ISO 22301 – System zarządzania ciągłością działania – BCMS

Czym jest ISO 22301

ISO 22301 określa wymagania do systemu zarządzania ciągłością działania. System ISO 22301 ma na celu zapewnienie gotowości do ciągłości pracy w sytuacjach awaryjnych na liniach produkcyjnych i w logistyce, katastrof naturalnych i awarii informatycznej. System zarządzania ciągłością działania BMCP obejmuje:

BCP Business Continuity Planning – planowanie ciągłości dla krytycznych
procesów biznesowych
DRP Disaster Recovery Planning to planowanie sposobu działania na
wypadek awarii, katastrofy lub innych negatywnych zdarzeń.

Wymagania określone w normie ISO 22301 są ogólne i mają zastosowanie do wszystkich organizacji lub ich części, niezależnie od rodzaju, wielkości i charakteru organizacji. Zakres stosowania tych wymagań zależy od środowiska pracy organizacji i złożoności.

Zalety posiadania Certyfikatu ISO 22301

zapewnienie ciągłości działania organizacji w przypadku awarii, katastrof naturalnych i czynników losowych
spełnienie wymagań prawnych i wytycznych branżowych w przypadku instytucji finansowych i dostawców energetycznych
ochrona zasobów firmy – zwiększenie bezpieczeństwa wewnętrznego
identyfikacja ryzyk i ich minimalizacja
minimalizacja ryzyka nie dostarczenia produktu, nie wykonania usługi
podniesienie wartości marki

Integracja BCMS z innymi systemami:

Bodźcem do wdrożenia systemu zarządzania ciągłością działania może być łatwość zintegrowania go z systemem zarządzania jakością wg ISO 9001 i/lub systemem zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 lub systemem zarządzania BHP wg ISO 45001 lub systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001. Struktura norm: ISO 9001, ISO 14001OHSAS 18001 i ISO/IEC 27001 jest bardzo podobna, a niektóre wymagania są zbieżne, co znacznie ogranicza koszty wdrożenia.
Warto przemyśleć sprawę wdrożenia ISO 22301, ponieważ poza wszystkimi innymi zaletami systemu, staje się on coraz bardziej popularny i jest standardem wśród przedsiębiorstw liczących się na rynku oraz organizacji publicznej.

KROK 1:

Darmowy audyt wstępny i wycena wdrożenia (i certyfikacji)

KROK 2:

Opracowanie i wdrożenie dokumentacji systemu zarządzania ciągłością działania (w tym strategii zarządzania ciągłością działania, metodyki i analizy ryzyka)

KROK 3:

Opracowanie i wdrożenie schematu zarządzania i nadzoru nad incydentami

KROK 4:

Szkolenie Menadżera Bezpieczeństwa i Ciągłości Działania ISO 22301 i Audytorów Wewnętrznych ISO 22301 (BCP i DRP)

KROK 5:

Audyty systemu zarządzania ciągłością działania

KROK 6:

Działania korygujące i zapobiegawcze

KROK 7:

Gwarancja uzyskania certyfikatu

KROK 8:

Wystawienie certyfikatu ISO 22301 przez IKMJ

Certyfikat ISO 22301  można uzyskać w czasie 1 do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia wdrożenia. Na czas uzskania certyfikatu wpływa przede wszystkim rozmiar firmy (ilość lokalizacji, liczba osób zatrodnionych i złożoność procesów). Nie bez znaczenia pozostaje jednak zaangażowanie personelu i intensywaność prac wdrożeniowych oraz wybór jednostki certyfikującej.

 Personel IKMJ opracuje wszystkie niezbędne dokumenty samodzielnie i przedstawi Ci je do akceptacji.
To Ty decydujesz, z których kroków wdrożenia chcesz skorzystać i ile zapłacisz za swój system.

Ile kosztuje wdrożenie i certyfikat ISO 22301?

Poznaj szacunkowy koszt wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 22301

Bezpłatna wycena certyfikatu ISO 22301

Chcesz uzyskać wiążącą ofertę na wdrożenie ISO 9001 i poznać koszt certyfikatu ISO 22301?

certyfikat ISO 22301 - zarządzanie ciągłością działania, zarządzanie kryzysowe

Zobacz pozostałe usługi i produkty ISO 14001

Scroll to Top