IKMJ » Wymagania dla personelu antykorozji w Zakładowej Kontroli Produkcji według wymagań normy PN-EN 1090 IKMJWymagania dla personelu antykorozji w Zakładowej Kontroli Produkcji według wymagań normy PN-EN 1090 | Wymagania dla personelu antykorozji w Zakładowej Kontroli Produkcji według wymagań normy PN-EN 1090 – IKMJ Wymagania dla personelu antykorozji w Zakładowej Kontroli Produkcji według wymagań normy PN-EN 1090 – IKMJ

Wymagania dla personelu antykorozji w Zakładowej Kontroli Produkcji według wymagań normy PN-EN 1090

Norma PN-EN 1090 „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych” w swej pierwszej części „Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych” wymaga,  aby personel mający wpływ na zgodność wyrobu posiadał odpowiednie kwalifikacje i był szkolony.

W praktyce oznacza to, że należy spełnić między innymi wymagania w stosunku do personelu odpowiedzialnego za proces antykorozji. Przypomnieć tu należy, że zabezpieczenie antykorozyjne zaliczane jest również do procesów specjalnych, stąd też personel zabezpieczenia antykorozyjnego, jeśli taki proces jest prowadzony przez wytwórcę, zarówno wykonujący jak i nadzorujący i kontrolujący prace antykorozyjne powinien posiadać udokumentowane kwalifikacje i doświadczenie w zakresie wykonywanych prac.

Norma PN-EN 1090-2  nie mówi bezpośrednio o personelu prac antykorozyjnych. Przywołuje natomiast, w swym załączniku „F” normę PN-EN ISO 12944-7, w której takie zapisy znajdujemy: w punkcie 3.1.1: „Firmy zawierające umowy na nakładanie ochronnych systemów malarskich na konstrukcje stalowe, i ich personel, powinny być zdolne do wykonania tych prac w sposób prawidłowy i bezpieczny. Prace wymagające szczególnej staranności powinny być wykonywane jedynie przez personel mający kwalifikacje potwierdzone przez upoważnioną instytucję, pod warunkiem że strony nie uzgodniły inaczej” i w punkcie 6.1 „Powinno nadzorować się wykonanie pracy na wszystkich jej etapach. Nadzór powinny przeprowadzać odpowiednio wykwalifikowane i doświadczone osoby”.

Nie można wymagań tych norm bagatelizować. Musimy pamiętać o konieczności posiadania wykwalifikowanego personelu wykonującego i nadzorującego przygotowanie powierzchni oraz wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych  konstrukcji.

Wiedzę inspektora w tym zakresie można zdobyć m.in. na cieszącym się dużym uznaniem, 3 stopniowym kursie „Projektowanie i nadzór nad wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach stalowych” prowadzonym przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Niestety IBDiM organizuje tylko jeden cykl kursu rocznie. Dostępne są także kursy prowadzone przez norweskie FROSIO czy amerykańskie NACE.

Podobnie jak w zakresie prac spawalniczych – tak i w antykorozji, tylko odpowiednio umocowana osoba, posiadająca wiedzę i doświadczenie w zakresie antykorozji – jest w stanie zapewnić sprawną i poprawną ocenę jakości prac antykorozyjnych za pomocą dostępnych metod oraz zapewnić, że w procesie wytwarzania konstrukcji prace antykorozyjne wykonywane są zgodnie
z założoną technologią i warunkami zamówienia.

 

Ważne:

W procesie certyfikacji Zakładowej kontroli produkcji wg. Wymagań normy PN-EN 1090-1 spełnienie wymagań dotyczących personelu jest przez audytorów obligatoryjnie sprawdzane. Należy tu jeszcze wziąć pod uwagę dodatkowe warunki stawiane przez jednostki certyfikujące np. jednostki niemieckie przywołują wytyczne zawarte w dokumencie DVS1711.

Autor: Jerzy Kozłowski

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków