IKMJ » Zmiany w nowej normie ISO 14001:2015 IKMJZmiany w nowej normie ISO 14001:2015 | Zmiany w nowej normie ISO 14001:2015 – IKMJ Zmiany w nowej normie ISO 14001:2015 – IKMJ
nowa-norma-iso-14001-2015

Zmiany w nowej normie ISO 14001:2015

Ciąg dalszy serii:
Różnice pomiędzy wymaganiami normy ISO 14001:2004 (2005), a wymaganiami normy ISO 14001:2015

Zobacz poprzednią część

 
 

ISO 14001:2004 (2005)

BRAK

ISO 14001:2015

NOWE – Działania odnoszące się do ryzyk i szans (Pkt 6.1 nowej normy). Planując System Zarządzania Środowiskowego Organizacja powinna przeprowadzić analizę ryzyka i szans biorąc pod uwagę kontekst organizacji (jw.), aspekty środowiskowe, potencjalne sytuacje awaryjne, obowiązujące wymagania prawne i inne.
Metodyka szacowania ryzyka powinna być opisana, jednak wybór rodzaju metodyki nie jest narzucony.
Dla ryzyk nieakceptowalnych powinny zostać wdrożone plany postępowania z ryzykiem, a ich realizacja powinna być monitorowana.
Analiza ryzyka powinna być przeprowadzana w regularnych odstępach czasu, najlepiej przed Przeglądem Zarządzania.
Analiza ryzyka niejako zastępuję zarządzanie działaniami korygującymi z poprzedniej normy.
Analiza ryzyka powinna być dostępna jako udokumentowana informacja.

ISO 14001:2004 (2005)

Aspekty środowiskowe (Pkt 4.3.1 starej normy). Konieczność wdrożenia udokumentowanej procedury dotyczącej aspektów środowiskowych.

Zobacz podobne  ISO.org – normy opublikowane w kwietniu 2018 roku

ISO 14001:2015

Aspekty środowiskowe (Pkt 6.1.2 nowej normy) – Brak formalnego wymogu wdrożenia udokumentowanej procedury dotyczącej aspektów środowiskowych.
NOWE – Dodatkowo aspekty środowiskowe należy odnieść do cyklu życia usługi/ wyrobu.
Znaczące aspekty środowiskowe powinny być zakomunikowane wszystkim pracownikom organizacji.

Organizacja powinna zaplanować odpowiednie działania w stosunku do jej znaczących aspektów środowiskowych (działania operacyjne).
Organizacja powinna posiadać udokumentowane informacje na temat jej aspektów środowiskowych i metodyki kwalifikacji aspektów środowiskowych.
POZOSTAŁE WYMAGANIA BEZ ZMIAN.

ISO 14001:2004 (2005)

Wymagania prawne i inne (Pkt 4.3.2 starej normy). Konieczność wdrożenia udokumentowanej procedury dotyczącej nadzorowania wymagań prawnych i innych.

ISO 14001:2015

Wymagania dotyczące zgodności (Pkt 6.1.3 nowej normy). Obejmuje nadzorowanie wymagań prawnych i innych – Brak formalnego wymogu wdrożenia udokumentowanej procedury dotyczącej wymagań dotyczących zgodności (nadzorowania wymagań prawnych i innych).
Organizacja winna utrzymywać udokumentowane informacje na temat wymagań dotyczących zgodności.
POZOSTAŁE WYMAGANIA BEZ ZMIAN.

ISO 14001:2004 (2005)

Cele, zadania i programy (Pkt 4.3.3 starej normy).

Zobacz podobne  ISO.org – normy opublikowane w czerwcu 2018 roku

ISO 14001:2015

Cele środowiskowe i planowanie ich osiągnięcia (Pkt 6.2 nowej normy). Ustalanie celów bez zmian.
NOWE – dla celów środowiskowych należy opracować plany osiągnięcia celów.
Zarówno cele jak i plany osiągnięcia celów powinny być udokumentowaną informacją.

ISO 14001:2004 (2005)

Zasoby (Pkt 4.4.1).

ISO 14001:2015

Zasoby (Pkt 7.1 nowej normy) – WYMAGANIA BEZ ZMIAN.

ISO 14001:2004 (2005)

Kompetencje, szkolenie i świadomość (Pkt 4.4.2 starej normy). Konieczność wdrożenia udokumentowanej procedury dotyczącej planowania i realizacji szkoleń, uświadamiania wymagań.

ISO 14001:2015

Kompetencje (Pkt 7.2 nowej normy) – Brak formalnego wymogu wdrożenia udokumentowanej procedury dotyczącej planowania i realizacji szkoleń.
Na dowód kompetencji Organizacja powinna posiadać udokumentowane informacje.
POZOSTAŁE WYMAGANIA BEZ ZMIAN.

ISO 14001:2004 (2005)

Kompetencje, szkolenie i świadomość (Pkt 4.4.2 starej normy). Konieczność wdrożenia udokumentowanej procedury dotyczącej planowania i realizacji szkoleń, uświadamiania wymagań.

Zobacz podobne  ISO.org – normy opublikowane w maju 2018 roku

ISO 14001:2015

Świadomość (PKT 7.3 nowej normy) – Brak formalnego wymogu wdrożenia udokumentowanej procedury dotyczącej uświadamiania wymagań dotyczących Systemu Zarządzania Środowiskowego.
POZOSTAŁE WYMAGANIA BEZ ZMIAN.

 

 

Źródło:

  • Norma PN-EN ISO 14001:2005; Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania,
  • Norma PN-EN ISO 14001:2015-09; Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania.

Autor: Bartosz Gamza
Specjalista ds. systemów zarządzania

 
 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków