IKMJ » Zakupy w Zintegrowanym Systemie Zarządzania IKMJZakupy w Zintegrowanym Systemie Zarządzania | Zakupy w Zintegrowanym Systemie Zarządzania – IKMJ Zakupy w Zintegrowanym Systemie Zarządzania – IKMJ

Zakupy w Zintegrowanym Systemie Zarządzania

 według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001

 

Jednym z wymogów podczas wdrażania Zintegrowanego Systemu zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 jest określenie przez firmę sposobu postępowania w trakcie dokonywania zakupów. Dotyczą obszarów zapewnienia jakości, ochrony środowiska i efektywnego zużycia energii, a rodzaj i zakres nadzoru nad dostawcą, zakupywanym wyrobem/towarem/usługą powinien zależeć od jego wpływu na późniejszą realizację ustaleń przedsiębiorstwa w zakresie jakości, środowiska i wyniku energetycznego.

 

Firma powinna dokonać oceny i wyboru dostawców na podstawie ich zdolności do dostarczania wyrobu/towaru/usługi zgodnych z jej wymaganiami z zakresu jakości, ochrony środowiska i ich wpływu na poziom zużycia energii.

Organizacja powinna ustanowić kryteria wyboru, oceny i ponownej oceny dostawców, a zapisy z tej oceny należy przechowywać.

Zobacz podobne  Zaczynamy odliczanie! Jesteś gotowy na zmiany?

Informacje na temat zakupów powinny w odpowiednich specyfikacjach określać wyrób/towar/usługę, który ma być zakupiony, i jeżeli ma to zastosowanie, powinny obejmować:

  • Wymagania dotyczące zatwierdzenia wyrobu/towaru/usługi, procedur postępowania, procesów i obowiązkowego wyposażenia
  • Wymagania dotyczące kwalifikacji odpowiednich pracowników
  • Wymagania dotyczące stosowanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

 

Firma powinna zapewnić, że określone wymagania dotyczące zakupów są właściwe zanim zakomunikuje je dostawcy, a po ich zakomunikowaniu poinformować go również, że jego wyrób/towar/usługa będzie oceniany na podstawie powyższych kryteriów, w szczególności zakresie jakości, wymogów środowiskowych i jego wpływu na efektywne wykorzystanie energii.

Należy również ustanowić i wdrożyć odpowiednia działania kontrolne, które zapewnią, że zakupiony wyrób/towar/usługa spełnia wymagania przedsiębiorstwa z zakresu jakości, ochrony środowiska i jego wpływu na efektywne wykorzystanie energii. Takie działania można również przeprowadzić na miejscu u dostawcy i wtedy w informacji dla dostawcy dotyczącej zakupów powinno się podać wszystkie ustalenia dotyczące weryfikacji i metody zatwierdzania wyrobu/towaru/usługi jako zgodnego z wymaganiami.

Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

 

 

Źródło:

  • Norma PN-EN ISO 9001:2009; Systemy zarządzania jakością – Wymagania,
  • Norma PN-EN ISO 14001:2005; Systemu zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania,
  • Norma PN-EN ISO 50001:2012; Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania,
  • Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości.

 

Autor: Bartosz Gamza

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków