IKMJ » ZNAK CE – przewodnik dla producentów maszyn IKMJZNAK CE – przewodnik dla producentów maszyn | ZNAK CE – przewodnik dla producentów maszyn – IKMJ ZNAK CE – przewodnik dla producentów maszyn – IKMJ
Znakowanie maszyn CE

ZNAK CE – przewodnik dla producentów maszyn

czyli Dyrektywa MAD (rozporządzenie UE 2006/42/WE)

Jesteś producentem maszyny?

Nie wiesz jakie kroki należy poczynić,

aby Twoja maszyna spełniała wymagania bezpieczeństwa

obowiązujące na terenie Unii Europejskiej?

Musisz spełnić wymagania dyrektywy maszynowej  MAD 2006/42/WE

Oto schemat „drogi”, którą należy przybyć.

Krok 1: Ocena ryzyka maszyny (najlepiej na etapie projektowania):

  • określenie zastosowania zgodnego z przeznaczeniem oraz ograniczeń dotyczących maszyny
  • identyfikacja zagrożeń
  • oszacowanie ryzyka
  • czy jest możliwa redukcja ryzyka?

Jeśli TAK to zmniejszamy ryzyko i powtarzamy proces
Jeżeli NIE to informujemy użytkownika o ryzyku resztkowym oraz opracowujemy dokumentację techniczną maszyny.

Krok 2: Ustalenie procedury zgodności

Aby ustalić procedurę oceny zgodności musimy sprawdzić, czy maszyna znajduje się w wykazie maszyn o podwyższonym ryzyku (załącznik VI).

NIE:
Ocena zgodności połączona z kontrolą wewnętrzną na etapie wykonania maszyny – w tej procedurze producent jest zobowiązany do opracowania dokumentacji technicznej, co do której wymagania określa rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla maszyn oraz do podjęcia wszelkich środków zapewniających zgodność produkowanych maszyn z opracowaną dokumentacją.

TAK:
– również można skorzystać z kontroli wewnętrznej, ale jedynie w przypadku, gdy zostały zastosowane normy zharmonizowane podczas projektowania i wytwarzania maszyny
– jeżeli nie stosujemy norm zharmonizowanych lub one nie istnieją dla naszej maszyny wtedy należy zastosować procedurę Badania typu WE lub Pełnego zapewnienia jakości.
Badanie typu WE polega na tym, że po opracowaniu dokumentacji technicznej dla każdego typu maszyny producent musi przeprowadzić badania w jednostce notyfikowanej, które potwierdzą spełnienie przez wyrób wymagań bezpieczeństwa.
Pełne zapewnienie jakości jest procedurą, gdzie producent jest zobowiązany do wdrożenia systemu jakości produkcji, który jest poddawany zatwierdzeniu oraz monitorowaniu przez jednostkę notyfikowaną.

Krok 3: Deklaracja zgodności

Wystawienie przez producenta Deklaracji zgodności WE.

Krok 4: Tabliczka znamionowa CE

Oznaczenie maszyny tabliczką znamionową ze znakiem CE.

Korzyści posiadania znaku CE na maszynie?

  •  pewność, że maszyna, którą wprowadzamy na rynek jest bezpieczna w użytkowaniu,
  • zwiększenie zaufania wśród klientów,
  • spełnienie wymagań prawnych obowiązujących w naszym kraju i na terenie UE.

Podczas analizy maszyny warto również zweryfikować czy nie podlega ona wymaganiom innych Dyrektyw Nowego Podejścia. Najczęściej jest to dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej EMC (jeżeli stosujemy w maszynie podzespoły elektryczne lub elektroniczne), ale może też podlegać np. pod dyrektywę ATEX dotyczącą urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Dyrektywy te określają wymagania zasadnicze bezpieczeństwa, które maszyna również musi spełniać.

Zobacz też:

Nadanie znaku CE

Szkolenia-znakowanie CE

Zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą, który doradzi i rozwieje wątpliwości co do kwalifikacji maszyny.

Prowadzimy również audyty maszyn oraz ocenę dokumentacji technicznej.

 

 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków