Misja i Polityka

Misją IKMJ jest pomoc w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z zakresu zarządzania.

IKMJDyrekcja Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości określiła i przyjęła do realizacji Politykę Jakości, która została zakomunikowana w całej organizacji wszystkim pracownikom. Polityka Jakości jest systematycznie przeglądana pod względem aktualności i adekwatności do celu istnienia organizacji.

Dla prawidłowego realizowania założeń Misji w ramach Instytutu prowadzone są działania doradcze oraz prace badawczo rozwojowe w zakresie narzędzi wsparcia zarządzania.

Celem istnienia IKMJ jest prowadzenie działalności doradczej w zakresie szeroko rozumianych systemów zarządzania opartych na filozofii Total Quality Management oraz ułatwienia przedsiębiorcy dostępności do wiedzy praktycznej w zakresie:

Usługi doradcze, które świadczy Instytut mają być szeroko dostępne dla przeciętnego przedsiębiorcy, ze względu na ten fakt IKMJ świadczy dwa rodzaje usług: Non profit oraz Profit

Non profit

Każdy przedsiębiorca, który zgłosi się do IKMJ, dostanie fachową poradę w zakresie:

 • Korzyści wynikających z wdrożenia w swojej firmie danego narzędzia wsparcia zarządzania, systemu zarządzania lub techniki wsparcia zarządzania
 • Praktyczne techniki budowy systemu zarządzania w swojej firmie
 • Szacunkowych nakładów
 • Czy dane zagadnienie można traktować jako inwestycje czy tylko koszt?
 • Wad proponowanego rozwiązania
 • Doboru jednostki certyfikującej systemu zarządzania
 • Doboru jednostki certyfikującej produkty

Profit

Każdy przedsiębiorca, który zgłosi się do IKMJ, dostanie fachową pomoc w zakresie:

 • Wdrożenia systemu
 • Szkolenia personelu
 • Korzystania z nowych rozwiązań wprowadzanych przez IKMJ w zakresie usługi, z której korzystał.

W celu prawidłowej realizacji wytycznych misji IKMJ stawia sobie za cel:

 • Dynamiczne poszerzanie kanałów dostępu przedsiębiorców do zasobów wiedzy gromadzonych przez IKMJ
 • Ciągłe zwiększanie zasobów wiedzy praktycznej.

W celu ciągłego zwiększania poziomu satysfakcji przedsiębiorców korzystających z zasobów IKMJ, rozumianej jako poziom ich wiedzy, Dyrekcja Instytutu deklaruje realizację założeń polityki i ciągłego doskonalenia wewnętrznego systemu zarządzania.

Zobacz również:

Polityka środowiskowa IKMJ

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ