IKMJ » Szkolenie ISO9001 i TS 61949 – WUP Opole IKMJSzkolenie ISO9001 i TS 61949 – WUP Opole | Szkolenie ISO9001 i TS 61949 – WUP Opole – IKMJ Szkolenie ISO9001 i TS 61949 – WUP Opole – IKMJ

Szkolenie ISO9001 i TS 61949 – WUP Opole

Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości informuje, iż prowadzi na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu szkolenie pt.:

„System Zarządzania Jakością wg ISO 9001 oraz ISO/TS 16949

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu systemowego z komponentem ponadnarodowym pt.:

“Wsparcie kompetencji na starcie”

realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Termin realizacji szkolenia : 17.11.2014 r.- 24.11.2014 r.

Link do strony Projektu: www.kompetencje.wup.opole.pl.

Zobacz podobne  Zaczynamy odliczanie! Jesteś gotowy na zmiany?

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków