ISO 37301 zastępuje ISO 19600

System Zarządzania Zgodnością

Co to jest ISO 19600?

ISO 19600:2014 jest normą międzynarodową, która zawiera wytyczne pomagające organizacjom w ustaleniu, wdrożeniu, utrzymaniu, ocenie i doskonaleniu systemu zarządzania zgodnością (Compliance Management System – CMS). Procesy wymagane przez normę ISO 19600 są opierają na zarządzaniu ryzykiem (norma ISO 31000) i dostosowywaniu systemu do kontekstu organizacji oraz określonych ryzyk braku zgodności.

Norma ISO 19600 weszła w życie w końcu 2014 roku, ale stała częściej używana po wydaniu normy ISO 37001 .
Warto podkreślić ,że normę można zastosować niezależnie od branży i rozmiaru organizacji: w małych, średnich i dużych organizacjach sektora publicznego, prywatnego i społecznego.

Norma ISO 37301

Norma ISO 37301 została opublikowana w roku 2021 i zastąpiła normę ISO 19600. Istotną różnicą między normami jest to, że ISO 37301 podlega certyfikacji, oznacza to że zostały w niej określone wymagania i wytyczne dotyczące ustanawiania, wdrażania, oceny, utrzymywania i doskonalenia skutecznego systemu zarządzania zgodnością w organizacji.

Oferujemy szkolenia, pomoc we wdrożeniu, przygotowaniu do certyfikacji oraz przeprowadzeniu audytów
Systemu zarządzania zgodnością (Compliance management system) wg. normy ISO 37301

KROK 1:

Audyt wstępny i wycena wdrożenia systemu zarządzania

KROK 2:

Opracowanie dokumentacji systemu zarządzania zgodnością zgodnej z normą ISO 37301

KROK 3:

Szkolenie Audytorów Wewnętrznych, Kadry Kierowniczej i personelu

KROK 4:

Wdrożenie dokumentacji systemu zarządzania wg ISO 37301

KROK 5:

Audyty Systemu Zarządzania (norma ISO 37301 oraz ISO 19011)

KROK 6:

Działania korygujące zgodnie z ISO 37301

 Personel IKMJ opracuje wszystkie niezbędne dokumenty samodzielnie i przedstawi Ci je do akceptacji.
To Ty decydujesz, z których kroków wdrożenia chcesz skorzystać i ile zapłacisz za swój system.

Ile kosztuje wdrożenie i certyfikat ISO 37301?

Poznaj szacunkowy koszt wdrożenia systemu zarządzania zgodnością (CMS) zgodnego z normą ISO 37301

Bezpłatna wycena certyfikatu ISO 37301

Chcesz uzyskać wiążącą ofertę na wdrożenie ISO 37301 i poznać koszt certyfikatu ISO 37301?

Scroll to Top