ISO/IEC 17025 – akredytacja laboratorium wzorcującego i badawczego

ISO/IEC 17025

 

Kto powinien wdrożyć system zarządzania w laboratorium?

Niezależnie czy w ramach działalności laboratoryjnej:

 • prowadzisz badania
 • realizujesz wzorcowania
 • pobierasz próbki

Z pewnością nie są Ci obce pojęcia:

 • szacowanie niepewności pomiarów (niepewność pomiaru),
 • walidacja metod,
 • weryfikacja metod,
 • zasada podejmowania decyzji,
 • porównanie międzylaboratoryjne, (ILC program porównań międzylaboratoryjnych),
 • badania biegłości (PT),
 • zapewnienie spójności pomiarowej,
 • stwierdzenie zgodności z wymaganiami,
 • monitorowanie ważności wyników,

 Dzięki Akredytacji ISO/IEC 17025 Twoje laboratorium zyska na wiarygodności!

Akredytacja, czyli potwierdzenie przez niezależną jednostkę kompetencji w zakresie prowadzonych badań lub wzorcowań jest kwestią prestiżową dla każdego laboratorium.

 

Laboratorium wdrażając system oparty na normie ISO/IEC 17025 wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów. Norma ISO/IEC 17025 jest przeznaczona do stosowania przez laboratoria, które poprzez wdrożenie systemu zarządzania potwierdzają kompetencje prowadzonej działalności laboratoryjnej (badania, wzorcowanie, pobór próbek).
Spełnienie tych wymagań umożliwia uzyskanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacyjnego. Norma podaje wymagania względem zachowania bezstronności i poufności, struktury i organizacji zasobów, realizacji procesu oraz systemu zarządzania. Wdrażając wymagania normy ISO/IEC 17025 możemy wykazać zgodność działania z zasadami ISO 9001.

Jak uzyskać akredytację ISO/IEC 17025?

Zobacz też:
Szkolenia ISO 17025

Nic prostszego! Należy wdrożyć System Zarządzania Jakością w Laboratorium oraz poddać się akredytacji lub zgłosić się do nas.
Nasz Instytut udziela  gwarancji na pozytywne przejście procesu akredytacji.

Ile kosztuje akredytacja laboratorium ISO 17025?

Bezpłatna wycena kosztów

Wdrożenie systemu zarządzania w laboratorium, spełniającego wymagania normy ISO/IEC 17025, co ważne dostosowanego do laboratorium, buduje fundament, na którym można bezpiecznie rozwijać laboratorium.
Do całości kosztów uzyskania akredytacji należy zaliczyć: koszt wdrożenia wymagań normy ISO/IEC 17025 w Laboratorium, szacowania niepewności pomiarów, nakłady związane badaniami między-laboratoryjnymi, badaniem biegłości, nakłady związane z zapewnieniem ciągłości metrologicznej oraz koszty procesu akredytacji. Koszty akredytacji laboratorium wg ISO/IEC 17025 zwykle oscylują wokół kilkunastu tysięcy złotych.

Korzyści z akredytacji laboratorium wg ISO/IEC 17025:

 • PRESTIŻ – certyfikaty, sprawozdania z badań, świadectwa wzorcowania i raporty z kontroli wydawane przez akredytowane w PCA jednostki inspekcyjne i laboratoria są uznawane globalnie,
 • ZAUFANIE KLIENTA – akredytacja jest obiektywnym dowodem na to, że laboratoria działają zgodnie z najlepszą praktyką jak również jest istotnym argumentem przy wyborze dostawców na rynku krajowym i międzynarodowym,
 • WIARYGODNE WYNIKI – dzięki akredytacji potwierdzamy wiarygodność uzyskiwanych wyników w obszarach związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem (np. analizy medyczne, badania mechaniczne, badania chemiczne),
 • UDZIAŁ BADAŃ W DECYZJACH – akredytowane podmioty dostarczają wiarygodnych informacji, na podstawie, których mogą być podjęte decyzje np. w zakresie ochrony środowiska,
 • WZMOCNIENIE POZYCJI RYNKU – akredytacja może posłużyć, jako środek umożliwiający dostęp do rynków eksportowych w Europie, USA, Kanadzie, Japonii i innych krajach świata – w myśl zasady “badany lub certyfikowany raz – wszędzie akceptowany”,
 • LEPSZA ORGANIZACJA PRACY – uregulowanie postępowania, systematyczność prowadzonych działań i prowadzone zapisy związane z działalnością laboratoryjną pozwalają na odtworzenie procesu i identyfikacji czynników wpływających na wyniki,
 • Dostosowanie do prawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej ,
 • Zwiększenie dostępności środków pomocowych z UE (dotacje, kredyty).

Zobacz też:

 

Scroll to Top