Certyfikat ISO 29990

ISO 29993:2017 i ISO/DIS 29993.2
Wdrożenie i certyfikat systemu zarządzania jakością w edukacji i szkoleniach

Co to jest ISO 29993:2017 i ISO/DIS 29993.2?

ISO 29993:2017 i ISO/DIS 29993.2 to normy dedykowane dla dostawców usług edukacyjnych i szkoleniowych. Powstały w celu stworzenia wymagań dla usług edukacyjnych, które mają zapewnić wysoką jakość i efektywności kształcenia.
Wymagania systemu zarządzania jakością w edukacji i szkoleniach obejmują przede wszystkim:
• zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych,
• wyznaczenie celów i zakresu usług szkoleniowych,
• określenie procesów uczenia się, środków wspierających i monitorujących,
• wydajniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi.

Zalety posiadania Certyfikatu ISO 29993:2017 i ISO/DIS 29993.2

• poprawa zdolności organizacji szkoleniowej do ciągłego dostarczania wysokiej jakości usług
• zwiększenie efektywności organizacyjnej
• redukcja całkowitych kosztów prowadzenia działalności szkoleniowej
• poprawa przyswajalności wiedzy uczestników szkoleń

Integracja SZJ w edukacji i ISO 9001

Bodźcem do wdrożenia systemu zarządzania jakością w edukacji i szkoleniach może być łatwość zintegrowania go z systemem zarządzania jakością wg ISO 9001. Struktura norm: ISO 9001, ISO 29993:2017 i ISO/DIS 29993.2 jest bardzo podobna, a niektóre wymagania są zbieżne, co znacznie ogranicza koszty wdrożenia. Wdrożenie systemu zarządzania jakością usług edukacyjnych i szkoleniowych jest także dobrym punktem marketingowym, wobec licznej na rynku szkoleniowym konkurencji.
Warto przemyśleć sprawę wdrożenia ISO 29993:2017 i ISO/DIS 29993.2, ponieważ poza wszystkimi innymi zaletami systemu, staje się on coraz bardziej popularny i zaczyna być standardem wśród przedsiębiorstw liczących się na rynku.

KROK 1:

Darmowy audyt wstępny i wycena wdrożenia systemu zarządzania jakością

KROK 2:

Opracowanie dokumentacji systemu zarządzania jakością

KROK 3:

Szkolenie Pełnomocnika ds. Jakości, Audytorów Wewnętrznych, Kadry Kierowniczej i personelu

KROK 4:

Wdrożenie dokumentacji systemu zarządzania jakością

KROK 5:

Audyty Systemu Zarządzania Jakością (norma ISO 29993:2017 i ISO/DIS 29993.2 oraz ISO 19011)

KROK 6:

Działania korygujące i zapobiegawcze

KROK 7:

Gwarancja uzyskania certyfikatu

KROK 8:

Wystawienie certyfikatu przez IKMJ

Certyfikat ISO 29993:2017 i ISO/DIS 29993.2 można uzyskać w czasie 1 do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia wdrożenia. Na czas uzskania certyfikatu wpływa przede wszystkim rozmiar firmy (ilość lokalizacji, liczba osób zatrodnionych i złożoność procesów). Nie bez znaczenia pozostaje jednak zaangażowanie personelu i intensywaność prac wdrożeniowych oraz wybór jednostki certyfikującej.

 Personel IKMJ opracuje wszystkie niezbędne dokumenty samodzielnie i przedstawi Ci je do akceptacji.
To Ty decydujesz, z których kroków wdrożenia chcesz skorzystać i ile zapłacisz za swój system.

Ile kosztuje wdrożenie i certyfikat ISO 29993?

Poznaj szacunkowy koszt wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 29993

Bezpłatna wycena certyfikatu ISO 29993

Chcesz uzyskać wiążącą ofertę na wdrożenie ISO 29990 i poznać koszt certyfikatu ISO 29993?

Scroll to Top