IKMJ |Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 – cz. 7 | | IKMJ | IKMJ |Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 – cz. 7 | Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 – cz. 7 – IKMJ | Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 – cz. 7 – IKMJ |

Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 – cz. 7

Ciąg dalszy: Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001

 

Różnice pomiędzy wdrożeniem systemów zarządzania jako przygotowanie do certyfikacji, a wdrożeniem jako narzędzie wsparcia zarządzania. Zalety i wady poszczególnych rozwiązań na podstawie Sytemu Zarządzania Jakością według ISO 9001, Systemu Zarządzania Środowiskowego według ISO 14001 oraz  Systemu Zarządzania Energią  ISO 50001CZĘŚĆ 7.

 

System Zarządzania Środowiskowego według normy ISO 14001, a także inne systemy zarządzania, takie jak bardzo popularne zgodne z normą ISO 9001 Systemy zarządzania Jakością i jak i mniej znany i stosowany System zarządzania Energią wg ISO 50001, oprócz wdrożenia tylko jako przygotowanie do certyfikacji, czyli wdrożenie minimalnego zakresu systemu i tylko bezwzględnie wymaganej dokumentacji, można także wdrożyć jako kompleksowe narzędzie wsparcia zarządzania obszarem ochrony środowiska. System Zarządzania Środowiskowego wdrożony w ten sposób, oprócz obligatoryjnie wymaganego normą ISO 14001 zakresu, może, a nawet powinien zawierać także inne, wdrożone, dodatkowe procedury i ewentualnie narzędzia, metody i techniki zarządzania, które pozwalają kompleksowo zarządzać całym obszarem ochrony środowiska w przedsiębiorstwie. Firma posiadająca System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 ma  w tym obszarze szerokie pole manewru i najczęściej są tworzone dodatkowe procedury z zakresu sterowania operacyjnego, które mają związek z charakterem działalności danego przedsiębiorstwa. Przykładami takich dokumentów mogą być procedury dotyczące:

 • Sterowania parametrami eksploatacji  kotłowni w celu ograniczenia zużycia opału i emisji substancji szkodliwych do powietrza,
 • Eksploatacji samochodów służbowych w celu minimalizacji zużycia paliwa i innych środków eksploatacyjnych,
 • Optymalizacji zużycia środków eksploatacyjnych do produkcji np. wyrobów elektronicznych,
 • Minimalizacji zużycia materiałów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń,
 • Ograniczenia energochłonności produkcji,
 • Minimalizacji emisji do powietrza substancji szkodliwych powstałych w procesie produkcyjnym i ich monitoringiem,
 • Szczegółowego postępowania z odpadami i ich recyklingiem,
 • Sposobu magazynowania substancji niebezpiecznych i postępowania z nimi,
 • Obsługi przyzakładowej oczyszczalni ścieków,
 • Kontroli zgodności działalności firmy z wymaganiami i postanowieniami Pozwolenia Zintegrowanego i/lub pozwolenia wodno – prawnego,
 • Analizy i oceny ryzyka wystąpienia zdarzeń szkodliwych dla środowiska naturalnego oraz plan postępowania z ryzykiem,
 • i inne.
Zobacz podobne  Wewnętrzny system kontroli w kontekście nowelizacji normy ISO 9001

W przypadku procedur z zakresu sterowania operacyjnego istnieją praktycznie nieograniczone możliwości ich wdrożenia i stosowania oraz wykorzystania odpowiednich  narzędzi, metod i technik zarządzania, które pozwalają kompleksowo kierować Systemem Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 jak i całym obszarem ochrony środowiska w firmie w ogóle. Wszystko zależy od charakteru prowadzonej przez daną firmę działalności jak, samej kreatywności pracowników, chęci i potrzeby działania w tym obszarze.

 

Źródło:

 • Norma PN-EN ISO 14001:2005; Systemy zarządzania jakością – wymagania,
 • Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości.

 

W dalszej części zostaną szczegółowo opisane pozostałe warianty wdrożeń, ich zalety i wady na podstawie stosunkowo nowego standardu ISO 50001 dotyczącego systemów zarządzania energią.

 

Autor: Bartosz Gamza

Zobacz podobne  Wewnętrzny system kontroli w kontekście nowelizacji normy ISO 9001

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków