IKMJ » Zaangażowanie kierownictwa w Zintegrowanym Systemie Zarządzania IKMJZaangażowanie kierownictwa w Zintegrowanym Systemie Zarządzania | Zaangażowanie kierownictwa w Zintegrowanym Systemie Zarządzania – IKMJ Zaangażowanie kierownictwa w Zintegrowanym Systemie Zarządzania – IKMJ

Zaangażowanie kierownictwa w Zintegrowanym Systemie Zarządzania

według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001.

 

Decyzja o wdrożeniu w firmie jakiegokolwiek systemu zarządzania jest dla niej indywidualną decyzją. Zależy ona przede wszystkim jak wielkie będą korzyści i koszty z tego tytułu, czy ma to być system certyfikowany na zewnątrz czy też nie, czy ma to być pojedynczy system czy jednak Zintegrowany System Zarządzania. Wdrożenia różnych systemów zarządzania często wymaga od firmy klient. Przykładem takiego zintegrowanego systemu jest system łączący w sobie wymagania norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001. Jeśli już przedsiębiorstwo zdecyduje się na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, bez wzglądu na powód, kluczowe jest aby najwyższe kierownictwo zdecydowanie zaangażowało się we wdrożenie, realizację i ciągłe doskonalenie tego systemu. Często jest to aspekt niedoceniany, a wręcz pomijany, uznawany za nieistotny, co jest poważnym błędem, ponieważ wszyscy pracownicy angażują się w realizację i doskonalenie systemu tak samo jak robi to najwyższe kierownictwo. Tak więc przykład musi płynąć z góry, w innym przypadku po prostu system nie działa tak jak powinien.

Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

 

Według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 najwyższe kierownictwo powinno dostarczyć dowód swojego zaangażowania w tworzenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz w ciągłe doskonalenie jego skuteczności poprzez:

 • Zakomunikowanie w organizacji znaczenia spełnienia wymagań norm ISO 9001, ISO 14001ISO 50001, klienta jak też wymagań przepisów prawa i innych
 • Zdefiniowanie, ustanowienie, wdrożenie i utrzymanie Polityk:
  • Jakości,
  • Środowiskowej,
  • Energetycznej
 • Zapewnienie dostępności odpowiednich zasobów do ustanowienia, wdrożenia utrzymywania i doskonalenia systemu – dotyczy to w szczególności zasobów ludzkich i specjalistycznych umiejętności, infrastruktury, technologii, finansów
 • Zidentyfikowanie zakresu i granic Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Wyznaczenie przedstawiciela najwyższego kierownictwa
 • Zatwierdzenie utworzenia zespołu ds. kierowania Zintegrowanym Systemem Zarządzania
 • Zapewnienie, że ustanowione są cele i zadania jakościowe, środowiskowe i energetyczne
 • Zapewnienie, że wyniki prowadzonej działalności są mierzone i raportowane w określonych odstępach czasu
 • Upewnienie się, że wskaźniki monitorujące działalność są odpowiednie dla firmy
 • Rozpatrzenie wyników działalności w planowaniu długoterminowym
 • Przeprowadzenie przeglądów Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

 

Kluczem do skutecznego wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania według wymagań norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 jest zdecydowane i konsekwentne zaangażowanie najwyższego kierownictwa firmy w określenie, wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie systemu, a także, co jest bardzo istotne, aktywne okazywanie wszystkim pracownikom przedsiębiorstwa tego zaangażowania.

Źródło:

 • Norma PN-EN ISO 9001:2009; Systemy zarządzania jakością – Wymagania,
 • Norma PN-EN ISO 14001:2005; Systemu zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania,
 • Norma PN-EN ISO 50001:2012; Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania,
 • Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości.

 

Autor: Bartosz Gamza

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków