Tydzień 25 | Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJ Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJTydzień 25 | Tydzień 25 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ Tydzień 25 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ

Tydzień 25

Od 19.06 do 25.06.2017

Edukacja Narodowa Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1155
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2017 r.
w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze turystyka
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1166
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych
z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny
w Polsce
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1174
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw
w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1156
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 czerwca 2017 r.
w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1162
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń
o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1164
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1167
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1199
Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o obligacjach
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1165
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie wykazu stanowisk, wymaganych kwalifikacji, zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1169
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1193
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej statusu państwowego instytutu badawczego
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1203
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych
i członków ich rodzin
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1215
Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne
i górnicze oraz niektórych innych ustaw
Środowisko Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1157
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niecka Skaliska (PLH280049)
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1163
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1171
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r.
w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1172
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r.
w sprawie rejestru instrumentów finansowych
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1173
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1175
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Aleja Pachnicowa (PLH140054)
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1176
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji
o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1178
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1182
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów
o produktach pochodzenia zwierzęcego
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1185
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Orle (PLH220019)
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1186
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Hopowo (PLH220010)
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1187
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Górkowski Las (PLH220045)
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1188
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Waćmierz (PLH220031)
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1190
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r.
w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1191
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących
w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1200
Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1202
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1205
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r.
w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1207
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Biała (PLH220016)
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1208
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Twierdza Wisłoujście (PLH220030)
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1209
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1211
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 czerwca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz z kraju trzeciego lub wywóz do kraju trzeciego niektórych towarów, które mogłyby być użyte do wykonywania kar lub tortur
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1212
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 czerwca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na dostarczanie lub przyjmowanie pomocy technicznej związanej z niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kar lub tortur
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1217
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Poprzednie aktualizacje znajdziesz TUTAJ

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków