IKMJ » Wady i zalety podpisu elektronicznego IKMJWady i zalety podpisu elektronicznego | Wady i zalety podpisu elektronicznego – IKMJ Wady i zalety podpisu elektronicznego – IKMJ

Wady i zalety podpisu elektronicznego

Kontynuacja:

Metody kryptograficzne
Metody kryptograficzne – podpis elektroniczny
Wdrożenie podpisu elektronicznego
Bezpieczeństwo a podpis elektroniczny

 

Podsumowując rozważania na temat podpisu elektronicznego, możemy stwierdzić iż nie zyskał on jeszcze w naszym kraju chociażby takiej popularności jak np. w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest powszechnie używany nawet przez osoby prywatne do zwierania różnego rodzaju umów i zobowiązań. Jednak powoli i w naszym kraju zaczyna się stosować podpisy elektroniczne, możemy to dostrzec przede wszystkim w placówkach administracji publicznej oraz przy obrocie dokumentami księgowymi. Co do stosowania podpisów elektronicznych przez osoby prywatne to jest to jeszcze bardzo odległy temat, którym nawet firmy zajmujące się dystrybucją tego typu rozwiązań, póki co nie zaprzątają sobie głowy. Ważniejszy i bardziej perspektywiczny jest dla nich klient firmowy. Tak jak pisałem już na wstępie we wcześniejszym artykule, ten fakt wynika głównie z mentalności naszego narodu, a to jest obszar bardzo trudny do zmiany. Rozważmy teraz wady i zalety podpisu elektronicznego.

Zobacz podobne  Bezpieczeństwo fizyczne a incydenty

Podstawowe zalety podpisu elektronicznego:

  • Oszczędność czasu oraz pieniędzy;
  • Wygoda używania;
  • Możliwość podpisywania dokumentów elektronicznych;
  • Szybkość działania;
  • Większa trudność w „podrobieniu” w stosunku do tradycyjnego;
  • Łatwiejsza weryfikacja wprowadzanych zmian w podpisanych dokumentach;
  • Łatwość obsługi urządzeń oraz samego podpisu.

Największe wady:

  • Konieczność stosowania odpowiedniego sprzętu oraz infrastruktury informatycznej;
  • Koszty związane z ilością podpisów elektronicznych (w przypadku konieczności posiadania podpisu przez wiele osób);
  • Brak bezpośredniego powiązania pomiędzy podpisem, a cechami osobowymi osoby podpisującej dokument.

 

Autor: Marcin Pietrucha

W ostatnim czasie wydano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone – Dz.U. 2013 nr 0 poz. 753. Więcej na: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000753

Zobacz podobne  Samokontrola – cecha prawdziwego przywódcy

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków