Aktualności w PCA: 2019

W ostatnim czasie PCA opublikowało sporo nowych dokumentów. Zobacz jakie zmiany wkrótce wejdą w życie.

Zmiany w wymaganiach PCA opublikowane od 2019-01-01 do 2019-12-31

Za www.pca.gov.pl

Projekty dokumentów PCA

http://www.pca.gov.pl/publikacje/dokumenty/pca/projekty-dokumentow-pca/

 

 

Dokumentacja PCA

 

Cofnięte lub zawieszone akredytacje​

AB 1124
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Labor Securus Opieka Nad Pracownikiem Bartosz Bilski
Dział Szkoleń i Higieny Pracy
ul. Górki 17a lok.5 Poznań
Status akredytacji: zawieszona
Od: 2019-12-10
Do: 2020-06-10

AB 037
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Laboratorium Wyrobów Elektrycznych
ul. Kłobucka 23A Warszawa
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2019-12-31

 

Poprzednie zmiany

 

FAC-03 wyd. 11 z 2019-06-03
Załącznik do wniosku o akredytację jednostki certyfikującej osoby

DA-01 wyd. 10 z 2019-01-24
Opis systemu akredytacji
Obowiązuje od 2019-03-24

Komunikat nr 274 z 2019-01-24
Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji

DAB-07 wyd. 11 z 2019-01-24
Akredytacja laboratoriów badawczych.
Obowiązuje od 2019-03-24

Załącznik nr 1 do DAB-07 wyd. 6 z 2019-01-24
Akredytacja laboratoriów badawczych.
Obowiązuje od 2019-03-24

Komunikat nr 275 z 2019-01-24
Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAB-07 Akredytacja laboratoriów badawczych

DAP-04 wyd. 10 z 2019-01-24
Akredytacja laboratoriów wzorcujących
Obowiązuje od 2019-03-24

Załącznik nr 1 do DAB-04 wyd. 8 z 2019-01-24
Załącznik nr 1 do DAP-04

Załącznik nr 2 do DAB-04 wyd. 6 z 2019-01-24
Załącznik nr 2 do DAP-04

Komunikat nr 276 z 2019-01-24
Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAP-04 Akredytacja laboratoriów wzorcujących

DAC-13 wyd. 9 z 2019-01-22
Akredyatcja jednostek certyfikujących w zakresie rolnictwa ekologicznego
Obowiązuje od 2019-03-22

Komunikat nr 271 z 2019-01-22
Komunikat w sprawie aktualizacji dokumentu DAC-13 Akredytacja jednostek certyfikujących w zakresie rolnictwa ekologicznego

Komunikat nr 273 z 2019-01-22
Komunikat w sprawie powoływania się na akredytację przez jednostki certyfikujące wyroby

DACS-01 wyd. 6 z 2019-01-25
Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania
Obowiązuje od 2019-03-24

Komunikat nr 277 z 2019-01-24
Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DACS-01 Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania.

Komunikat nr 278 z 2019-02-05
Komunikat w sprawie opublikowania znowelizowanego dokumentu IAF MD 11

FAC-02 wyd. 18 z 2019-02-12
Załącznik do wniosku o akredytację jednostki certyfikującej systemy zarządzania

DACP-01 wyd. 3 z 2019-01-22
Akredytacja jednostek certyfikujących osoby
Obowiązuje od 2019-03-22

Komunikat nr 272 z 2019-01-22
Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DACP-01 Akredytacja jednostek certyfikujących osoby

DAVE-02 wyd. 2 z 2019-01-22
Akredytacja weryfikatorów środowiskowych w obszarze gospodarki odpadami
Obowiązuje od 2019-03-22

Komunikat nr 269 z 2019-01-22
Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAVE-02 Akredytacja weryfikatorów środowiskowych w obszarze gospodarki odpadami

Komunikat nr 279 z 2019-02-05
Komunikat w sprawie zmiany wymagań akredytacyjnych oraz wymagań dotyczących oceny zgodności realizowanej przez weryfikatorów GHG w obszarze regulowanym przepisami dyrektywy 2003/87/WE

Lista wymagań DAB-07 wyd. 1 z 2019-02-26
Lista wymagań akredytacyjnych dla laboratoriów badawczych

FAB-07 wyd. 5 z 2019-02-28
Przegląd dokumentacji laboratorium badawczego

Lista wymagań DAP-04 wyd. 1 z 2019-02-26
Lista wymagań akredytacyjnych dla laboratoriów wzorcujących

Komunikat nr 278 z 2019-02-05
Komunikat w sprawie opublikowania znowelizowanego dokumentu IAF MD 11

FAC-02 wyd. 18 z 2019-02-12
Załącznik do wniosku o akredytację jednostki certyfikującej systemy zarządzania

Komunikat nr 279 z 2019-02-05
Komunikat w sprawie zmiany wymagań akredytacyjnych oraz wymagań dotyczących oceny zgodności realizowanej przez weryfikatorów GHG w obszarze regulowanym przepisami dyrektywy 2003/87/WE

Lista wymagań DAPT-01 wyd. 1 z 2019-02-26
Lista wymagań akredytacyjnych dla organizatorów badań biegłości

Lista wymagań DARM-01 wyd. 1 z 2019-02-26
Lista wymagań akredytacyjnych dla producentów materiałów odniesienia

Lista wymagań DA-11 wyd. 1 z 2019-03-11
Lista wymagań akredytacyjnych dla jednostek notyfikowanych

Lista wymagań DAM-01 wyd. 1 z 2019-03-04
Lista wymagań akredytacyjnych dla laboratoriów medycznych

Lista wymagań DACW-01 wyd. 1 z 2019-03-21
Lista wymagań akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących wyroby

Komunikat nr 280 z 2019-03-29
Komunikat w sprawie rozszerzenia zakresu działalności akredytacyjnej o akredytację jednostek certyfikujących wyroby wg standardu GMP+ Feed Safety Assurance

FAC-01 wyd. 29 z 2019-03-29
Załącznik do wniosku o akredytację jednostki certyfikującej wyroby

Lista wymagań DACS-01 wyd. 1 z 2019-03-11
Lista wymagań akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania

Lista wymagań DACP-01 wyd. 1 z 2019-03-04
Lista wymagań akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących osoby

Lista wymagań DAK-07 wyd. 1 z 2019-03-04
Lista wymagań akredytacyjnych dla jednostek inspekcyjnych

Lista wymagań DAVE-01 wyd. 1 z 2019-03-11
Lista wymagań akredytacyjnych dla weryfikatorów EMAS

Lista wymagań DAVG-01 wyd. 1 z 2019-03-11
Lista wymagań akredytacyjnych dla weryfikatorów GHG

DA-02 wyd. 13 z 2019-04-19
Zasady stosowania symboli akredytacji PCA
Obowiązuje od 2019-06-19

Komunikat nr 283 z 2019-04-19
Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DA-02 Zasady stosowania symboli akredytacji PCA

FA-01 wyd. 26 z 2019-04-26
Wniosek o akredytację

Komunikat nr 282 z 2019-04-10
Komunikat w sprawie ocen w procesach nadzoru nad akredytowanymi jednostkami notyfikowanymi w odniesieniu do wymagań dyrektywy 2016/797/UE i Dokumentu Technicznego ERA 000MRA1044 ver 1.1

FAM-02 wyd. 5 z 2019-04-16
Przegląd dokumentacji laboratorium medycznego

Komunikat nr 281 z 2019-04-04
Komunikat nr 281 z dnia 4.04.2019 r. w sprawie ocen w procesach nadzoru akredytowanych laboratoriów badawczych i wzorcujących, w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

FAPT-02 wyd. 4 z 2019-04-19
Przegląd dokumentacji organizatora badań biegłości

DAN-01 wyd. 3 z 2019-05-06
Akredytacja jednostek oceniających zgodność do działalności objętej Roz. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 (CPR)
Obowiązuje od 2019-07-06

Komunikat nr 286 z 2019-05-06
Komunikat nr 286 w sprawie nowelizacji dokumentu DAN-01 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do działalności objętej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR)

Załącznik nr 1 do DAP-04 wyd. 9 z 2019-05-30
Wykaz obszarów wzorcowań/pomiarów

Załącznik nr 2 do DAP-04 wyd. 7 z 2019-05-30
Rodzaje obiektów wzorcowań i materiały odniesienia

FAP-15 wyd. 6 z 2019-05-30
Sprawozdanie z udziału laboratorium wzorcującego w PT/ILC

FAP-19 wyd. 2 z 2019-05-30
Karta wzorcowania/pomiaru

DAC-24 wyd. 3 z 2019-05-06
Akredytacja jednostek oceniających zgodność w ramach krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
Obowiązuje od 2019-07-06

Komunikat nr 285 z 2019-05-06
Komunikat nr 285 w sprawie nowelizacji dokumentu DAC-24 Akredytacja jednostek oceniających zgodność w ramach krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

FAC-01 wyd. 30 z 2019-05-15
Załącznik do wniosku o akredytację jednostki certyfikującej wyroby

Komunikat nr 287 z 2019-05-30
Komunikat w sprawie opublikowania znowelizowanych dokumentów IAF MD 5 i IAF MD 22

DAC-12 wyd. 5 z 2019-05-06
Akredytacja jednostek certyfikujących rzeczoznawców samochodowych
Obowiązuje od 2019-07-06

Komunikat nr 284 z 2019-05-06
Komunikat nr 284 w sprawie nowelizacji dokumentu DAC-12 Akredytacja jednostek certyfikujących rzeczoznawców samochodowych

DA-07 wyd. 3 z 2019-07-17
Polityka dotycząca akredytacji transgranicznej
Obowiązuje od 2019-09-16

DA-09 wyd. 4 z 2019-07-09
Polityka dotycząca zakresu działalności akredytacyjnej PCA

Komunikat nr 288 z 2019-07-09
Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DA-09 Polityka dotycząca zakresu działalności akredytacyjnej

Komunikat nr 289 w sprawie nowelizacji dokumentu DA-07 Polityka dotycząca akredytacji transgranicznej

Komunikat nr 290 z 2019-08-30

Komunikat w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania wg nowej wersji programu FSSC 22000 wersja 5.

DA-08 wyd. 4 z 2019-09-30
Prawa i obowiązki akredytowanego podmiotu
Obowiązuje od 2019-11-30

DAM-01 wyd. 4 z 2019-09-30
Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania
Obowiązuje od 2019-11-30

FAM-01 wyd. 3 z 2019-09-30
Załącznik do wniosku FA-01 laboratorium medycznego

FAM-05 wyd. 1 z 2019-09-30
Załącznik do DAM-01 laboratorium

DACW-01 lista wymagań wyd. 2 z 2019-09-25
Lista wymagań akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących wyroby

DACW-01 wyd. 5 z 2019-09-30
Akredytacja jednostek certyfikujących wyroby
Obowiązuje od 2019-11-30

Załącznik nr 1 do DACW-01 wyd. 2 z 2019-09-30
Załącznik nr 1 do DACW-01

FAC-01 wyd. 31 z 2019-09-30
Załącznik do wniosku o akredytację jednostki certyfikującej wyroby
Obowiązuje od 2019-11-30

FAC-16 wyd. 1 z 2019-09-30
Informacja o prowadzonej działalności certyfikacyjnej oraz personelu jednostki certyfikującej wyroby

Lista wymagań DACS-01 wyd. 2 z 2019-09-30
Lista wymagań akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy
Obowiązuje od 2019-11-30

DACS-01 wyd. 7 z 2019-09-30
Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania
Obowiązuje od 2019-11-30

Załącznik nr 1 do DACS-01 wyd. 7 z 2019-09-30
Załącznik do DACS-01

FAC-02 wyd. 19 z 2019-09-30
Załącznik do wniosku o akredytację jednostki certyfikującej systemy zarządzania

FAC-09 wyd. 3 z 2019-09-30
Ankieta elektroniczna raportowania wskaźników prowadzonej działalności certyfikacyjnej za rok kalendarzowy

FAC-18 wyd. 1 z 2019-09-30
Wykaz działalności zagranicznej oraz wykaz personelu

Lista wymagań DACP-01 wyd. 2 z 2019-09-30
Lista wymagań akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących osoby

DACP-01 wyd. 4 z 2019-09-30
Akredytacja jednostek certyfikujących osoby
Obowiązuje od 2019-11-30

Załącznik do DACP-01 wyd. 1 z 2019-09-30
Załącznik do DACP-01

FAC-01 wyd. 31 z 2019-09-30
Załącznik do wniosku o akredytację jednostki certyfikującej wyroby
Obowiązuje od 2019-11-30

FAC-03 wyd. 12 z 2019-09-30
Załącznik do wniosku o akredytację jednostki certyfikującej osoby

FAC-17 wyd. 1 z 2019-09-30
Informacja o prowadzonej działalności certyfikacyjnej oraz personelu jednostki certyfikującej osoby

DAK-07 wyd. 9 z 2019-09-30
Akredytacja jednostek inspekcyjnych
Obowiązuje od 2019-11-30

Załącznik nr 1 do DAK-07 wyd. 7 z 2019-09-30
Załącznik do DAK-07

DAK-08 wyd. 2 z 2019-09-30
Akredytacja jednostek inspekcyjnych w obszarze działań objętych rorporządzeniem wykonawczym komisji (UE) NR 402/2013
Obowiązuje od 2019-12-30

FAK-01 wyd. 14 z 2019-09-30
Załącznik do wniosku o akredytację jednostki inspekcyjnej
Obowiązuje od 2019-11-30

FAK-03 wyd. 2 z 2019-09-30
Informacja o prowadzonej działalności inspekcyjnej

DAPT-01 wyd. 6 z 2019-09-30
Akredytacja organizatorów badań biegłości
Obowiązuje od 2019-11-30

FAPT-01 wyd. 5 z 2019-09-30
Załącznik do wniosku o akredytację organizatora badań biegłości

FAPT-05 wyd. 2 z 2019-09-30
Sprawozdanie z prowadzonej działalności w akredytowanym zakresie

FAPT-06 wyd. 2 z 2019-09-30
Wykaz zasobów do organizacji badań biegłości

DARM-01 wyd. 2 z 2019-09-30
Akredytacja producentów materiałów odniesienia
Obowiązuje od 2019-11-30

Załącznik nr 1 do DARM-01 wyd. 2 z 2019-09-30
Załącznik do DARM-01

FARM-01 wyd. 2 z 2019-09-30
Załącznik do wniosku o akredytację producenta materiału odniesienia

FARM-02 wyd. 3 z 2019-09-30
Przegląd dokumentacji producenta materiału odniesienia

DAB-14 wyd. 2 z 2019-10-04

Akredytacja jednostek oceniających zgodność ubiegających się o / posiadających uprawnienie Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do działań w obszarze homologacji

Komunikat nr 302 z 2019-10-04
Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAB-14 Akredytacja jednostek oceniających zgodność ubiegających się o / posiadających uprawnienie Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do działań w obszarze homologacji

DAB-14 wyd. 2 z 2019-10-04
Akredytacja jednostek oceniających zgodność ubiegających się o / posiadających uprawnienie Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do działań w obszarze homologacji

Komunikat nr 302 z 2019-10-04
Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAB-14 Akredytacja jednostek oceniających zgodność ubiegających się o / posiadających uprawnienie Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do działań w obszarze homologacji

DAVG-01 wyd. 8 z 2019-10-01
Akredytacja weryfikatorów prowadzących działania w obszarze emisji gazów cieplarnianych

Komunikat nr 301 z 2019-10-01
Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAVG-01 Akredytacja weryfikatorów prowadzących działania w obszarze emisji gazów cieplarnianych

FAVG-01 wyd. 5 z 2019-10-01
Załącznik do wniosku o akredytację weryfikatora prowadzącego działania w obszarze emisji gazów cieplarnianych
Obowiązuje od 2019-11-30

DA-11 wyd. 5 z 2019-11-28
Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji

Lista wymagań DA-11 wyd. 2 z 2019-11-28
Lista wymagań akredytacyjnych dla jednostek notyfikowanych

DA-11 wyd. 5 z 2019-11-28
Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji

Komunikat nr 305 z 2019-11-22
Komunikat w sprawie okresu przejściowego związanego z opublikowaniem wydania 6 standardu The Global Standard for Packaging Materials

Komunikat 306 z 2019-11-28
Komunikat w sprawie akredytacji jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji w obszarze rozporządzenia (UE) nr 2019/945 (bezzałogowe systemy powietrzne) oraz rozporządzenia (UE) nr 2019/1009 (produkty nawozowe UE)

Komunikat nr 305 z 2019-11-22
Komunikat w sprawie okresu przejściowego związanego z opublikowaniem wydania 6 standardu The Global Standard for Packaging Materials

Komunikat nr 304 z 2019-11-04
Komunikat w sprawie zmiany zakończenia okresu przejścia na normę ISO 45001:2018

DAVE-01 wyd. 4 z 2019-11-04
Akredytacja weryfikatorów środowiskowych EMAS DAVE-01 Obowiązuje od 2020-01-04

DAVE-01 załącznik nr 1 wyd. 4 z 2019-11-04 Z
ałącznik nr 1 do DAVE-01

Komunikat nr 303 z 2019-11-04
Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAVE-01 Akredytacja weryfikatorów środowiskowych EMAS

Cofnięte lub zawieszone akredytacje​

AB 736
„MUSAN” Biuro Projektów i Realizacji – Andrzej Musielak
„MUSAN” Biuro Projektów i Realizacji – Andrzej Musielak
ul. Kwiatu Paproci 3 Strzeniówka
Status akredytacji: zawieszona
Od: 2019-01-09
Do: 2019-07-19

AC 086
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji
ul. Cementowa 8 Kraków
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2019-02-05

AB 1375
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Centralne Laboratorium Agroekologiczne
ul. Dobrzańskiego 3 Lublin
Status akredytacji: zawieszona
Od: 2019-01-15
Do: 2019-07-15

AB 161
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Laboratorium, Pracownia we Włocławku
ul. Kopernika 2 Włocławek
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2019-01-01

AB 480
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Pracownia Analiz Manualnych, Instrumentalnych, Hydrobiologicznych oraz Pomiarów Terenowych i Pobierania Próbek
ul. Rząsawska 24/28 Częstochowa
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2019-01-01

AB 590
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
Laboratorium w Łodzi
ul. Lipowa 16 Łódź
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2019-01-01

AB 178
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
Laboratorium w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Bawełniana 18 Piotrków Trybunalski
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2019-01-01

AC 086
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji
ul. Cementowa 8 Kraków
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2019-02-05

AB 1216
EMCA Spółka Akcyjna
Biuro w Katowicach Dział Pomiarów Emisji
ul. Panewnicka 124 B Katowice
Status akredytacji: zawieszona
Od: 2019-03-20
Do: 2019-09-20

Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Sośnicowice, Zakład Badania Skuteczności Środków Ochrony Roślin
ul. Gliwicka 29 Sośnicowice
Status akredytacji: zawieszona
Od: 2019-03-25
Do: 2020-03-25

AB 1634
CCInstitute Sp. z o.o.
Laboratorium Badań i Pomiarów Wyrobów Budowlanych
ul. Koksownicza 9A i 9B Dąbrowa Górnicza
Status akredytacji: zawieszona
Od: 2018-10-08
Do: 2019-04-08

AM 004
Diagnostyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Medyczne Laboratorium Diagnostyka
ul. Mikołowska 53 Katowice
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2019-04-16

AB 1213
Diagnostyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Medyczne Laboratorium Diagnostyka
ul. Mikołowska 53 Katowice
Status akredytacji: zawieszona
Od: 2019-04-16
Do: 2019-10-16

AB 477
ERGON Szymański i Synowie Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Stanu Środowiska
ul. Bartnicza 6/9 Warszawa
Status akredytacji: zawieszona
Od: 2019-04-01
Do: 2019-10-01

AC 140
Euronis Certification Sp. z o.o.
Euronis Certification Sp. z o.o.
ul. Radosna 10 Żory
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2019-04-17

AC 190
Główny Urząd Miar
Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2 Warszawa
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2019-04-02

AB 1109
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Laboratorium Higieny Pracy
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13; Puławy
Status akredytacji: zawieszona
Od: 2018-05-01
Do: 2019-04-30

AC 077
Instytut Transportu Samochodowego
Pracownia Certyfikacji Osób
ul. Jagiellońska 80 Warszawa
Status akredytacji: zawieszona
Od: 2018-11-01
Do: 2019-04-30

AB 1542
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Gdyńskie Centrum Onkologii, Zakład Fizyki Medycznej
ul. Powstania Styczniowego 1 Gdynia
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2019-04-12

AB 1535
Mostostal Płock S.A.
Laboratorium Zakładowe
ul. Targowa 12 Płock
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2019-05-24

AB 1451
Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy Mariusz Krzyżański
Laboratorium Higieny Pracy
ul. Wojska Polskiego 42 Sieradz
Status akredytacji: zawieszona
Od: 2019-05-10
Do: 2019-11-10

AB 1568
Politechnika Wrocławska, Katedra Energoelektryki
Laboratorium Pomiarów Pól Elektromagnetycznych (LPPE)
ul. Janiszewskiego 8 Wrocław
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2019-05-24

AC 033
Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej
Pracownia Certyfikacji Wyrobów
ul. Źródłowa 52 Łódź
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2019-05-08

AB 1323
Rudpol-OPA Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze Wysokich Napięć
ul. Szyb Walenty 50 Ruda Śląska
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2019-06-26

AC 075
ZETOM-CERT Sp z o.o.
ZETOM-CERT Sp z o.o.
ul. Mikołaja Kopernika 36/40 Warszawa
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2019-06-06

AB 1446
Krychowiak Paweł Usługi Telekomunikacyjne CELL-TEL
Laboratorium Metrologii Pola Elektromagnetycznego
ul. Akacjowa 4 Suchy Las
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2019-06-01

AB 158
Poltegor-Instytut Instytut Górnictwa Odkrywkowego
Laboratorium NS-1 Sejsmiki Górotworu
ul. Parkowa 25 Wrocław
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2019-06-25

AB 953
Badanie i Projektowanie Ochrony Środowiska BiPOŚ – Tomasz J. Świderski
Badanie i Projektowanie Ochrony Środowiska BiPOŚ – Tomasz J. Świderski
ul. Jana Kochanowskiego 10 m 8 Łódź
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2019-07-01

AP 054
CB Electronics inż. Bogusław Cieślak
Laboratorium Pomiarowe CB Electronics
ul. Przybyszewskiego 43 Warszawa
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2019-07-07

AB 1406
Meditech Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Wirowska 6 Komorniki
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2019-07-09

AB 1583
TechSafety First Maciej Kosiorek
TechSafety First Maciej Kosiorek
Maróz 10 lok.1 Maróz
Status akredytacji: zawieszona
Od: 2019-08-23
Do: 2020-02-22

 

AB 147
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Zakład Inżynierii Materiałowej i Przetwórstwa Tworzyw
Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7 Bydgoszcz
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2019-08-27

 

AB 1692
Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Modlin im. płk. lek. Mikołaja Zygmunta Kwaśniewskiego
Laboratorium Badań Środowiska Pracy
ul. Leśna 4d Nowy Dwór Mazowiecki
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2019-08-19

 

AP 164
IKSAiP Sp. z o.o.
Laboratorium Pomiarów Mocy i Energii
ul. Al. Ludomira Różyckiego 1C Wrocław
Status akredytacji: zawieszona
Od: 2019-08-29
Do: 2020-02-28

 

AB 1235
Ekomiar-Laboratorium Sp. z o.o.
Ekomiar-Laboratorium Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 14 Końskie
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2019-09-30

 

AB 477
ERGON Szymański i Synowie Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Stanu Środowiska
ul. Bartnicza 6/9 Warszawa
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2019-09-03

 

AB 139
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
Laboratorium Jakości Surowców i Produktów Pochodzenia Zwierzęcego oraz Pasz
Jastrzębiec, ul. Postępu 36 A Magdalenka
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2019-09-01

 

AB 1459
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Pracownia Promieniowania Niejonizującego
ul. Kościelna 13 Sosnowiec
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2019-09-03

 

AK 020
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Weryfikacji Technologii Środowiskowych
ul. Kolektorska 4 Warszawa
Status akredytacji: zawieszona
Od: 2019-09-30
Do: 2020-09-30

 

AB 478
Laboratorium Analiz Mleka „LAB-MLEK” Sp. z o.o.
Laboratorium Analiz Mleka „LAB-MLEK” Sp. z o.o.
ul. Tuwima 1 Olsztyn
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2019-09-01

 

AP 148
PPHU ATMOSERVICE Sp. z o.o.
Laboratorium Wzorcujące
ul. Rakoniewicka 18 Poznań
Status akredytacji: zawieszona
Od: 2019-09-11
Do: 2020-03-11

 

AB 873
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROBO” Andrzej Szewczyk
Pracownia Badań Środowiskowych
ul. Felińskiego 35/1a Bytom
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2019-09-30

 

AB 1634
CCInstitute Sp. z o.o.
Laboratorium Badań i Pomiarów Wyrobów Budowlanych
ul. Koksownicza 9A i 9B Dąbrowa Górnicza
Status akredytacji: zawieszona
Od: 2018-10-08
Do: 2019-10-08

 

AB 1216
EMCA Spółka Akcyjna
Biuro w Katowicach Dział Pomiarów Emisji
ul. Panewnicka 124 B Katowice
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2019-10-16

 

AC 077
Instytut Transportu Samochodowego
Pracownia Certyfikacji Osób
ul. Jagiellońska 80 Warszawa
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2019-10-23

 

AB 1670
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Laboratorium Innowacyjnych Badań Żywności
ul. Nowoursynowska 159C Warszawa
Status akredytacji: zawieszona
Od: 2019-10-01
Do: 2020-04-01

 

AB 1708
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej
ul. Sędziowska 18A Łódź
Status akredytacji: zawieszona
Od: 2019-10-02
Do: 2020-04-02

AB 1553

Laboratorium Badań Środowiska „LUKSON” Mariusz Olszewski i Bogdan Porada Spółka Jawna
Oddział w Leżajsku
ul. Rzeszowska 51A Leżajsk
Status akredytacji: zawieszona
Od: 2019-11-15
Do: 2020-05-15

 

PL-V-0011
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Zakład Certyfikacji Systemów Zarządzania
ul. Kłobucka 23A Warszawa
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2019-11-25

 

AM 011
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Kopcińskiego 22 Łódź
Status akredytacji: zawieszona
Od: 2019-11-12
Do: 2020-05-12

 

 

 

 Jesteś zainteresowany jednym lub więcej z poniższych tematów?
Chcesz otrzymywać od nas powiadomienia?
Zapisz się na wybrane subskrypcje.
Jeśli wysyłane przez nas informację nie będą dla Ciebie interesujące,
możesz zrezygnować z ich otrzymywania jednym kliknięciem.

Aktualizacje w PCA oraz ISO

Potrzebujesz rzetelnych informacji i zmianach dokumentów, wytycznych oraz komunikatach Polskiego Centrum Akredytacji?
Chcesz być na bieżąco z projektami norm oraz aktualnymi wersjami nowo opublikowanych przez Międzynarodowy Komitet Normalizacji norm i standardów?

Otrzymasz jeden e-mail w miesiącu


Zmiany w prawie ustawodawczym

Nie możesz nadążyć za zmianami w prawie?
Chcesz być na bieżąco z przepisami prawnymi w Twojej branży?

Otrzymasz jeden e-mail w tygodniu


Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ