ISO 17025 i ISO 15189 – Audyty wewnętrzne! cz.2

 

jak uzyskać akredytację laboratorium ISO 17025Ciąg dalszy artykułu: ISO 17025 i ISO 15189- Audyty wewnętrzne! 

 

Dzisiaj odpowiemy na pytanie: jak zrobić audyt na zgodność z ISO 17025 lub ISO 15189?

Jeżeli przeprowadzałeś audyt w systemach zarządzania jakością zgodny z ISO 9001 i wydaje Ci się, że wiesz już prawie wszystko, to do audytów wg ISO 17025 lub ISO 15189 podejdź z dużą pokorą.

Pierwszym krokiem jest sporządzenie planu (harmonogramu) audytów na dany rok. Plan ten musi być szczegółowy i uwzględniać wszystkie wymagania normy ISO 17025 (ISO 15189) w swojej treści. Najbardziej odpowiednią formą planu audytów jest macierz zawierająca:

 1.  Wymagania normy ISO 17025 lub ISO 15189
 2. Komórki organizacyjne występujące w Twoim laboratorium
 3. Dokumenty obowiązujące w poszczególnych komórkach organizacyjnych
 4. Audytorów, którzy będą przeprowadzać poszczególne audyty
 5. Planowane daty audytów
 6. Status audytów

Plan audytów ma zostać zatwierdzony, zgodnie z procedurą audytów wewnętrznych, którą posiadać musimy.

Drugim krokiem jest przygotowanie zawiadomienia o audycie zawierającego plan audytu ISO 17025 lub plan audytu ISO 15189.

Plan audytu musi zawierać wyszczególnione komórki organizacyjne, które będziemy audytować, punkty normy ISO 17025 lub ISO 15189, na zgodność, z którymi będziemy audytować, zespół audytorów, który będzie przeprowadzał audyt, dokumenty odniesienia, daty i godziny przeprowadzenia poszczególnych czynności audytowych.

Zawiadomienie o audycie powinno być sprowadzone w formie pisemnej i musi zawierać informacje o terminie audytu, składzie zespołu audytowego oraz plan audytu.

Trzecim krokiem jest sporządzenie raportu z audytu. Tutaj spotykamy największą różnicę, w stosunku do standardowych audytów wewnętrznych ISO 9001. PCA nie przyjmuje zasady domniemania zgodności, co za tym idzie w raporcie z audytu musimy przytoczyć dowody na spełnienie wszystkich punktów normy ISO 17025 lub ISO 15189 oraz wymagań PCA. Powinno to wyglądać następująco:

 Punkt normy – dowody – w postaci dokumentów- potwierdzające spełnienie wymagań normy.

 Wymaganie PCA (nie spełnione wymaganiem normy) – dowód w postaci dokumentów – potwierdzający spełnienie wymagań normy.

 Jeżeli nie mamy dowodów na spełnienie wymagań musimy opisać niezgodność. Tutaj musimy zawrzeć szczegółowy opis niezgodności, podając:

 • przyczyny niezgodności,
 • działań korekcyjnych i korygujących,
 • dokumenty odwołania, które ustalają niespełnione kryterium,
 • planowane działania naprawcze,
 • osoby odpowiedzialne za spełnienie wymagań kryterium, podjęcie działań korekcyjnych i korygujących,
 • potwierdzenie wykonania planowanych działań naprawczych,
 • oceny skuteczności planowanych działań naprawczych.

Biorąc pod uwagę ilość informacji, oraz stopień dokładności informacji zapisywanych podczas audytu, zajmuje on znacznie więcej czasu niż klasyczny audyt wg ISO 9001.

W następnej części opiszę zasady raportowania w wykonania działań naprawczych po audycie wewnętrznym.

 

Autor: Mariusz Mazur

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ