IKMJ |WSK i towary podwójnego zastosowania | | IKMJ | IKMJ |WSK i towary podwójnego zastosowania | WSK i towary podwójnego zastosowania – IKMJ | WSK i towary podwójnego zastosowania – IKMJ |

WSK i towary podwójnego zastosowania

Co to są towary podwójnego zastosowania?

​Na terenie Unii Europejskiej obowiązują przepisy o towarach podwójnego zastosowania.

Konia z rzędem temu kto powie czego dotyczą te przepisy  i co to są towary podwójnego zastosowania.

Przybliżę Wam ten temat.

Towar podwójnego zastosowania, to mówiąc prosto, materiał i rzecz, która może być zastosowana do produkcji rzeczy używanych przez cywilów, jak i rzeczy używanych do wytwarzania broni biologicznej, chemicznej, jądrowej i termojądrowej.

Sprawę obrotu takimi towarami w Unii Europejskiej reguluje ROZPORZĄDZENIE RADY NR 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.

Zgodnie z definicją z tego rozporządzenia towar podwójnego zastosowania to za artykułem 1, punkt 2:

…“produkty podwójnego zastosowania” oznaczają produkty, włącznie z oprogramowaniem i technologią, które mogą być stosowane zarówno w celach cywilnych, jak i wojskowych, oraz obejmują wszystkie towary, które mogą być użyte zarówno w zastosowaniach niewybuchowych, jak i w jakikolwiek sposób do wspomagania wytwarzania broni jądrowej lub innych urządzeń do wybuchu jądrowego…

Rozporządzenie bazuje na Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1540 przyjętej w dniu 28 kwietnia 2004 r. i stanowi, że:

wszystkie państwa podejmą i wyegzekwują skuteczne środki ustanawiające krajowe mechanizmy kontrolne zapobiegające rozprzestrzenianiu broni jądrowej, chemicznej lub biologicznej oraz środków ich przenoszenia, m.in. przez ustanowienie odpowiedniej kontroli nad materiałami powiązanymi.

W tym celu ustanowiono m.in. mechanizmy kontroli tranzytu i pośrednictwa. Materiały powiązane to materiały, urządzenia i technologie, które są objęte odpowiednimi wielostronnymi traktatami i porozumieniami lub zostały umieszczone w krajowych wykazach kontrolnych i które mogą być wykorzystane do projektowania, rozwijania, produkcji lub stosowania broni jądrowej, chemicznej lub biologicznej oraz środków jej przenoszenia.

Zobacz podobne  Wewnętrzny system kontroli w kontekście nowelizacji normy ISO 9001

Co za tym idzie na wykazach towarów podwójnego zastosowania w praktyce znajdują towary i materiały mogące posłużyć do produkcji broni biologicznej, chemicznej, atomowej i termojądrowej.

Jeżeli ktoś z Was uważa, że nie ma się czego obawiać, zapraszam na symulator wybuchów jądrowych. Możecie go znaleźć pod adresem: http://nuclearsecrecy.com/nukemap/. Miłej zabawy.

Intencją jest, aby obrót towarami podwójnego zastosowania był kontrolowany, aby towary te nie mogły się przedostać poza teren Unii Europejskiej bez zgody i wiedzy Państwa i Agencji Wywiadowczych.

W Polsce przepisy rozporządzenia zostały wdrożone w życie przez Ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Zobacz podobne  Produkty podwójnego zastosowania

W ustawie tej dodatkowo określono również zasady obrotu uzbrojeniem, które zdefiniowano jako:

uzbrojenie – broń, amunicję, materiały wybuchowe, wyroby, ich części i technologie, wskazane w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 3;

Już wkrótce w dalszych artykułach przedstawię Wam jakie są zasady obrotu towarami podwójnego oraz uzbrojeniem, przy czym dla uzbrojenia poświęcę też osobne artykuły, gdyż zasady obrotu, pozyskiwania i zbywania są opisane w kilku ustawach.

 

 

Autor: Mariusz Mazur (1854)

 

Zobacz też:

 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków