> TQM - czym jest? IKMJ |Krótko o TQM | Krótko o TQM – IKMJ | Krótko o TQM – IKMJ |

Krótko o TQM

Filozofię TQM zawartą w czternastu zasadach Deminga można scharakteryzować jako współczesną koncepcję filozoficznego postrzegania roli zarządzania w tworzeniu produktów zaspakajających oczekiwania klientów. Wywodzi się z pogłębionej analizy roli gospodarowania i pracy w rozwoju ludzkości.
Celem gospodarowania od wszechczasów jest zaspokojenie potrzeb społeczeństwa, czyli: właścicieli i pracowników oraz użytkowników i konsumentów, w warunkach ograniczonego występowania dóbr. Realizacja wytyczonych celów wymaga wyboru, czyli świadomego podejmowania decyzji, którym towarzyszy koszt alternatywny. Tworzenie dóbr wymaga organizacji pracy i zarządzania produkcją, w taki sposób, aby użycie czynników produkcji zostało podporządkowane wytworzeniu produktów optymalnie zaspakajających potrzeby odbiorców, czyli klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Zarządzanie musi być podporządkowanie jakości, która stała się centralnym problemem współczesnego zarządzania organizacjami.

Celem TQM jest:
– zapewnienie ciągłej poprawy produktów dziś i w przyszłości, pozyskanie klientów do poczynań i fachowości producentów i usługodawcy oraz ich produktów, czyli wzbudzenie zaufania do organizacji i jej logo, które stają się specyficznym znakiem jakości,
– stworzenie przejrzystości w koherentności wewnętrznych procedur obejmujących swym zakresem całość firmy,
– zabezpieczenie możliwości dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa w przypadku potknięć, które mogą wywołać postępowanie sądowe z tytułu odpowiedzialności cywilnej za produkt,
– wzrost rentowności przedsiębiorstwa oraz satysfakcji moralnej i finansowej pracowników.

TOTAL – oznacza objęciem tym systemem całej organizacji oraz możliwości zastosowania we wszystkich rodzajach produktów i usług, w każdej komórce organizacyjnej na każdym stanowisku w sposób nieograniczony.

QUALITY – to spełnienie wymagań klientów wewnętrznych (w ramach organizacji) i zewnętrznych (poza nią) w sposób w pełni ich zadawalających.

MENAGEMENT – to metoda rozwiązywania problemów i osiągania znacznej poprawy poprzez dążenie do wyższej jakości pracy i jej efektów, czyli podejmowania decyzji pro jakościowych, wykorzystujące skutecznie procedury i metody rywalizacji.

Osiem kroków TQM w kierunku ciągłej poprawy jakości.
Większość firm amerykańskich stosujących TQM postępuje zgodnie z tzw. ośmioma krokami do poprawy jakości:
1. zaangażuj naczelne kierownictwo w TQM
2. przygotuj strategiczne planowanie poprawy jakości
3. zorganizuj ciągłą poprawę jakości
4. wyszkol pracowników w rygorystycznym rozwiązywaniu problemów
5. zapewnij dostęp do TQM-owskich – wszystkich narzędzi kontrolowania ciągłej poprawy
6. stwórz odpowiedni system mierników do kontrolowania ciągłej poprawy
7. rozbuduj podstawy mierników satysfakcji klienta
8. usuń kulturowe bariery dla poprawy jakości

 

Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

autor: Mariusz Mazur

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ