IKMJ » Wymagania prawne i inne oraz ocena zgodności w Zintegrowanym Systemie Zarządzania IKMJWymagania prawne i inne oraz ocena zgodności w Zintegrowanym Systemie Zarządzania | Wymagania prawne i inne oraz ocena zgodności w Zintegrowanym Systemie Zarządzania – IKMJ Wymagania prawne i inne oraz ocena zgodności w Zintegrowanym Systemie Zarządzania – IKMJ

Wymagania prawne i inne oraz ocena zgodności w Zintegrowanym Systemie Zarządzania

według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001

Normy ISO 9001 i ISO 50001 nie wymagają ustanowienia, wdrożenia i utrzymywanie procedury dotyczącej obowiązujących firmę wymagań prawnych jak i innych wymagań, zalecają jednak ustanowienie i monitorowanie takich procesów w organizacji. Norma ISO 14001 z kolei już tego wymaga. W związku z tym w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Jakością, Środowiskowego i Energią według norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 50001 taka procedura jest obowiązkowa.

W tym wypadku obowiązujące w firmie procedura powinna:

  • Zapewnić, że jej pracownicy oraz wszystkie osoby pracujące na rzecz tej firmy, związane z jakością wyrobów i usług, środowiskiem i znaczącym wykorzystaniem energii, znają wymagania prawne i inne wymagania (w tym wymagania klientów dotyczące wyrobów i/lub usług), co do których spełnienia organizacja się zobowiązała, i które są związane są z jej działalnością
  • Określić, jak te wymagania stosują się do jej działalności, osiągania celów i zadań dotyczących jakości, ochrony środowiska i efektywności energetycznej
  • Zapewnić, że mające zastosowania wymagania prawne i inne, do których spełnienia firma się zobowiązała, a które mają wpływ na zapewnienie jakości, znaczące aspekty środowiskowe i polepszenie wyniku energetycznego, zostały wzięte pod uwagę przy ustanawianiu, wdrażaniu i utrzymywaniu jej Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001ISO 50001.
Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

Dodatkowo organizacja, zgodnie ze zobowiązaniem do działania w zgodności wymaganiami prawnymi oraz także innymi wymaganiami, do których spełnienia się zobowiązała, a które dotyczą obszarów zapewnienia jakości, ochrony środowiska i efektywnego zużycia energii, powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę lub oddzielne procedury, które dotyczą okresowej oceny zgodności zarówno w z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi, jak również z innymi wymaganiami, do których spełnienia się zobowiązała. Zapisy z przeprowadzonej okresowej oceny zgodności powinny być przechowywane.

 

Źródło:

  • Norma PN-EN ISO 9001:2009; Systemy zarządzania jakością – Wymagania,
  • Norma PN-EN ISO 14001:2005; Systemu zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania,
  • Norma PN-EN ISO 50001:2012; Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania,
  • Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości.
Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

Autor: Bartosz Gamza

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków