ISO 37001 Antykorupcja

ISO 37001 – system przeciwdziałania korupcji

Co to jest ISO 37001?

Norma ISO 37001 weszła w życie w końcu 2016 roku i już jest dość popularna.

ISO 37001 jest zaprojektowany, aby pomóc organizacjom opracować, wdrożyć, utrzymywać i doskonalić System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. Określa szereg metod i środków do zwalczania korupcji, które mają zapobiegać, wykrywać i eliminować zagrożeniom korupcyjnym dla organizacji. Norma zawiera również wytyczne do wdrożenia wspomnianych wyżej środków, tj. sposoby ich zastosowania, wykorzystując antykorupcyjne praktyki międzynarodowe.

 Oferujemy szkolenia, pomoc we wdrożeniu oraz przygotowanie do certyfikacji
i przeprowadzenie audytów Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym
(Anti-bribery management system) wg. normy ISO 37001

Warto podkreślić że normę można zastosować niezależnie od branży i rozmiaru organizacji: w małych, średnich i dużych organizacjach sektora publicznego, prywatnego i społecznego.

KROK 1:

Audyt wstępny ISO 37001 i wycena wdrożenia systemu zarządzania

KROK 2:

Opracowanie dokumentacji systemu zarządzania przeciwdziałania działaniom korupcyjnym zgodnej z normą ISO 37001

KROK 3:

Szkolenie Audytorów Wewnętrznych, Kadry Kierowniczej i personelu

KROK 4:

Wdrożenie dokumentacji systemu zarządzania wg ISO 37001

KROK 5:

Audyty Systemu Zarządzania (norma ISO 37001 oraz ISO 19011)

KROK 6:

Działania korygujące zgodnie z ISO 37001

KROK 7:

Gwarancja uzyskania certyfikatu

Ile kosztuje wdrożenie i certyfikat ISO 37001?

Poznaj szacunkowy koszt wdrożenia systemu przeciwdziałania korupcji zgodnego z normą ISO 37001

Bezpłatna wycena certyfikatu ISO 37001

Chcesz uzyskać wiążącą ofertę na wdrożenie ISO 37001 i poznać koszt certyfikatu ISO 37001?

Scroll to Top