IKMJ » Zmiany w dyrektywie RoHS cz.2 IKMJZmiany w dyrektywie RoHS cz.2 | Zmiany w dyrektywie RoHS cz.2 – IKMJ Zmiany w dyrektywie RoHS cz.2 – IKMJ

Zmiany w dyrektywie RoHS cz.2

W ramach kontynuacji artykułu dotyczącego zmian wynikających z nowej dyrektywy RoHS obowiązującej od bieżącego roku opiszę nowe obowiązki osób odpowiedzialnych za wprowadzanie wyrobów do użytku bądź do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

Przepisy nowej dyrektywy RoHS II wprowadzają nowe obowiązki przede wszystkim dla producentów, ale także importerów oraz dystrybutorów sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Obowiązki producenta:

 • Przeprowadzenie procedury oceny zgodności
 • Opracowanie dokumentacji technicznej
 • Sporządzenie deklaracji zgodności
 • Umieszczenie znaku CE na wyrobie
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu niezgodnego z wymaganiami dyrektywy RoHS II.

Obowiązki importera:

 • Gwarantowanie, że producent przeprowadził ocenę zgodności, sporządził wymagana dokumentację oraz oznaczył swój wyrób znakiem CE
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu niezgodnego z wymaganiami dyrektywy RoHS II.
 • Przechowywanie kopii deklaracji zgodności wraz z tłumaczeniem na język obowiązujący w państwie członkowskim jeśli jest on innym niż w oryginale.

Obowiązki dystrybutora:

 • Upewnienie się czy sprzęt spełnia wymagania dyrektywy
 • W przypadku, gdy nie spełnia wymagań informowanie odpowiednich organów kontroli
 • Udostępnianie dokumentacji wyrobu, w przypadku kontroli.

Warto wiedzieć, że importer lub dystrybutor, który wprowadza sprzęt na rynek Unii Europejskiej pod własną marką lub znakiem towarowym albo modyfikuje ten już wprowadzony, przyjmuje na siebie obowiązki producenta.

 

Autor: Krystyna Rudek

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków