IKMJ » Wyłączenia w Zintegrowanym Systemie Zarządzania IKMJWyłączenia w Zintegrowanym Systemie Zarządzania | Wyłączenia w Zintegrowanym Systemie Zarządzania – IKMJ Wyłączenia w Zintegrowanym Systemie Zarządzania – IKMJ

Wyłączenia w Zintegrowanym Systemie Zarządzania

 według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001

 

Wdrażając Zintegrowany System Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 należy określić zakres systemu, a także ewentualne wyłączenia z tego zakresu. Każde wyłączenie musi być dokładnie i konkretnie uzasadnione, a jago lub ich opis zawarty w Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Normy ISO 14001 i ISO 50001 nie dopuszczają żadnych włączeń z zakresu stosowania tych norm. Natomiast norma ISO 9001 dopuszcza taką możliwość.

Generalnie zasadą jest, że wszystkie wymagania podane w normie ISO 9001 są ogólne i przeznaczone do stosowania przez wszystkie organizacje, bez względu na ich rodzaj, wielkość i dostarczany wyrób.

Jeżeli jednak jakiekolwiek  wymaganie lub wymagania tej normy nie mogą być zastosowane ze względu na charakter organizacji i jej wyrób, można rozważyć wyłączenie tego wymagania lub kilku wymagań. Mogą to być poszczególne punkty rozdziału 7, ale także same jego podpunkty, a nawet tylko poszczególne stwierdzenia (zdania) w nich zawarte.

Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

Jeśli już dokonuje się wyłączeń, to nie dopuszcza się stwierdzenia zgodności Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami norm będących w jego zakresie, chyba że wyłączenia te ograniczono do wymagań zawartych w rozdziale 7 normy ISO 9001 i takie wyłączenia nie wpływają na zdolność firmy do dostarczania wyrobu (usługi), który spełnia wymagania klienta i wymagania mających zastosowanie przepisów prawnych i innych, lub na związaną z tym odpowiedzialność organizacji.

Tak więc wyłączenia mogą dotyczyć następujących obszarów normy ISO 9001:

  • Planowanie realizacji wyrobu (usługi)
  • Procesy związane z klientem
  • Projektowanie i rozwój
  • Zakupy
  • Produkcja i dostarczanie usługi
  • Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe stwierdzenia, należy bardzo poważnie o dokładnie zastanowić się nad potencjalnymi wyłączeniami w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001. Nieuzasadnione wyłączenia skutkują najczęściej brakiem zgodności systemu z normami wchodzącymi w jego zakres, a co za tym idzie brakiem uzyskania odpowiedniego certyfikatu.

Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

 

 

 

Źródło:

  • Norma PN-EN ISO 9001:2009; Systemy zarządzania jakością – Wymagania,
  • Norma PN-EN ISO 14001:2005; Systemu zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania,
  • Norma PN-EN ISO 50001:2012; Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania,
  • Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości.

 

Autor: Bartosz Gamza

 

 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków