> IKMJ |Aktualności w PCA: 2017 | IKMJ |Aktualności w PCA: 2017 | Aktualności w PCA: 2017 – IKMJ | Aktualności w PCA: 2017 – IKMJ |
Aktualności w PCA

Aktualności w PCA: 2017

Zmiany w wymaganiach PCA opublikowane od 2017-07-01 do 2017-12-31

Za www.pca.gov.pl

Projekty dokumentów PCA

http://www.pca.gov.pl/publikacje/dokumenty/pca/projekty-dokumentow-pca/

Dokumentacja PCA

DAB-15 wyd. 1 z 2017-10-18
Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących badania obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem.

Komunikat nr 242 z 2017-12-12
Komunikat w sprawie stosowania znowelizowanego dokumentu EA-4/09 G: 2017

Komunikat nr 243 z 2017-12-12
Komunikat w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla laboratoriów, wynikających z opublikowania normy ISO/IEC 17025:2017

DAC-13 wyd. 8 z 2017-12-05
Program akredytacji jednostek certyfikujących w zakresie rolnictwa ekologicznego

Komunikat nr 245 z 2017-12-21
Komunikat w sprawie warunków akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania

Komunikat nr 246 z 2017-12-21
Komunikat w sprawie rozszerzenia zakresu działalności akredytacyjnej o akredytację jednostek certyfikujących system bezpieczeństwa żywności według programu FSSC 22000 Food Safety System Certification

Komunikat nr 247 z 2017-12-21
Komunikat w sprawie rozszerzenia zakresu działalności akredytacyjnej w obszarze inspekcji.

DAVG-01 wyd. 7 z 2017-12-04
Akredytacja weryfikatorów prowadzących działania w obszarze emisji gazów cieplarnianych
Obowiązuje od 2018-02-04

Komunikat nr 241 z 2017-12-04
Komunikat w sprawie rozszerzenia zakresu działalności akredytacyjnej o obszar weryfikacji emisji CO2 z transportu morskiego oraz nowelizacji dokumentu DAVG-01

DARM-01 wyd. 1 z 2017-12-29
Akredytacja producentów materiałów odniesienia

Komunikat nr 248 z 2017-12-29
Komunikat w sprawie akredytacji producentów materiałów odniesienia

FA-01 wyd. 24 z 2017-12-29
Wniosek o akredytację

FA-113 wyd. 4 z 2017-12-18
Dane dotyczące opłaty za udział w krajowym systemie akredytacji

FAB-07 wyd. 4 z 2017-12-12
Przegląd dokumentacji laboratorium badawczego

FAC-02 wyd. 15 z 2017-12-21
Załącznik do wniosku o akredytację jednostki certyfikującej systemy zarządzania

FAK-01 wyd. 13 z 2017-12-21
Załącznik do wniosku o akredytację jednostki inspekcyjnej

FAP-02 wyd. 4 z 2017-12-12
Przegląd dokumentacji laboratorium wzorcującego

FAVG-01 wyd. 4 z 2017-12-04
Załącznik do wniosku o akredytację weryfikatora prowadzącego działania w obszarze emisji gazów cieplarnianych

Zobacz podobne  Aktualności w PCA: 2019

FAVG-02 wyd. 4 z 2017-12-04
Przegląd dokumentacji weryfikatora GHG

FARM-01 wyd. 1 z 2017-12-29
Załącznik do wniosku o akredytację producenta materiału odniesienia

FARM-02 wyd. 1 z 2017-12-29
Przegląd dokumentacji producenta materiału odniesienia

DAC-22 wyd. 2 z 2017-07-14
Akredytacja jednostek organizacyjnych ubiegających się o zgodę Prezesa UTK na wykonywanie ocen zgodności w obszarze kolei

Komunikat nr 231 z 2017-07-11
Komunikat w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących wyroby, prowadzących certyfikację według programu GLOBALG.A.P. CoC Łańcuch Kontroli nad Produktem

Komunikat nr 232 z 2017-07-14
Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAC-22 Akredytacja jednostek organizacyjnych ubiegających się o zgodę Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na wykonywanie ocen zgodności w obszarze kolei

DA-04 wyd. 13 z 2017-10-12
Cennik opłat za czynności związane z akredytacją – Obowiązuje od 2018-01-01

DAB-15 wyd. 1 z 2017-10-18
Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących badania obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem – Obowiązuje od 2017-12-18

FAB-01 wyd. 9 z 2017-10-30
Załącznik do wniosku o akredytację laboratorium badawczego

DA-11 wyd. 4 z 2017-11-06

Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji
Obowiązuje od 2018-01-06

DAN-03 wyd. 3 z 2017-11-06
Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy 2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych oraz dyrektywy 2014/29/UE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych
Obowiązuje od 2018-01-06

Komunikat nr 237 z 2017-11-09
Komunikat w sprawie warunków akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania jakością i środowiskowego

Komunikat nr 238 z 2017-11-09
Komunikat w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania środowiskowego, wynikających z opublikowania ISO/IEC 17021-2:2016

Komunikat nr 239 z 2017-11-09
Komunikat w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania jakością, wynikających z opublikowania ISO/IEC 17021-3:2017

Zobacz podobne  Aktualności w PCA: 2019

Komunikat nr 240 z 2017-11-09
Komunikat w sprawie zmian wynikających z opublikowania normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06

Dokumenty EA

EA-4/09 – luty 2017
Akredytacja laboratoriów badań sensorycznych

EA-7/04 – kwiecień 2017
Zgodność z prawem jako część akredytowanej certyfikacji w odniesieniu do ISO 14001:2015

Dokumenty IAF

IAF MD 2:2017
Dokument obowiązkowy IAF dotyczący przenoszenia akredytowanej certyfikacji systemów zarządzania

Dokumenty ILAC

Brak zmian

ISO 9000 APG

Brak zmian

Cofnięte lub zawieszone akredytacje​

AB 963
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku
Laboratorium Bakeriologii
ul. Wałowa 27 Gdańsk
Status akredytacji: cofnięta od: 2017-12-22

AB 1116
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o.
Laboratorium
ul. Nad Kanią 77 Gostyń
Status akredytacji: wygasła od: 2017-12-02​

AB 1351
ABiS Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Rzgowska 17a Łódź
Status akredytacji: zawieszona  od: 2017-07-10 do: 2018-01-10

AB 1442
H-GAZ Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Nieniszczących
ul. Powstańców Listopadowych 2 b; Rzeszów
Status akredytacji: wygasła od: 2017-07-04

AB 130
Instytut Lotnictwa
Zespół Laboratoriów Badań Silników Tłokowych
Al. Krakowska 110/114 Warszawa
Status akredytacji: cofnięta od: 2017-07-14

AB 1279
Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy
Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin
ul. Langiewicza 28 Rzeszów
Status akredytacji: cofnięta od: 2017-07-01

AB 908
Jacek Bonenberg Projektowanie i Rzeczoznawstwo
Laboratorium Badawcze
ul. Szkolna 100 Balice
Status akredytacji: cofnięta od: 2017-07-25

AB 725
KGHM CUPRUM Sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe
Laboratorium Pomiarów Elektrycznych
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8 Wrocław
Status akredytacji: cofnięta od: 2017-07-26

Zobacz podobne  Aktualności w PCA: 2019

AB 195
Liugong Dressta Machinery Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Kwiatkowskiego 1 Stalowa Wola
Status akredytacji: wygasła od: 2017-07-15

AB 662
Przedsiębiorstwo Gawinex Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Sosnowa 7 Rybnik
Status akredytacji: cofnięta od: 2017-07-01

AB 1526
SKANSKA S.A.
Zespół Technologii i Laboratoriów, Laboratorium Główne w Rzeszowie
Rudna Mała 17 Głogów Małopolski
Status akredytacji: zawieszona od: 2017-01-09 do: 2017-07-09

AB 1399
DELTIMA Sp. z o.o.
Laboratorium Badania Żywności i Środowiska
ul. Puławska 39 Warszawa
Status akredytacji: zawieszona od: 2017-08-10 do: 2018-02-10

AB 1636
ALPINA Maciej Mixtacki
Laboratorium Komór Laminarnych i Filtrów
ul. Zakładowa 11 B Konin
Status akredytacji: zawieszona od: 2017-09-28 do: 2018-03-28

AB 1594
Klimawent S.A.
Laboratorium Badawczo – Rozwojowe
ul. Chwaszczyńska 194 Gdynia
Status akredytacji: cofnięta od: 2017-09-01

AB 1526
SKANSKA S.A.
Zespół Technologii i Laboratoriów, Laboratorium Główne w Rzeszowie
Rudna Mała 17 Głogów Małopolski
Status akredytacji: cofnięta od: 2017-09-04

AB 1103
Centrum Produkcyjno – Usługowe „PROD – PLAST” Sp. z o.o.
Pracownia Badań Środowiska Pracy
ul. 28 Pułku Strz.Kaniowskich 67 A Łódź
Status akredytacji: wygasła od: 2017-10-28

AB 1468
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Zakład Fizyki Medycznej
Pl. Hirszfelda 12 Wrocław
Status akredytacji: wygasła od: 2017-11-20

AC 079
Instytut Tele- i Radiotechniczny
Ośrodek Certyfikacji Wyrobów
ul. Ratuszowa 11 Warszawa
Status akredytacji: cofnięta od: 2017-11-24

AC 153
Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.
Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 19 Wrocław
Status akredytacji: zawieszona od: 2017-11-06 do: 2018-05-06

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ