Certyfikat ISO 14001:2015

Wdrożenie i Audyt systemu zarządzania środowiskiem

Jak uzyskać certyfikat ISO 14001?

Nic prostszego! Spełnić wymagania normy ISO 14001 oraz poddać się procesowi certyfikacji w jednostce certyfikującej. 

Kto powinien wdrożyć ISO 14001:

Normę ISO 14001 można wdrożyć w każdego rodzaju organizacji: od niewielkich firm prowadzących działalność w jednej lokalizacji po międzynarodowe korporacje; organizacji prowadzących działania o wysokim stopniu ryzyka po obarczone niskim ryzykiem przedsiębiorstwa usługowe; firm prowadzących działalność produkcyjną, przetwórczą i usługową, między innymi lokalnych władz; organizacji działających w sektorze publicznym i prywatnym; pierwotnych producentów sprzętu i ich dostawców. 

Integracja SZJ i systemu środowiskowego:

Bodźcem do wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego może być łatwość zintegrowania go z systemem zarządzania jakością wg ISO 9001. Struktura obu norm: ISO 9001 i ISO 14001 jest bardzo podobna, a niektóre wymagania są zbieżne, co znacznie ogranicza koszty wdrożenia. Wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem jest także punktem wyjścia do zarejestrowania organizacji w systemie EMAS.
Warto przemyśleć sprawę wdrożenia ISO 14001, ponieważ poza wszystkimi innymi zaletami systemu, staje się on coraz bardziej popularny i jest standardem wśród przedsiębiorstw liczących się na rynku.

Korzyści z posiadania Certyfikatu ISO 14001:

Efektywne narzędzie do kontroli swojego wpływu na środowisko i ograniczenia negatywnego wpływu na nie,
Oszczędności z ograniczenia emisji substancji do środowiska – zmniejszenie opłat za korzystanie ze środowiska i ewentualnych kar za przekroczenia dopuszczalnych emisji,
Obniżenie kosztów ubezpieczeń szczególnie w przypadku przedsiębiorstw, w których występuje wysokie ryzyko awarii,
Dodatkowe punkty podczas uczestnictwa w procedurach przetargowych,
Otwartą drogę do współpracy z firmami z Europy Zachodniej oraz eksportu swoich towarów i usług na tamtejszy rynek, gdyż zachodni konsumenci bardzo cenią pro środowiskowych dostawców,
Ułatwienia w aplikowaniu o dotacje unijne i kredyty bankowe – wdrożenie systemu jest często dodatkowych atutem przy ocenie wniosków aplikacyjnych,
Wzrost świadomości środowiskowej swoich pracowników oraz porządek w zakładzie pracy,
Zwiększenie prestiżu firmy oraz poprawa jej wizerunku wśród klientów i kontrahentów – wymierne korzyści ekonomiczne.

KROK 1:

Darmowy audyt wstępny i wycena wdrożenia

KROK 2:

Opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Środowiskowego

KROK 3:

Identyfikacja aspektów środowiskowych

KROK 4:

Szkolenie Pełnomocnika ds. Jakości, Audytorów Wewnętrznych, Kadry Kierowniczej i personelu

KROK 5:

Audyty Systemu Zarządzania Środowiskowego

KROK 6:

Działania korygujące i zapobiegawcze

KROK 7:

Gwarancja uzyskania certyfikatu

Certyfikat ISO 14001 można uzyskać w czasie od 2 tygodni do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia wdrożenia. Na czas uzskania certyfikatu wpływa przede wszystkim rozmiar firmy (ilość lokalizacji, liczba osób zatrodnionych i złożoność procesów). Nie bez znaczenia pozostaje jednak zaangażowanie personelu i intensywaność prac wdrożeniowych oraz wybór jednostki certyfikującej.

 Personel IKMJ opracuje wszystkie niezbędne dokumenty samodzielnie i przedstawi Ci je do akceptacji.
To Ty decydujesz, z których kroków wdrożenia chcesz skorzystać i ile zapłacisz za swój system.

Ile kosztuje wdrożenie i certyfikat ISO 14001?

Poznaj szacunkowy koszt wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem zgodnego z normą ISO 14001

Bezpłatna wycena certyfikatu ISO 14001

Chcesz uzyskać wiążącą ofertę na wdrożenie ISO 14001 i poznać koszt certyfikatu ISO 14001?

Scroll to Top