IKMJ » Gotowość systemu zarządzania jakością do certyfikacji IKMJGotowość systemu zarządzania jakością do certyfikacji | Gotowość systemu zarządzania jakością do certyfikacji – IKMJ Gotowość systemu zarządzania jakością do certyfikacji – IKMJ

Gotowość systemu zarządzania jakością do certyfikacji

Gotowość systemu zarządzania jakością do certyfikacji powinna zostać stwierdzona przez kierownictwo organizacji, po dokonamy przeglądzie zarządzania w formie raportu z przeglądu zarządzania. Taki raport powinien zawierać:

1) Cel przeglądu:

 • Czy system zarządzania jakością jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001?
 • Czy polityka i cele jakości organizacji są znane przez pracowników?
 • Czy poszczególne procesy funkcjonują w organizacji, zgodnie z opracowaną dokumentacją
 • Czy system zapewnia jakość usług na poziomie zadowalającym klienta?
 • Czy zapisy dokonywane są poprawnie?
 • Czy dostęp do niezbędnych dokumentów jest prosty i łatwy?

2) Dane wejściowe do przeglądu:

 • Wyniki auditów wewnętrznych
 • Informacja zwrotna od klientów
 • Funkcjonowanie procesów i zgodność wyrobu
 • Status działań zapobiegawczych i korygujących
 • Działania podjęte w następstwie wcześniejszych przeglądów zarządzania
 • Zmiany, które mogą wpływać na system
 • Zalecenia dotyczące doskonalenia
Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

3) Uczestnicy przeglądu:

 • Najwyższe kierownictwo organizacji
 • Pełnomocnik ds. Jakości

4) Ustalenie z przeglądu powinny obejmować wszelkie decyzje i działania związane z:

 • Doskonaleniem skuteczności systemu zarządzania jakością i jego procesów
 • Doskonaleniem wyrobu/usługi w powiązaniu z wymaganiami klienta
 • Potrzebnymi zasobami

Autor: Edyta Gajda

 

Normy użyte w publikacji:
ISO 9001:2009 -  Systemy zarządzania jakością. Wymagania

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków