Certyfikacja ISO 9001 - istotne aspekty

Zastanawiasz się nad wdrożeniem systemu zarządzania jakością i uzyskania certyfikatu ISO 9001?

Z pewnością masz wiele pytań w tym zakresie!

Proces certyfikacji:

Jak wygląda proces certyfikacji ISO 9001?

Cały proces certyfikacji rozpoczyna się od powołania zespołu audytorskiego oraz Audytora Wiodącego (ang. Lead Auditor). Ilość audytorów zależy od rozmiaru organizacji (ilości lokalizacji, liczby personelu, zakresu certyfikowanego systemu) oraz ilości norm podlegających weryfikacji. Audytor uzgadnia z organizacją plan audytu. Wszystkie uzgodnienia mają formę partnerskiej dyskusji. Audytor nie powinien nic narzucać “na siłę”. Po takich ustaleniach przechodzimy do audytru certyfikującego. – więcej w artykule “Jak uzyskać certyfikat ISO 9001:2015?”

Jakie są poszczególne etapy certyfikacji ISO 9001?

Koszty procesu certyfikacji możemy podzielić na dwie grupy: koszty wdrożenia ISO 9001 oraz koszty certyfikacji. Etapy wdrożenia ISO 9001 znajdziesz TUTAJ. Koszty certyfikacji ISO 9001 opiasno w Ile kosztuje certyfikat ISO – co wpływa na cenę ISO

Jak wygląda dokumentacja?

Wraz z rozwojem technologii IT dokumentacja obecnie w znacznej większości utrzymywana jest formie elektronicznej. Ułatwia to dostęp do niej i pozwala lepiej zarządzać i nadzorować dokumenty i zapisy. Dokumentacja powinna spełniać wymagania normy ISO 9001, zawierać opis wszystkich wymaganych procesów (zwykle ujętych w procedury), formularze, w których generujemy zapisy i inne instrukcje, jeśli zajdzie potrzeba. Listę takich przykładowych dokumentów możesz zobaczyć TUTAJ.

Masz pytania w zakresie wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001 w swoje organizacji?

Najlepsze praktyki podczas wdrożenia, mapowania procesów, tworzenia procedur i dokumentacji, które należy uwzględnić w systemie powinny opierać się na najważniejszych aspekty, na których powinieneś się skoncentrować:

Zgodność z normą ISO 9001:

Jakie znaczenie ma zgodnoś z ISO 9001?
Dlaczego warto uzyskać certyfikat ISO 9001 i jakie korzyści przyniesie jego organizacji?
Jakie są skutki dla wizerunku firmy, zwiększenia zaufania klientów czy poprawą efektywności operacyjnej?

Monitorowanie i audyty jakości:

Jakie są metody monitorowania jakości, (w tym o audyty wewnętrzne i zewnętrzne)?
Jak często audyty powinny być przeprowadzane i jakie są kryteria oceny?

Ciągłe doskonalenie:

Jak system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001 wspiera proces ciągłego doskonalenia?
Jakie są metody identyfikowania obszarów do ulepszeń, analizowania ryzyka i wprowadzania działań naprawczych?

Szkolenia i świadomość:

Jakie wybrać szkolenia i zadbać o rozwój kompetencji pracowników związanych z systemem zarządzania jakością?
Jakie szkolenia są dostępne i jakie umiejętności powinny być rozwijane?

Koszty i zasoby:

Jakie poniesiesz koszty związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu zarządzania jakością.
Jakie zasoby są wymagane: czy tylko czas i personel, potrzebne do wprowadzenia systemu?

Ważne jest, abyś w zależności od kontekstu i potrzeb organizacji miał świadomość i klarowność w zakresie certyfikacji ISO 9001 przed rozpoczęciem procesu wdrażania.

Przed rozpoczęciem wdrożenia systemu zarządzania jakością i uzyskania certyfikatu ISO 9001 skup się na poniższych apektach:

Wartość certyfikatu ISO 9001:
Certyfikat ISO 9001 jest uznawany na całym świecie jako symbol jakości i doskonałości operacyjnej. Posiadanie tego certyfikatu może zwiększyć wiarygodność Twojej organizacji i budować zaufanie klientów, partnerów biznesowych oraz innych stron zainteresowanych.

Standardy ISO 9001:
Norma ISO 9001 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością. Opiera się na kilku podstawowych zasadach, takich jak zorientowanie na klienta, zaangażowanie kierownictwa, podejście procesowe, podejście oparte na dowodach, podejście do zarządzania relacjami zainteresowanych stron oraz podejście do ciągłego doskonalenia.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością:
Wdrażanie systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 wymaga czasu, wysiłku i zaangażowania całej organizacji. Proces ten zwykle obejmuje identyfikację i dokumentację procesów, opracowanie procedur, monitorowanie wydajności, przeprowadzanie audytów wewnętrznych, zarządzanie dokumentacją systemu jakości oraz przeprowadzanie analizy ryzyka i działań naprawczych.

Audyty i ocena zgodności:
W celu uzyskania certyfikatu ISO 9001 Twoja organizacja będzie podlegać audytom zewnętrznym przeprowadzanym przez jednostkę certyfikującą. Podczas tych audytów oceniane będą Twoje procedury, dokumentacja, wydajność i zgodność z wymaganiami normy ISO 9001.

Ciągłe doskonalenie:
Certyfikacja ISO 9001 wymaga zaangażowania w proces doskonalenia ciągłego. Organizacja powinna monitorować swoje wyniki, przeprowadzać regularne przeglądy zarządzania oraz analizować dane i informacje zwrotne w celu identyfikacji obszarów do ulepszeń. Planowanie i realizacja działań naprawczych oraz zapewnienie, że system zarządzania jakością jest aktualny i efektywny, jest kluczowe dla utrzymania certyfikatu ISO 9001.

Koszty i korzyści:
Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 wiąże się z kosztami, takimi jak szkolenia, przeglądy i audyty. Jednak korzyści, które można osiągnąć dzięki posiadaniu certyfikatu, mogą przewyższyć te koszty. Korzyściami są poprawa jakości produktów i usług, zwiększenie efektywności organizacji, usystematyzowanie działań pracowników.

Zwiększenie zaufania klientów:
Certyfikat ISO 9001 świadczy o tym, że Twoja organizacja spełnia wysokie standardy jakości. To może przekonać klientów do wyboru Twoich produktów lub usług, ponieważ mają pewność, że otrzymają wysoką jakość i zadowolenie z obsługi.

Poprawa efektywności operacyjnej:
Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 wymaga skrupulatnej analizy procesów i identyfikacji obszarów do usprawnienia. Poprzez eliminację zbędnych działań, redukcję błędów i optymalizację procesów, organizacja może zwiększyć swoją efektywność operacyjną.

Wzrost satysfakcji klientów:
Jakość produktów i usług ma bezpośredni wpływ na satysfakcję klientów. Poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001, organizacja dąży do ciągłego doskonalenia swoich procesów, co prowadzi do zwiększonej satysfakcji klientów.

Udoskonalenie zarządzania ryzykiem:
Certyfikacja ISO 9001 zachęca organizacje do identyfikacji i zarządzania ryzykiem związanym z jakością. Poprzez analizę ryzyka, organizacja może unikać potencjalnych problemów, wprowadzać odpowiednie działania zapobiegawcze i minimalizować negatywne skutki.

Przewaga konkurencyjna:
Posiadanie certyfikatu ISO 9001 może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku. Klienci często preferują współpracę z organizacjami, które mają ugruntowaną reputację jakościową i spełniają międzynarodowe standardy.

Dostęp do nowych rynków:
W niektórych branżach, posiadanie certyfikatu ISO 9001 jest wymagane lub preferowane przez niektórych klientów lub partnerów biznesowych. Posiadając certyfikat, organizacja może zwiększyć swoje szanse na zdobycie nowych kontraktów lub wejście na nowe rynki.

Standaryzacja procesów:
Norma ISO 9001 promuje standaryzację procesów w organizacji. To pomaga w unikaniu chaosu, zapewnia spójność i umożliwia lepszą komunikację, zarządzanie i kontrolę nad działaniami.

Każda organizacja jest inna i korzyści związane z certyfikacją ISO 9001 mogą się różnić w zależności od kontekstu i celów organizacji. Przed podjęciem decyzji o certyfikacji przeprowadź analizę kosztów i korzyści, aby dokładnie ocenić jakie korzyści przyniesie Certyfikat ISO 9001 dla Twojej organizacji.

Chcesz zaoszczędzić na niektórych elementach wdrożenia ISO?
Zobacz pozostałe usługi i produkty dotyczących norm ISO

Scroll to Top