w kontekście rozpatrzenia ryzyk biznesowych.
SZBI zapewnia wybór adekwatnych i proporcjonalnych środków nadzoru i ochrony informacji, co powoduje zaufanie stron zainteresowanych.
Trzeba zwrócić też uwagę i na inne normy/ standardy w zakresie bezpieczeństwa informacji. W praktyce  światowej wykorzystują dość dużą ilość norm, standardów, metodyk, które reglamentują procesy zarządzania bezpieczeństwem informacji, na przykład:
 • ISM3,
 • COBIT,
 • ITIL / ITSM,
 • BSI-100-2,
 • ISO13335-5,
 • CRAMM,
 • ISO 15408.
Lecz warto odznaczyć, że one są kompatybilne z ISO 27001, a także podobne do niej.
Autor: Maryna Kuczyńska
Zobacz podobne  BEZPIECZEŃSTWO POWSZECHNE - Ustanawianie porozumień partnerskich w oparciu o normę ISO 22397

Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków