Nasi klienci

referencje akredytacja ISO 17025 - laboratorium badawcze i wzorcujące
„…Z odpowiedzialnością możemy polecić Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości jako kompetentnego i odpowiedzialnego partnera biznesowego…”

referencje akredytacja ISO 17025 - laboratorium badawcze i wzorcujące
„…szkolenie zamknięte… o tematyce „Zarządzanie ryzykiem w laboratorium wg ISO 17025” oraz „szacowanie niepewności pomiaru w laboratorium pomiarowym…”

referencje ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 - zintegrowany system zarządzania ISO
„…Usługa została wykonana zgodnie z umową, terminowo i rzetelnie…”

referencje ISO/IEC 27001 - system zarządzania bezpieczeństwem informacji
„…Z całym przekonaniem rekomenduję IKMJ jako rzetelnego partnera o wysokim potencjale doradczym…”

referencje ISO/IEC 27001, RODO
„…Chciałbym podziękować Instytutowi… za pomoc w opracowaniu i dostosowaniu dokumentacji do spełnienia wymogów…”

referencje ISO
„…Z przyjemnością mogę polecić IKMJ jako rzetelną i kompetentną jednostkę realizującą szkolenia….”

referencje szkolenie akredytacja ISO 17025 - laboratorium badawcze i wzorcujące
„…wykazała się szerokimi kompetencjami. Program został zaprezentowany w sposób przejrzysty i terminowo…”

referencje ISO/IEC 27001
„…Usługa została wykonana zgodnie z umową, terminowo i rzetelnie….”

referencje szkolenie akredytacja ISO 17025 - laboratorium badawcze i wzorcujące
„…Szkolenie zostało wykonane w sposób należyty z pełnym profesjonalizmem i zaangażowaniem ze strony Wykonawcy… wykazał się wysokimi kompetencjami w zakresie powierzonych prac, przeprowadziła działania szkoleniowe w sposób efektywny, wykazując się głęboką znajomością tematu…”

referencje certyfikat ISO 90001
„…Dzięki doradztwu IKMJ pomyślnie przeszliśmy audyt certyfikujący i uzyskaliśmy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015…”

referencje szkolenie akredytacja ISO 17025 - laboratorium badawcze i wzorcujące
„…pragniemy wyrazić podziękowanie i udzielić referencji IKMJ za zaangażowanie i profesjonalne podejście przy przeprowadzeniu szkolenia dla pracowników laboratorium…”

referencje certyfikat ISO/IEC 27001 - bezpieczeństwo danych i informacji
„…chciałbym podziękować IKMJ za pomoc podczas wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymaganiami normy ISO 27001:2013 wraz z zarządzaniem ryzykiem wg normy ISO 31000:2012…”

referencje ISO 22301 - BCP plan ciągłości działania
„…pragniemy wyrazić podziękowanie i udzielić referencji IKMJ za zaangażowanie i profesjonalne podejście przy prowadzeniu cyklu szkoleń w zakresie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg ISO 22301 oraz Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001…”

referencje ISO/IEC 17025 - akredytacja laboratorium
„…Uważam, że wybór Instytutu był bardzo dobra decyzją. Jakość pracy i profesjonalizm konsultantów były na wysokim poziomie …”

referencje UODO
„…tematem szkolenia była ochrona danych osobowych w trakcie prowadzenia działalności ratowniczej i szkoleniowej… Z przyjemnością możemy polecić IKMJ jako rzetelną i kompetentną jednostkę szkoleniową…”

referencje SZBI - certyfikat ISO 27001
„…Dzięki doradztwu IKMJ pomyślnie przeszkiśmy audyt certyfikujący i uzyskaliśmy certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
wg ISO 27001…”

referencje oznaczenie CE
„…szkolenia „Identyfikacja wymagań z zakresie nadania oznaczenia CE dla linii produkcyjnej. Usługa została wykonana należycie i terminowo…”

referencje oznaczenie CE
„…warsztaty doskonalące audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością …”

referencje ISO
„…Bardzo dobry kontakt z klientem, jak również konkurencyjna oferta cenowa sprawiają, że polecam IKMJ każdemu, kto ceni sobie najwyższą jakość usług połączoną z wielkim doświadczeniem i zaangażowaniem….”

referencje akredytacja ISO 17025 - laboratorium badawcze i wzorcujące
„…W ramach umowy Instytut udzielił nam gwarancji uzyskania pozytywnej akredytacji…”

referencje akredytacja ISO 17025 - laboratorium badawcze i wzorcujące
„…Dzięki doradztwu IKMJ pomyślnie przeszliśmy audyt akredytacyjny i uzyskaliśmy Akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr…”

referencje certyfikat ISO 14001 - system zarządzania środowiskowego
„…Zaangażowanie personelu IKMJ oraz dążenie do szukania kompromisu między wymaganiami normy, a realną sytuacją w firmie pozwoliły nam dostosować system do potrzeb naszej organizacji…”

referencje szkolenia ISO 17025
„…Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie i z należytą starannością…Ćwiczenia pozwoliły na samodzielne zmierzenie się z ISO …Instytut Kształcenia Menadżerów okazał się godnym zaufania partnerem, którego polecamy każdemu, kto chce podnieść swoje kompetencje…”

referencje akredytacja laboratoium ISO 17025
„…Godnym uznania jest fakt, iż IKMJ umiejętnie dopasowuje ofertę doradztwa do wymagań, potrzeb, możliwości oraz specyficznych warunków technicznych i organizacyjnych jakie zgłasza zamawiający. Uważam, że te atuty stawiają IKMJ w gronie najlepszych specjalistów w branży Systemów Zarządzania Jakością…”

Nasza lista referencyjna jest zbyt długa, aby prezentować ją na naszej stronie.

Zadzwoń +48 12 414 01 25! Udostępnimy Ci całą listę na życzenie!

 

 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ