Metoda SMART

​Celuj mądrze – czyli kilka słów o metodzie SMART!

Na pewno każdy z nas postawił sobie jakiś cel. Jeśli nie zawodowo to prywatnie. Chodzą nam po głowie różne wzniosłe plany: „Będę liderem rynku”, „Wprowadzę nową usługę”, czy bardziej przyziemne: „Pójdę na jakiś kurs”, czy znane większości z nas „Schudnę!”;). Piękne, wzniosłe intencje, które niestety w takiej formie są raczej pieśnią przyszłości niż skrupulatnie sformułowanym celem.
Na całe szczęście przychodzi nam z pomocą pewna powszechnie stosowana metoda – SMART. Nazwa jest akronimem angielskich pojęć, które tworzą metodę. Jakich pojęć? Jeśli szukaliście już informacji na ten temat, to na pewno spotkaliście się z kilkoma wersjami. Poniżej trzy najczęściej występujące:
Przeanalizujmy:

Simple – Prosty
Measurable – Mierzalny
Achievable – Osiągalny
Relevant – Istotny
Timely defined – Określony w czasie
Specific – Specyficzny, konkretny
Measurable – Mierzalny
Achievable – Osiągalny
Relevant – Istotny
Time-bound – Określony w czasie
Specific – Specyficzny, konkretny
Measurable – Mierzalny
Ambitious – Ambitny
Realistic – Realny
Time-bound – Określony w czasie

 

Drobna Uwaga. Ewidentnie lubimy, gdy się zgadza. Dlatego często można spotkać, że Achievable – tłumaczymy jako akceptowalne lub atrakcyjne, Relevant – realistyczne, realne, a Timely defined i Time-bound – terminowe. Wówczas akronim złożony z polskich słów jest zgodny z oryginałem.

Analizując powyższe tłumaczenia dochodzimy do wniosku, że bez względu na to, którą wersję będziemy stosować, mniej więcej skutek będzie podobny. Prosty (simple) możemy utożsamić z konkretnym i specyficznym (specific). Osiągalny (Achievable) pełni podobną funkcje co realny (realistic), a istotny (relevant) uzupełnia się z ambitnym (ambitious). Ale co to znaczy?

Przepuśćmy zatem nasze przykładowe cele przez metodę SMART.

Pójdę na jakiś kurs Wprowadzę nową usługę Będę liderem rynku Schudnę!
Simple/Specific | Prosty, konkretny, specyficzny – określony w sposób jednoznaczny niepozwalający na błędną interpretację*
Musimy skonkretyzować nasz cel Ten cel możemy uznać za konkretny. Ale jeszcze nie jest to cel SMART
Kurs tańca? Może kurs języka angielskiego? Lub kurs prawa jazdy? – trudno wywnioskować…

Skonkretyzujmy:

Ukończę kurs prawa jazdy.

A czy mam pomysł na tę usługę? Jeżeli nie – cel jest trochę zbyt daleko idący. Jeżeli tak – konkretnie określamy, co to będzie.
Powiedzmy, że mamy niewielki warsztat samochodowy i dotychczas zajmowaliśmy się jedynie drobnymi naprawami. Chcemy wprowadzić usługę wulkanizacyjną.
Wprowadzę usługę wulkanizacyjną.
Załóżmy, że produkujemy skórzane obuwie, torebki
i paski. Sprzedajmy produkty w Polsce jednak najwięcej klientów mamy w Małopolsce. Czy zatem będziemy liderem w sprzedaży całego asortymentu? A może będziemy liderem jakości? Albo będziemy nr 1 na liście największych przedsiębiorstw w Polsce? A co daje nam zaszczytne miano lidera? Może lepiej odnieść się do aspektów, które będziemy mogli łatwo zweryfikować?
Po drobnych poprawkach:
Zwiększenie zysków ze sprzedaży torebek.
Measurable | Mierzalny – określamy, w jaki sposób zweryfikujemy to, czy osiągnęliśmy cel. Definiujemy wskaźnik, na podstawie którego jednoznacznie określimy czy cel jest spełniony czy nie.
Cel zostanie osiągnięty, gdy fizycznie będę posiadał dokument. Wyznacznikiem tego, że cel jest osiągnięty będzie pojawienie się go w oficjalnej ofercie na naszej stronie internetowej. Musimy założyć, jaki to ma być wzrost. Ustalmy, że 100% w stosunku do sprzedaży z 2016r. Najłatwiej w tym przypadku jest założyć ile schudniemy. Powiedzmy, że 10kg.
Achievable/ Realistic | Osiągalny, Realny – musimy posiadać zasoby by cel zrealizować. Ponadto zastanówmy się czy w ogóle jesteśmy w stanie go zrealizować.
Osiągalny – mam zasoby finansowe, zapisałem się na kurs, przeszedłem badania lekarskie. Osiągalny – wiemy jak zdobyć zasoby finansowe i mamy miejsce na jedno stanowisko. Musimy zakupić montażownicę automatyczną i wyważarkę, a także przeszkolić pracownika. 100% to dużo. Staramy się jednak dotację unijną na zakup nowej specjalistycznej maszyny do szycia. Ponadto posiadamy zasoby finansowe na działania marketingowe. Dążymy do podpisania umowy z siecią sklepów na sprzedaż naszych produktów. Więc cel jest osiągalny. Obecnie ważę 65 kg przy wzroście 165. Stosując się do opracowanej diety oraz ćwicząc 60 minut 3 razy w  tygodniu, cel jest osiągalny
Relevant/ Ambitious | Istotny, Ambitny – osiągnięcie celu ma stanowić dla nas pewne wyzwanie, wnosić wartość dodaną
Zdobycie prawa jazdy jest istotnym elementem, który znacznie ułatwi mi podróżowanie. Wprowadzenie usługi pozwoli na uzyskanie przewagi konkurencyjnej i zwiększenie zysków. Zwiększenie sprzedaży = wzrost zysków Lepsze samopoczucie, zmniejszenie ryzyka zachorowania.
Timely defined/ Time-bound | Osiągalny w czasie – Musimy wyznaczyć sobie ramy czasowe, w których nasz cel zostanie zrealizowany. Wyznaczenie daty końcowej mobilizuje.
W 2017 Do końca 2018 Do 2019 W 6 miesięcy
Do końca 2017 uzyskam prawo jazdy. Wprowadzimy jedno stanowisko z usługą wulkanizacyjną do końca 2018r. Do 2019 roku zwiększymy zyski ze sprzedaży torebek o 100% względem poziomu osiągniętego w 2016r. Schudnę 10 kg w ciągu 6mcy licząc od 1.06.2017r.

 

Myślę, że takie sformułowanie celów wystarczy. Nie chodzi o to, żeby formułować go aż tak dokładnie: Do 2019 roku wprowadzimy do oferty nową usługę wulkanizacyjną, dzięki temu, że zakupimy montażownicę automatyczną i wyważarkę oraz przeszkolimy pracownika. Pozwoli nam to na zwiększenie przewagi konkurencyjnej i zwiększenie zysków. Chodzi o to, żeby dokonać analizy i sformułować cel w prosty sposób – pamiętając przy tym, że jeśli włożymy trochę wysiłku jesteśmy w stanie go osiągnąć.
Podczas konkretyzowania celu pomocna może się okazać metoda 6W (od ang. słów: Who?, What?, When?, Where?, Why?, What if?). Chodzi o to, że powinniśmy sobie odpowiedzieć na te kilka pytań: Kto? Co? Kiedy? Gdzie? Dlaczego? Co jeśli?

Po co to robić? Konkretny cel łatwiej osiągnąć.

Dlaczego o tym mówimy? Ustalenie celów jest niezbędne w niemalże każdym Systemie Zarządzania (cele jakości, cele środowiskowe, cele BHP…), dlatego warto nauczyć się definiować je poprawnie.

Zastanawiasz się, w jaki sposób zarządza się celami?

Zapraszamy tutaj

 

 

Autor: Anna Witko (1652)

 

 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ