System zarządzania bezpieczeństwem Informacji – Wdrożenie i certyfikat bezpieczeństwa ISO/IEC 27001

Jak uzyskać certyfikat ISO 27001?

Należy wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z ISO 27001 oraz poddać się procesowi certyfikacji (audytowi certyfikującemu) w jednostce certyfikującej.

Integracja SZJ i bezpieczeństwa informacji.

Bodźcem do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji może być łatwość zintegrowania go z systemem zarządzania jakością wg ISO 9001. Struktura obu norm: ISO 9001 i ISO 27001 jest bardzo podobna, a niektóre wymagania są zbieżne, co znacznie ogranicza koszty wdrożenia. Wdrożenie SZBI jest także punktem wyjścia do spełnienia wymagań UODO.

Zalety Certyfikatu ISO 27001

Prestiżowy certyfikat,
Zwiększenie wartości marki,
Zwiększenie efektywności pracy,
Racjonalizacja ponoszonych kosztów OC,
Dostosowanie do prawodawstwa RP i UE,
Identyfikacja ryzyk biznesowych i ich minimalizacja,
Minimalizacja ryzyka nie dostarczenia produktu, nie wykonania usługi,
Ochrona zasobów firmy – Zwiększenie bezpieczeństwa wewnętrznego,
Spełnienie wymagań światowych koncernów w zakresie bezpieczeństwa.

Warto przemyśleć sprawę wdrożenia ISO 27001, ponieważ poza wszystkimi innymi zaletami systemu, staje się on coraz bardziej popularny i jest standardem wśród przedsiębiorstw liczących się na rynku.

KROK 1:

Darmowy audyt wstępny i wycena wdrożenia (i certyfikacji)

KROK 2:

Opracowanie i wdrożenie dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

KROK 3:

Opracowanie i wdrożenie schematu zarządzania i nadzoru nad incydentami

KROK 4:

Szkolenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) ISO 27001 i Audytorów Wewnętrznych SZBI

KROK 5:

Audyty systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

KROK 6:

Działania korygujące i zapobiegawcze

KROK 7:

Gwarancja uzyskania certyfikatu

KROK 8:

Asysta podczas audytu certyfikującego SZBI

Certyfikat ISO 27001 można uzyskać w czasie od 1 do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia wdrożenia. Na czas uzskania certyfikatu wpływa przede wszystkim rozmiar firmy (ilość lokalizacji, liczba osób zatrodnionych i złożoność procesów). Nie bez znaczenia pozostaje jednak zaangażowanie personelu i intensywaność prac wdrożeniowych oraz wybór jednostki certyfikującej.

 Personel IKMJ opracuje wszystkie niezbędne dokumenty samodzielnie i przedstawi Ci je do akceptacji.
To Ty decydujesz, z których kroków wdrożenia chcesz skorzystać i ile zapłacisz za swój system.

Ile kosztuje wdrożenie i certyfikat ISO 27001?

Poznaj szacunkowy koszt wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 27001

Bezpłatna wycena certyfikatu ISO 27001

Chcesz uzyskać wiążącą ofertę na wdrożenie ISO27001 i poznać koszt certyfikatu ISO 27001?

certyfikat ISO/IEC 27001 - system zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS)

Zobacz pozostałe usługi i produkty ISO 27001

Zobacz nasze artykuły odnośnie wdrożenia systemu bezpieczeństwa informacji i certyfikacji ISO/IEC 27001!

ISO/IEC 27013

Norma ISO/IEC 27013

Dlaczego warto zwrócić na nią uwagę? Wielu dostawców usług IT są zainteresowane certyfikacją  ISO/IEC 27001…

więcej
Scroll to Top