> IKMJ |Zabawki a znak CE – przewodnik | | IKMJ | IKMJ |Zabawki a znak CE – przewodnik | Zabawki a znak CE – przewodnik – IKMJ | Zabawki a znak CE – przewodnik – IKMJ |
znakowanie ce - dyrektywa zabawkowa

Zabawki a znak CE – przewodnik

czyli Dyrektywa TOYS w sprawie bezpieczeństwa zabawek – znak CE krok po kroku

Jesteś producentem zabawek dla dzieci poniżej 14 lat?

Nie wiesz jakie kroki podjąć, żeby sprzedawać je zgodnie z prawem czyli ze znakiem CE?

Musisz spełnić wymagania Dyrektywy Zabawkowej 2009/48/WE – TOYS

Oto droga, którą trzeba przebyć:

Krok 1: Identyfikacja wymagań prawnych

Sprecyzowanie, które dokładnie wymagania musimy spełnić uwzględniając normy zharmonizowane lub inne Dyrektywy Nowego Podejścia

Krok 2: Ocena zagrożeń

Ocenę zagrożeń najlepiej wykonać na etapie projektowania:
– Określenie zastosowania zgodnego z przeznaczeniem oraz ograniczeń dotyczących zabawki
– identyfikacja zagrożeń
– oszacowanie ryzyka
– czy jest możliwa redukcja ryzyka?

Jeśli TAK to zmniejszamy ryzyko i powtarzamy proces.
Jeżeli NIE to informujemy użytkownika o ryzyku resztkowym oraz opracowujemy odpowiednią dokumentację.

Krok 3: Określenie procedury oceny zgodności.

W przypadku zabawek mamy do wyboru dwie ścieżki:

  • Wewnętrzną kontrolę produkcji (Moduł A) – tę procedurę stosujemy w przypadku wykorzystania norm zharmonizowanych, które obejmują wszystkie zasadnicze wymagania bezpieczeństwa naszej zabawki
  • badanie typu WE (Moduł B) połączony z procedurą zgodności z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji (Moduł C) – ta procedura ma zastosowanie gdy:

a) nie istnieją normy zharmonizowane obejmujące wszystkie wymagania zasadnicze,
b) nie stosujemy norm lub stosujemy je częściowo,
c) producent uważa, że zabawka wymaga weryfikacji przez jednostkę notyfikowaną.

Obie procedury wymagają potwierdzeń spełnienia wymagań zasadniczych czyli, tak czy inaczej, raporty z badań laboratoryjnych lub certyfikaty materiałów do produkcji są konieczne.

Krok 4: Opracowanie dokumentacji

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi zabawki – w tym kroku należy pamiętać, aby spełnić wymagania dla tych dokumentów oraz uwzględnić przeprowadzoną ocenę zagrożeń.

Krok 5: Deklaracja zgodności WE

Wystawienie przez producenta Deklaracji zgodności WE.

Krok 6: Tabliczka znamionowa CE

Oznaczenie zabawki tabliczką znamionową (etykietą) ze znakiem CE.

Bezpieczeństwo zabawek jest bardzo istotnym aspektem ze względu na to, że mają z nimi kontakt nasze dzieci. Rynek jest zalewany chińskimi zabawkami, co nie zmienia faktu, że zgodnie z prawem, one również muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa obowiązujące na terenie UE. Nawet jeżeli sprowadzamy zabawki zza granicy musimy pamiętać o tym, że jesteśmy odpowiedzialni za to czy są one bezpieczne i zgodne z prawnymi regulacjami. A kontrole w tym obszarze są coraz częstsze i bardziej restrykcyjne.

Zobacz też:

Nadanie znaku CE

Szkolenia-znakowanie CE

Zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą, który doradzi i rozwieje wątpliwości co do kwalifikacji wyrobu po kątem dyrektyw UE.

 

 

 

Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków