> ISO 50001 - system zarządzania energią IKMJ |ISO 50001 – system zarządzania energią | ISO 50001 – system zarządzania energią – IKMJ | ISO 50001 – system zarządzania energią – IKMJ |

ISO 50001 – system zarządzania energią

ISO 50001 - system zarządzania energią

Norma ISO 50001 opublikowana została 15 czerwca 2011 r. i jest nowym, międzynarodowym standardem dotyczącym systemu zarządzania energią. Do stworzenia normy  ISO 50001 posłużył sprawdzony brytyjski standard BS EN 16001 stworzony przez BSI.

Norma ISO 50001 zawiera wymagania dla wdrożenia w organizacji i ciągłego rozwijania systemu zarządzania energią w zakresie wydajności energetycznej, zużycia i konsumpcji energii.

System zarządzania energią wg normy ISO 50001 jest wzorowany na systemie zarządzania środowiskowego ISO 14001, a jego model systemu oparty jest również na zasadzie ciągłego doskonalenia.

Głównym założeniem systemu opartego na normie ISO 50001 jest zidentyfikowanie obszarów znaczącego zużycia energii (aspektów energetycznych organizacji), wymagań prawnych i innych, które mają zastosowanie do tych obszarów oraz odpowiednie zarządzanie zużyciem energii w tych obszarach. Podstawowym zadaniem normy jest osiąganie i poprawa efektywności energetycznej  organizacji, poprzez wykazanie efektów przyjętych rozwiązań.

 

Autor: AJ

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ