IKMJ » Zarządzanie zgodnością w organizacji, a norma ISO 19600 IKMJZarządzanie zgodnością w organizacji, a norma ISO 19600 | Zarządzanie zgodnością w organizacji, a norma ISO 19600 – IKMJ Zarządzanie zgodnością w organizacji, a norma ISO 19600 – IKMJ
ISO 19600 kontrola zgodności

Zarządzanie zgodnością w organizacji, a norma ISO 19600

Kontrola zgodności (compliance control) w postaci korporacyjnej ideologii formuje wewnętrzne normy i wartości dla pracowników organizacji, którymi będą oni nie tylko posługiwać się, lecz kierować się przy wykonaniu swoich służbowych obowiązków.

Praca nad stworzeniem systemu compliance w organizacji koniecznie musi doprowadzić ją do rozumienia swojej strategii rozwoju i sukcesu, ponieważ zmusza do odpowiedzi na ważne pytania strategiczne, np.:

 • określenie zewnętrznych i wewnętrznych czynników, które wpływają na ryzyko,
 • przepisy prawne, ich wymagania i ograniczenia,
 • decyzje i wyroki sądowe,
 • dobrowolne wdrożenie oraz utrzymywanie branżowych norm i standardów.

Na podstawie przeprowadzonej analizy buduje się politykę „compliance”, następnie opracowuje się plan strategiczny i taktykę jego realizacji, które są skierowane na uszczegółowienie i adresowanie  ryzyk „compliance” oraz osiągnięcie celu „compliance”.

Do ryzyk „compliance” należy odnieść dobre znajome prawnikom sytuacji:

 • naruszenia, do których dochodzi w skutku nadużyć służbowych lub działań korupcyjnych;
 • naruszenia zasad zgodności z prawem (compliance) w obszarze standardów i norm regulacyjnych;
 • compliance naruszenia w manipulacjach finansowych i rachunkowości;
 • naruszenia wskutek braku profesjonalizmu i kompetencji pracowników;
 • naruszenia, a nawet działania kryminalne w postaci wrogiego przyjęcia, kradzieży i innych sprzecznych z prawem działań zewnętrznych;
 • ryzyka complience, gdy pojawia się zagrożenia biznes-reputacji i wizerunku organizacji, niewypłacalności itp.

Po określeniu ryzyk musimy zastanowić się nad sposobem ich kontroli i minimalizacji. Najbardziej efektywny wariant kontroli zgodności dla organizacji, zwłaszcza biznesowej/komercyjnej będzie wprowadzenie do struktury organizacyjnej jednostki compliance.
Rozpatrzymy na przykładach, czym zajmuje się dział compliance oraz jakie funkcje i zadania w systemie compliance będą wykonywane najwyższym kierownictwem i innymi jednostkami  organizacyjnymi.

Dział Compliance:

 • identyfikacja i ocena ryzyka compliance;
 • opracowanie metodologii, realizacja procedur compliance w procesach Organizacji;
 • uczestnictwo w opracowaniu nowych i/lub zmianach istniejących produktów i usług;
 • szkolenie pracowników w sprawach compliance;
 • kształtowanie świadomości compliance w organizacji;
 • kontrola realizacji procedur compliance;
 • tworzenie sprawozdań dot. compliance;
 • współpraca z organami regulującymi, w tym organami ścigania, stronami zainteresowanymi i innymi organizacjami.

Najwyższe kierownictwo:

 • niesie odpowiedzialność za zgodność działalności Organizacji z przepisami prawa oraz innymi wymaganiami
 • zatwierdza dokumenty normatywne i regulujące
 • rozpatrzenie i analiza sprawozdań, dokonanie przeglądu zarządzania systemu compliance
 • podejmuje decyzji do znaczących elementów ryzyka compliance
 • kontroluje efektywność zarządzania ryzykiem w Organizacji oraz funkcjonowanie systemu compliance

Wszystkie jednostki organizacyjne, kierownicy i pracownicy

 • przestrzegają ustalone wymogi
 • zapewniają organizacyjne i techniczne wykonanie procedur compliance

Dział auditu wewnętrznego, audytorzy wewnętrzni

 • regularne i niezależne sprawdzenie systemu zarządzania compliance.

Wdrożenie systemu  zarządzania zgodnością (Compliance management systems) w oparciu o normę ISO 19600 demonstruje wysoki poziom kultury korporacyjnej, odpowiedzialności i profesjonalizmu wewnątrz organizacji, które pomagają uzyskać lojalność klientów, interes i zaufanie inwestorów, ogólne zaufanie społeczeństwa.

 

Autor: Maryna Kuczyńska (1694)

 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków