Certyfikat ISO 14001

Certyfikat ISO 14001:2015 – Wdrożenie i Audyt systemu zarządzania środowiskiem

certyfikat ISO 14001
 

Jak uzyskać certyfikat ISO 14001?

Nic prostszego! Spełnić wymagania normy ISO 14001 oraz poddać się procesowi certyfikacji w jednostce certyfikującej.
 

Kto powinien wdrożyć ISO 14001:

Normę ISO 14001 można wdrożyć w każdego rodzaju organizacji: od niewielkich firm prowadzących działalność w jednej lokalizacji po międzynarodowe korporacje; organizacji prowadzących działania o wysokim stopniu ryzyka po obarczone niskim ryzykiem przedsiębiorstwa usługowe; firm prowadzących działalność produkcyjną, przetwórczą i usługową, między innymi lokalnych władz; organizacji działających w sektorze publicznym i prywatnym; pierwotnych producentów sprzętu i ich dostawców.
 

Integracja SZJ i systemu środowiskowego:

Bodźcem do wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego może być łatwość zintegrowania go z systemem zarządzania jakością wg ISO 9001. Struktura obu norm: ISO 9001 i ISO 14001 jest bardzo podobna, a niektóre wymagania są zbieżne, co znacznie ogranicza koszty wdrożenia. Wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem jest także punktem wyjścia do zarejestrowania organizacji w systemie EMAS.
Warto przemyśleć sprawę wdrożenia ISO 14001, ponieważ poza wszystkimi innymi zaletami systemu, staje się on coraz bardziej popularny i jest standardem wśród przedsiębiorstw liczących się na rynku.

 

Korzyści z posiadania Certyfikatu ISO 14001:

 • Efektywne narzędzie do kontroli swojego wpływu na środowisko i ograniczenia negatywnego wpływu na nie,
 • Oszczędności z ograniczenia emisji substancji do środowiska – zmniejszenie opłat za korzystanie ze środowiska i ewentualnych kar za przekroczenia dopuszczalnych emisji,
 • Obniżenie kosztów ubezpieczeń szczególnie w przypadku przedsiębiorstw, w których występuje wysokie ryzyko awarii,
 • Dodatkowe punkty podczas uczestnictwa w procedurach przetargowych,
 • Otwartą drogę do współpracy z firmami z Europy Zachodniej oraz eksportu swoich towarów i usług na tamtejszy rynek, gdyż zachodni konsumenci bardzo cenią pro środowiskowych dostawców,
 • Ułatwienia w aplikowaniu o dotacje unijne i kredyty bankowe – wdrożenie systemu jest często dodatkowych atutem przy ocenie wniosków aplikacyjnych,
 • Wzrost świadomości środowiskowej swoich pracowników oraz porządek w zakładzie pracy,
 • Zwiększenie prestiżu firmy oraz poprawa jej wizerunku wśród klientów i kontrahentów – wymierne korzyści ekonomiczne.

 

 

ISO 14001 ma nam przynieść określone korzyści, a nakłady jakie ponosimy mają się nam co najmniej zwrócić!
 
Wymagania normy ISO 14001:2015 należy dostosować do Twojej Firmy!!!
 
Nie Firmę do wymagań normy ISO 14001!!!

 

Kroki do wdrożenia ISO 14001 z IKMJ:

Zobacz też:
Szkolenia ISO 14001
ISO 14001 w e-sklepie

Krok 1: Darmowy audyt wstępny i wycena wdrożenia
Krok 2: Opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Środowiskowego
Krok 3: Identyfikacja aspektów środowiskowych
Krok 4: Szkolenie Pełnomocnika ds. Jakości, Audytorów Wewnętrznych, Kadry Kierowniczej i personelu
Krok 5: Audyty Systemu Zarządzania Środowiskowego
Krok 6: Działania korygujące i zapobiegawcze
Krok 7: Gwarancja uzyskania certyfikatu

Spełnienie wymagań ISO 14001 nie jest proste szczególnie biorąc pod uwagę częstość zmian przepisów prawnych dotyczących środowiska. Ze względu na specyficzny język normy możemy też dodatkowo asystować podczas certyfikacji.

 Personel IKMJ opracuje wszystkie niezbędne dokumenty samodzielnie i przedstawi Ci je do akceptacji.
To Ty decydujesz, z których kroków wdrożenia chcesz skorzystać.

Bezpłatna wycena ISO 14001

 

 

Zobacz:

 • Baza wiedzy ISO 14001 – więcej
 • Dokumentacja ISO 14001 – więcej
 • Egzaminy Pełnomocnika i Audytora ISO 14001 – więcej
 • Szkolenia ISO 14001 – więcej
 • Szkolenia online – więcej

 

 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ