Tydzień 30 | Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJ Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJTydzień 30 | Tydzień 30 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ Tydzień 30 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ

Tydzień 30

Od 24.07 do 30.07.2017

Kultura i Dziedzictwo Narodowe Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1439
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego
Rodzina, Praca
i Polityka Społeczna
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1428
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
Rodzina, Praca
i Polityka Społeczna
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1438
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r.
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1431
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1435
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów kontroli celno-skarbowej
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1437
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1440
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1441
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej, któremu podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach udostępnia system rejestrujący
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1448
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1427
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1436
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1429
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz trybu postępowania w sprawach zawieszania albo ograniczenia prawa wykonywania zawodu

Pozostałe aktualizacje znajdziesz TUTAJ

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków