IKMJ » Wymagania dotyczące dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 – część 2 IKMJWymagania dotyczące dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 – część 2 | Wymagania dotyczące dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 – część 2 – IKMJ Wymagania dotyczące dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 – część 2 – IKMJ

Wymagania dotyczące dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 – część 2

Organizacja powinna ustanowić, udokumentować, wdrożyć i utrzymywać Zintegrowany System Zarządzania oraz ciągle doskonalić jego skuteczność zgodnie z wymaganiami norm będących w zakresie systemu oraz określić jak będzie spełniać te wymagania. Informacje na temat systemu powinno się utrzymywać w formie papierowej, elektronicznej lub z wykorzystaniem innych mediów w celu opisania głównych elementów Zintegrowanego Systemu Zarządzania i ich wzajemnego oddziaływania między sobą. Aby odpowiednio monitorować dokumentację należy koniecznie opracować i wdrożyć obowiązkowe procedury nadzoru nad dokumentacją i zapisami Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 50001, aby w przypadku dokumentacji określić nadzór potrzebny do:

 • Zatwierdzenia dokumentów pod kątem ich adekwatności, zanim zostaną wydane
 • Okresowego przeglądu dokumentów i ich aktualizowania w razie potrzeby oraz ponownego zatwierdzania
 • Zapewnienia, że zidentyfikowano zmiany i aktualny status zmian dokumentów,
 • Zapewnienia, że odpowiednie wersje mających zastosowanie dokumentów są dostępne w miejscach ich użytkowania
 • Zapewnienia, że dokumenty są zawsze czytelne i łatwe do zidentyfikowania
 • Zapewnienia, że dokumenty pochodzące z zewnątrz określone przez organizację jako niezbędne do planowania i funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania, są zidentyfikowane i ich dystrybucja jest nadzorowana
 • Zapobiegania niezamierzonemu korzystaniu z nieaktualnych dokumentów i odpowiedniego ich oznaczania, jeżeli są zachowane z jakichkolwiek powodów.
Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

W stosowanych przypadkach dotyczy to także dokumentacji technicznej.

Zapisy natomiast, są ustanowione w celu dostarczenia dowodów zgodności z wymaganiami wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania i z obejmującymi ten system normami, a także dowodów skuteczności jego działania obejmujących również zapisy osiągniętych wyników. Zapisy te powinny być nadzorowane i należy ustanowić udokumentowaną procedurę w celu określania nadzoru nad zapisami potrzebnego do ich:

 • Identyfikowania
 • Przechowywania
 • Zabezpieczania
 • Wyszukiwania
 • Odzyskiwania
 • Zachowywania przez określony czas
 • Dysponowania nimi, w tym ich likwidacji.

Zapisy powinny być zawsze czytelne, rozpoznawalne, możliwe i łatwe do zidentyfikowania, odszukania, prześledzenia i powiązania z odpowiednim działaniem.

 

Źródło:

 • Norma PN-EN ISO 9001:2009; Systemy zarządzania jakością – Wymagania,
 • Norma PN-EN ISO 14001:2005; Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania,
 • Norma PN-EN ISO 50001:2012; Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania,
 • Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości.
Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

 

Autor: Bartosz Gamza

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków