> Aktualności w PCA: 2018 rok IKMJ |Aktualności w PCA: 2018 | Aktualności w PCA: 2018 – IKMJ | Aktualności w PCA: 2018 – IKMJ |
Aktualności w PCA

Aktualności w PCA: 2018

Zmiany w wymaganiach PCA opublikowane od 2018-01-01 do 2018-12-31

Za www.pca.gov.pl

Projekty dokumentów PCA

http://www.pca.gov.pl/publikacje/dokumenty/pca/projekty-dokumentow-pca/

Dokumentacja PCA

 

FA-113 wyd. 5 z 2018-12-05
Dane dotyczące opłaty za udział w krajowym systemie akredytacji

Komunikat nr 268 z 2018-12-06
Komunikat w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania w odniesieniu do wymagań wydania normy ISO 50001:2018.

 

Komunikat nr 267 z 2018-11-27
Komunikat nr 267 w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania w odniesieniu do wymagań wydania normy ISO 22000:2018

DA-04 wyd. 13 z 2017-10-12
Cennik opłat za czynności związane z akredytacją
Obowiązuje od 2018-01-01

DA-11 wyd. 4 z 2017-11-06
Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji
Obowiązuje od 2018-01-06

DAN-03 wyd. 3 z 2017-11-06
Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy 2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych oraz dyrektywy 2014/29/UE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych
Obowiązuje od 2018-01-06

DAB-11 wyd. 1 z 2018-01-08
Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pobieranie próbek i badania odpadów

DAN-02 wyd. 4 z 2018-03-21
Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie
Obowiązuje od 2018-05-20

DAC-23 wyd. 1 z 2018-04-17
Akredytacja jednostek certyfikujących w zakresie integrowanej produkcji roślin

DAC-24 wyd. 2 z 2018-05-08
Akredytacja jednostek oceniających zgodność w ramach krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Komunikat nr 249 z 2018-01-08
Komunikat w sprawie akredytacji laboratoriów badawczych wykonujących pobieranie próbek i badania odpadów

DACS-01 wyd. 5 z 2018-01-12
Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania
Obowiązuje od 2018-03-12

Komunikat nr 250 z 2018-01-12
Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DACS-01 Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania

FAB-01 wyd. 10 z 2018-01-08
Załącznik do wniosku o akredytację laboratorium badawczego

Komunikat nr 251 z 2018-02-13
Komunikat w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji w obszarze interoperacyjności systemu kolei

DAVG-01 wyd. 7 z 2017-12-04
Akredytacja weryfikatorów prowadzących działania w obszarze emisji gazów cieplarnianych
Obowiązuje od 2018-02-04

FA-01 wyd. 25 z 2018-02-07
Wniosek o akredytację

Komunikat nr 254 z 2018-03-21

Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAN-02 Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie

Komunikat nr 252 z 2018-03-09

Komunikat w sprawie zmian zakresów akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy według norm PN-N-18001:2004 i BS OHSAS 18001:2007.

Komunikat nr 255 z 2018-03-27

Komunikat w sprawie stosowania wymagań znowelizowanego dokumentu IAF MD 9:2017 w akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania jakością

FAC-02 wyd. 16 z 2018-03-27

Załącznik do wniosku o akredytację jednostki certyfikującej systemy zarządzania

FAVE-03 wyd. 2 z 2018-03-13

Zgłoszenie weryfikacji EMAS przez weryfikatora akredytowanego przez PCA

FAVE-04 wyd. 2 z 2018-03-13

Notification of EMAS verification by foreign verifier

Komunikat nr 256 z 2018-04-17
Komunikat w sprawie opublikowania dokumentu DAC-23 Akredytacja jednostek certyfikujących w zakresie integrowanej produkcji roślin

Komunikat nr 257 z 2018-04-20
Komunikat w sprawie powoływania się na akredytację przez jednostki certyfikujące osoby

Komunikat nr 258 z 2018-05-08
Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAC-24 Akredytacja jednostek oceniających zgodność w ramach krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Zobacz podobne  Aktualności w PCA: 2019

Komunikat nr 259 z 2018-05-18
Komunikat nr 259 w sprawie stosowania dokumentu IAF MD 22:2018

DAVE-01 wyd. 2 z 2018-05-22
Akredytacja weryfikatorów środowiskowych EMAS. Wymagania szczegółowe
Obowiązuje od 2018-07-22

Komunikat nr 260 z 2018-05-22
Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAVE-01 Akredytacja weryfikatorów środowiskowych EMAS

FA-138 wyd. 10 z 2018-05-11
Załącznik do wniosku o akredytację do celów notyfikacji

Komunikat nr 261 z 2018-06-04
Komunikat w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018 oraz stosowania specyfikacji ISO/IEC TS 17021-10:2018 i dokumentu IAF MD 21:2018

FAC-01 wyd. 28 z 2018-06-29
Załącznik do wniosku o akredytację jednostki certyfikującej wyroby

FAC-02 wyd. 17 z 2018-06-05
Załącznik do wniosku o akredytację jednostki certyfikującej systemy zarządzania

DA-01 projekt 2 wydania 10 z 2018-06-29
OPIS SYSTEMU AKREDYTACJI

DA-01 – formularz uwag z 2018-06-29
UWAGI DO DOKUMENTU PCA – DA-01 Opis systemu akredytacji

Komunikat nr 262 z 2018-07-30
Komunikat w sprawie rozszerzenia zakresu działalności akredytacyjnej o akredytację jednostek certyfikujących produkty gospodarstwa domowego i produkty do pielęgnacji ciała wg International Featured Standards – IFS HPC, wyd. 2

Komunikat nr 263 z 2018-07-31
Komunikat sprawie opublikowania znowelizowanego dokumentu IAF MD 4

DAVE-01 wyd. 2 z 2018-05-22
Akredytacja weryfikatorów środowiskowych EMAS. Wymagania szczegółowe
Obowiązuje od 2018-07-22

Komunikat nr 264 z 2018-08-21
Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAVE-01 Akredytacja weryfikatorów środowiskowych EMAS

DAVE-01 wyd. 3 z 2018-08-21
Akredytacja weryfikatorów środowiskowych EMAS. Wymagania szczegółowe

FAC-03 wyd. 10 z 2018-09-28
Załącznik do wniosku o akredytację jednostki certyfikującej osoby
DA-04 wyd. 14 z 2018-09-05
Cennik opłat za czynności związane z akredytacją

DA-04 wyd. 14 z 2018-10-23
Cennik opłat za czynności związane z akredytacją
Obowiązuje od 2019-01-01

Komunikat nr 266 z 2018-10-23
Komunikat nr 266 w sprawie nowelizacji Cennika opłat za czynności związane z akredytacją – dokument DA-04

 

Cofnięte lub zawieszone akredytacje​

 

AB 1062
Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna BEST s.c. Teresa Orłowska Stanisław Wiśniewski
Laboratorium Ochrony Środowiska
ul. Skłodowskiej-Curie 41 Toruń
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2018-12-31

AB 1612
Instytut Energetyki Instytut Badawczy
Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu. Laboratorium Badawcze Biologiczno-Chemiczne
ul. Wilcza 8 Radom
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2018-12-17

AB 1446
Krychowiak Paweł Usługi Telekomunikacyjne CELL-TEL
Laboratorium Metrologii Pola Elektromagnetycznego
ul. Akacjowa 4 Suchy Las
Status akredytacji: zawieszona
Od: 2018-06-01
Do: 2018-12-01

 

AC 040
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A.
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Zakład ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania, Ośrodek Certyfikacji Personelu
ul. Kłobucka 23A Warszawa
Status akredytacji: cofnięta od: 2018-01-19

AB 902
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ząbkowicach Śląskich
Laboratorium Pomiarów Czynników Szkodliwych w Środowisku Pracy
ul. Kłodzka 2 Ząbkowice Śląskie
Status akredytacji: cofnięta od: 2018-01-31

AB 1565
PUH EKOPERFEKT Iwona Kowalska
Laboratorium Akustyczne
ul. Wiatraczna 8B Piotrków Trybunalski
Status akredytacji: cofnięta od: 2018-01-31

AB 1351
ABiS Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Rzgowska 17a Łódź
Status akredytacji: cofnięta od: 2018-02-13

Zobacz podobne  Aktualności w PCA: 2019

AB 1399
DELTIMA Sp. z o.o.
Laboratorium Badania Żywności i Środowiska
ul. Puławska 39 Warszawa
Status akredytacji: cofnięta od: 2018-02-12

AC 165
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Zakład Badań Atestacyjnych, Jednostka Certyfikująca
ul. Pszczyńska 37 Gliwice
Status akredytacji: zawieszona od: 2018-02-12 do: 2018-08-12

AB 741
SKANSKA S.A.
Laboratorium Główne w Olsztynie
Gutkowo 49 Olsztyn
Status akredytacji: cofnięta od: 2018-02-23

AC 112

DNV GL Business Assurance Poland Sp. z o.o.
DNV GL Business Assurance Poland Sp. z o.o. – Oddział Warszawa
Łużycka 6E Gdynia
Status akredytacji: zawieszona Od: 2018-03-26 Do: 2018-09-26

AB 1612

Instytut Energetyki Instytut Badawczy
Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu. Laboratorium Badawcze Biologiczno-Chemiczne
Wilcza 8 Radom
Status akredytacji: zawieszona Od: 2018-03-09 Do: 2018-09-09

AC 191

Intercert Sp. z o.o.
Intercert Sp. z o.o.
Tylne Chwaliszewo 25 Poznań
Status akredytacji: cofnięta Od: 2018-03-02

AB 1074

ITEL Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze ITEL Sp. z o.o.
Bolesława Krzywoustego 12 Gdynia
Status akredytacji: cofnięta Od: 2018-04-10 Do: 2018-03-01

AB 1636
ALPINA Maciej Mixtacki
Laboratorium Komór Laminarnych i Filtrów
ul. Zakładowa 11 B Konin
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2018-04-18

AC 190
Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2 Warszawa
Status akredytacji: zawieszona
Od: 2018-04-25
Do: 2018-10-25

AB 1074
ITEL Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze ITEL Sp. z o.o.
ul. Bolesława Krzywoustego 12 Gdynia
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2018-04-10
Do: 2018-03-01

AB 158
Poltegor-Instytut Instytut Górnictwa Odkrywkowego
Laboratorium NS-1 Sejsmiki Górotworu
ul. Parkowa 25 Wrocław
Status akredytacji: zawieszona
Od: 2018-04-13
Do: 2018-10-13

AB 1663
ACS Słuchmed sp. z o.o.
Laboratorium Pomiaru Hałasu
ul. Ratajczaka 26/102; Poznań
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2018-05-18

AB 1370
ARC-POL BABIŃSKI Spólka Komandytowa
Laboratorium
Głębowice, ul. Śmietanówka 19 Osiek
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2018-05-09

AB 1109
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Laboratorium Higieny Pracy
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13; Puławy
Status akredytacji: zawieszona
Od: 2018-05-01
Do: 2018-10-31

AC 153
Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 19 Wrocław
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2018-05-07

AB 1446
Krychowiak Paweł Usługi Telekomunikacyjne CELL-TEL
Laboratorium Metrologii Pola Elektromagnetycznego
ul. Akacjowa 4 Suchy Las
Status akredytacji: zawieszona
Od: 2018-06-01
Do: 2018-12-01

AB 1323
Rudpol-OPA Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze Wysokich Napięć
ul. Szyb Walenty 50 Ruda Śląska
Status akredytacji: zawieszona
Od: 2017-12-11
Do: 2018-06-10

AB 1583
TechSafety First Maciej Kosiorek
Maróz 10 lok.1 Maróz
Status akredytacji: zawieszona
Od: 2017-12-04
Do: 2018-06-04

AB 267
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Laboratorium Charakteryzacji Materiałów Wysokiej Czystości
ul. Wólczyńska 133 Warszawa
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2018-07-06

AB 867
METROMED Andrzej Wanat
Laboratorium Badań Środowiska i Higieny Pracy
ul. Powstańców Śląskich 6 Jelenia Góra
Status akredytacji: zawieszona
Od: 2018-07-10
Do: 2019-01-10

AB 777

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie, Oddział Terenowy w Ostrołęce
ul. Składowa 8a Ostrołęka
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2018-08-20

Zobacz podobne  Aktualności w PCA: 2019

AB 446
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie, Oddział Terenowy w Siedlcach
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie, Oddział Terenowy w Ostrołęce
ul. Kazimierzowska 29 Siedlce
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2018-08-20

AC 112
DNV GL Business Assurance Poland Sp. z o.o.
DNV GL Business Assurance Poland Sp. z o.o. – Oddział Warszawa
ul. Łużycka 6E Gdynia
Status akredytacji: zawieszona
Od: 2018-03-26
Do: 2018-09-26

AB 1612
Instytut Energetyki Instytut Badawczy
Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu. Laboratorium Badawcze Biologiczno-Chemiczne
ul. Wilcza 8 Radom
Status akredytacji: zawieszona
Od: 2018-03-09
Do: 2018-09-09

AB 1398
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
Laboratorium Jakości Surowców i Produktów Pochodzenia Zwierzęcego oraz Pasz
Jastrzębiec, ul. Postępu 36 A Magdalenka
Status akredytacji: zawieszona
Od: 2018-09-01
Do: 2019-03-01

AB 1252
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Laboratorium
ul. Nasienna 6 Stargard
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2018-09-26

AB 1322

PROTEKO Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych „PROTEKO”
ul. Hutnicza 1/1 Tarnowskie Góry
Status akredytacji: zawieszona
Od: 2018-10-01
Do: 2019-03-31

AC 077
Instytut Transportu Samochodowego
Pracownia Certyfikacji Osób
ul. Jagiellońska 80 Warszawa
Status akredytacji: zawieszona
Od: 2018-11-01
Do: 2019-04-30

AB 867
METROMED Andrzej Wanat
Laboratorium Badań Środowiska i Higieny Pracy
ul. Powstańców Śląskich 6 Jelenia Góra
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2018-11-23
 

AB 390
Paneltech Sp. z o.o.
Laboratorium Ochrony Środowiska i Pracy
ul. Michałkowicka 24 Chorzów
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2018-11-21

AB 466
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, Zakład Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu im. Tadeusza Łosińskiego
Pracownia w Kaliszu
ul. Warszawska 63 Kalisz
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2018-11-09

AB 806
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, Zakład Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu im. Tadeusza Łosińskiego
Pracownia Badań Serologicznych w Koninie
ul. Kościuszki 37b Konin
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2018-11-09

AB 807
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, Zakład Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu im. Tadeusza Łosińskiego
Pracownia w Lesznie
ul. Święciechowska 150 Leszno
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2018-11-09

AC 075
ZETOM-CERT Sp z o.o.
ZETOM-CERT Sp z o.o.
ul. Mikołaja Kopernika 36/40 Warszawa
Status akredytacji: zawieszona
Od: 2018-11-20
Do: 2019-05-19

Jesteś zainteresowany jednym lub więcej z poniższych tematów?
Chcesz otrzymywać od nas powiadomienia?
Zapisz się na wybrane subskrypcje.
Jeśli wysyłane przez nas informację nie będą dla Ciebie interesujące,
możesz zrezygnować z ich otrzymywania jednym kliknięciem.

Aktualizacje w PCA oraz ISO

Potrzebujesz rzetelnych informacji i zmianach dokumentów, wytycznych oraz komunikatach Polskiego Centrum Akredytacji?
Chcesz być na bieżąco z projektami norm oraz aktualnymi wersjami nowo opublikowanych przez Międzynarodowy Komitet Normalizacji norm i standardów?

Otrzymasz jeden e-mail w miesiącu


Zmiany w prawie ustawodawczym

Nie możesz nadążyć za zmianami w prawie?
Chcesz być na bieżąco z przepisami prawnymi w Twojej branży?

Otrzymasz jeden e-mail w tygodniu


 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ