IKMJ |Zarządzanie zmianą | | IKMJ | IKMJ |Zarządzanie zmianą | Zarządzanie zmianą – IKMJ | Zarządzanie zmianą – IKMJ |
Zarządzanie zmianą

Zarządzanie zmianą

Spis treści

1. Zarządzanie zmianą – wprowadzenie
1.1 Dlaczego tak się dzieje?
1.2 Jak temu przeciwdziałać?

1. Zarządzanie zmianą – wprowadzenie

Jak podaje Wikipedia: „Zmiana organizacyjna jest definiowana jako:

 1. każda istotna modyfikacja jakiejś części organizacji (R.W. Woodman)
 2. zmiana organizacyjna może dotyczyć każdego aspektu organizacji i może pociągnąć za sobą skutki daleko wykraczające poza obszar, w którym się odbywa (W. Pasemore)
 3. to przekształcenie istniejącego układu według ustalonych procedur przemieniające równocześnie rezultaty tego przekształcenia ukierunkowane przez celowość działań organizacji (E. Masłyk-Musiał).
 4. Zarządzanie zmianą to komplementarne do samej zmiany działania i techniki wspierające proces zmiany, których celem jest akceptacja zmiany w organizacji (Roman Wendt).

Nie będę przytaczał definicji zarządzania zmianą, bo w literaturze jest ich bardzo wiele, a to utrudni nam zrozumienie, czym ono jest.
Nie będę prowadził dywagacji teoretycznych i terminologicznych, co należy rozumieć i jak należy rozumieć przez określone pojęcia.
Wytłumaczę to w sposób praktyczny, prosty-jak dyrektor dyrektorowi ;).

Nasze firmy, fundacje, kościoły, urzędy, stowarzyszenia (i inne organizacje) posiadają pewną organizację prowadzenia (załatwiania) spraw. Przykłady:

 • Sposób organizacji i prowadzenia budowy
 • Sposób rozpatrywania wniosku o wycinkę drzewa
 • Sposób wydawania decyzji administracyjnej
 • Sposób organizacji ślubu

Z reguły, jeżeli w naszych organizacjach nie zmieniają się ludzie, sposób prowadzenia spraw jest stały.
Jednak dnia pewnego przychodzi konieczność i coś trzeba zmienić w naszej organizacji. Zmiana może być dowolna:

 • Wprowadzenie nowego człowieka
 • Wprowadzenie nowego programu (zgroza)
 • Zastąpienie człowieka.
 • Oszczędzenie czasu
 • Oszczędzenie pieniędzy!

Gdy zaczynamy wprowadzać zmianę, świadomie lub nie, zarządzamy nią. Jak wiemy doskonale z własnego doświadczenia, zmiany rodzą CHAOS. On to dezorganizuje nam pracę, wydłuża wszystko w nieskończoność lub jeszcze dłużej! Generuje nadgodziny i robocze soboty. Przez niego powstaje wszelkie zło tego świata!

Zobacz też:
Wdrożenie i certyfikat ISO/TS 16949
Szkolenia ISO/TS 16949
Audyt procesu wg VDA 6.3

1.1 Dlaczego tak się dzieje?

Wprowadzenie zmiany do organizacji, nawet drobnej, powoduje zmianę bardzo dużej ilości ciągów komunikacyjnych (procesów) i ich wzajemnego oddziaływania. Jedna zmiana powoduje wiele zmian, a każda z tych zmian powoduje kolejne zmiany, itd. w postępie geometrycznym. Już wiemy skąd bierze się CHAOS.

1.2 Jak temu przeciwdziałać?

Stare powiedzenie, zdaje się chińskie, przekazuje nam taką mądrość:
„Szczęście sprzyja przygotowanym!” (Sun Zi, VI w p.n.e.)
Prawidłowe zarządzanie zmianą polega na:

 • Określeniu, co chcemy zmienić?
 • Określeniu, co przez zmianę chcemy osiągnąć?
 • Określeniu, co utracimy, gdy nie zrobimy zmiany?
 • Jak to chcemy zmienić?
 • W jakim czasie chcemy to zmienić?
 • Ile nas to będzie kosztować?
 • Co zrobimy, gdy nie uda nam się dokonać zmiany?

Aby szczęście nam sprzyjało musimy być przygotowani do zmiany i nie wprowadzać jej, gdy nie jesteśmy przygotowani. Dopiero, gdy odpowiemy sobie na powyższe pytania (również na liczbach), możemy uznać że jesteśmy przygotowani do zmiany.
W kolejny artykule opiszę jak zaplanować zmianę.

 

 

Autor: Mariusz Mazur

 

 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków